Getuigenissen

Wil u meer weten hierover ?

Onze productexperten zijn er om:

  • al uw vragen te beantwoorden
  • u te helpen bij de keuze voor het juiste product
  • u een gepersonaliseerd aanbod te doen.

Contacteer ons: 0800/23.412


Exclusive Networks stoomt zich klaar voor de toekomst met Sage 100

Exclusive Networks ging op zoek naar een Business Management Systeem die de snelle groei van het bedrijf kon opvangen. Er werd gekozen voor Sage en daar hebben ze allerminst spijt van.

Informatie-uitwisseling vereenvoudigen

Een tijdje terug besliste de Belgische tak van Exclusive Networks om over te stappen naar Sage 100. De voornaamste reden? Naast Frankrijk, waar het hoofdkantoor zich bevindt, gebruikte het bedrijf de Sage-software ook al in heel wat andere landen. Overschakelen naar Sage 100 was dus een logische stap en moest de informatieuitwisseling tussen de verschillende landen vereenvoudigen.

Groei opvangen door perfecte integratie commercieel beheer en boekhouding

De integratie van Sage 100 verliep in twee fases. Toen Exclusive Networks van start ging met Sage 100, gebruikten ze initieel de module commercieel beheer. De boekhouding verliep op dat moment nog via een externe partner. Daar kwam snel verandering in. “Op een bepaald moment begon het aantal offertes, orders en facturen zeer snel te stijgen”, vertelt Kristiaan Van Loock, Financial Manager
bij Exclusive Networks Belgium. “Toen ik als financieel directeur de boekhouding overnam van onze externe partner, moesten we alle facturen manueel overzetten naar ons toenmalige boekhoudsysteem. Als je weet dat we intussen gemiddeld 500 verkoopfacturen en 400 aankoopfacturen moeten verwerken per maand, dan weet je dat je onnodig veel tijd verliest.”

De volledige getuigenis lezen


Bota verhoogt efficiëntie bedrijfsvoering met performant Sage Business Management Systeem

Bota moet dicht bij de klant staan en met de eigen productie snel en efficiënt kunnen leveren. Een state-ofthe-art Business Management Systeem (BMS) is hier van onschatbare meerwaarde. Bota vond het bij Sage.

Een verouderd systeem vs. een complexe moderne wereld

Bota werkte sinds de jaren 80 met een op maat geschreven programma dat hoofdzakelijk een boekhoudpakket was. Daardoor kwam alle informatie over klanten, producten, productie, enz telkens in afzonderlijke programma’s terecht. Bovendien is Bota actief in de medische sector waar traceerbaarheid van grondstoffen, machines en mensen tijdens de volledige workflow moet kunnen gegarandeerd worden. Dat was met het oude manuele systeem tijdrovend en aangezien manueel met een verhoogd risico op menselijke fouten. Het bestaande DOS-programma had het einde van zijn levenscyclus bereikt.


De combinatie van standaardsoftware met aanpassingen op maat leveren de beste oplossing voor gespecialiseerde activiteiten

Een perfect huwelijk tussen Sage 100 i7 SQL en Sage BOB 50

De software die voorheen bij « La Fromagerie Herve Société » werd gebruikt was een hybride oplossing tussen het pakket voor commercieel beheer Sage 100 v. 16 en BOB boekhoudsoftware. Die historische keuze drong zich op omdat Sage 100 de complexe noden van de onderneming kon dekken gecombineerd met de eenvoud maar ook de brede waaier aan mogelijkheden van de BOB modules. Maar ook niet alles werd door de standaard software gedekt wat betekende dat aanpassingen van nul moesten ontwikkeld worden. En dat duurde te lang en was veel te kostelijk.

Net voor een onderneming in volle groei is een moderne oplossing die het hoofd kan bieden aan toekomstige ontwikkelingen noodzakelijk. Verandering drong zich op.

De volledige getuigenis lezen


Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden