Uw onderneming ontwikkelen

5 tips om laattijdige betalingen te vermijden en uw betalingen sneller te ontvangen

21 februari 2016

Laattijdige betalingen betekenen een verminderde winst, het uitstellen van betalingen aan leveranciers en een beperktere groei van de onderneming. Tal van kleine ondernemingen gaan elk jaar failliet, enkel en alleen omdat hun cash flow opdroogt.

Meer dan één derde van alle in 2014 ondervraagde KMO’s die goederen en diensten leveren aan grotere ondernemingen in de private sector, werden geconfronteerd met laattijdige betalingen in de 12 voorgaande maanden.

Enkele tips voor KMO’s om laattijdige betaling te vermijden:

 

Verifieer de solvabiliteit van uw klanten

Er bestaan tal van sites, zoals CompanyWeb, die de solvabiliteit van ondernemingen publiceren aangevuld met hun gemiddelde termijn waarbinnen ze hun leveranciers betalen. Hier kan u informatie en inzichten rond betalingstermijnen delen, slechte betalers aan het licht brengen en natuurlijk ook hun positieve ervaringen beschrijven. In de databases van deze sites bevinden zich tal van interessante gegevens, waardoor een uniek zicht geboden wordt op de financiële gedragingen binnen de ondernemingswereld. Aan de hand van deze informatie kunnen KMO’s een gefundeerde beslissing nemen om al dan niet samen te werken met bepaalde ondernemingen.

 

Volg betalingen tijdig op

Werk proactief en blijf uw klanten aansporen om te betalen. Maak duidelijk dat u elektronische betalingen verkiest. Wanneer u een grote betaling verwacht kunt u steeds een bezoekje brengen aan de klant of een e-mail sturen om te verifiëren of de factuur goed werd ontvangen en of er nog vragen zijn.

 

Vraag interest

U beschikt over het wettelijk recht om interest te vragen bij laattijdige betaling. Bijkomend kan u ook een vergoeding eisen voor de gemaakte invorderingskosten. Wanneer u uw klanten hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte brengt, zal dit mogelijk hun betaling bespoedigen. Meer informatie over uw wettelijke rechten vindt u op deze pagina van de Belgische overheid met de wettelijke interest bij betalingsachterstand (geldig op 10/08/2015).

 

Wees flexibel

Minimaliseer het risico op laattijdige betalingen door het aanbieden van flexibele kredietvoorwaarden. Biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het betalen via kredietkaarten en overweeg een korting (van bijvoorbeeld 1%) bij vroegtijdige betalingen. Natuurlijk dient er rekening mee gehouden te worden dat het toekennen van deze korting uitgebalanceerd moet worden door de voordelen van een verbeterde cash flow.

 

Maak gebruik van Factoring

Factoring is een vorm van korte termijnfinanciering, waarbij u onmiddellijke betaling kan verkrijgen van het grootste deel van de door u uitgeschreven facturen. De uitgeschreven facturen worden aan de factoringmaatschappij overgedragen en deze zorgt, tegen een vergoeding, voor de verdere opvolging en inning ervan. Op de site van de Belgische overheid vindt u meer informatie over het wettelijke aspect van schuldinvordering.


Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids voor het controleren van uw uitgaven

Krijg uw uitgaven snel weer onder controle en vermijd alle obstakels om van uw bedrijf een bloeiende onderneming te maken.
Download uw gids

Ontvang uw geld makkelijker

De module BOB-cash van ons boekhoudpakket Sage BOB 50 geeft u een samenvattend overzicht van uw klantenrekeningen.
  • Zie in een oogopslag wie u nog geld verschuldigd is
  • Stuur rechtstreeks individuele betalingsaanmaningen
  • Maak en verstuur automatisch een schuldvorderingsdossier
Meer informatie
Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden