Uw onderneming ontwikkelen

9 tips voor het opvolgen van laattijdige betalingen

21 februari 2016

Een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door Graydon (website van kmo-insider) wees uit dat meer dan één derde van alle Belgische KMO’s kampen met laattijdige betaling van facturen.

Omdat een gebrekkige cash flow één van de belangrijkste redenen voor een faillissement is, geven we 9 tips die het opvolgen van laattijdige betalingen vergemakkelijkt.

 

Ken uw klanten

Het uitvoeren van kredietcontroles op nieuwe klanten kan u veel waardevolle tijd en geld besparen in de toekomst. Bovendien is het tegenwoordig mogelijk om snel een online kredietwaardigheidstest uit te voeren (via CompanyWeb). Dit hoef je niet te beperken tot nieuwe klanten. Als u redenen heeft om te vermoeden dat een bestaande klant problemen heeft met het betalen van zijn of haar facturen, kan het aangewezen zijn om hun kredietsituatie te controleren.

 

Wees duidelijk rond uw betalingsvoorwaarden

Zorg ervoor dat uw betalingsvoorwaarden consequent zijn en voorkomen op alle facturen die u verzendt. Leg ook uw betalingsvoorwaarden steeds verbaal uit aan nieuwe klanten. Wees ten slotte duidelijk rond (betalings) termijnen, kosten verbonden aan laattijdige betaling en de door u aanvaarde betalingswijzen.

 

Kies de juiste medewerkers

Zorg ervoor dat de medewerkers die de kredietcontrole en -opvolging uitvoeren beschikken over de nodige competenties en hulpmiddelen. Ze dienen altijd consequent, beleefd, flexibel en georganiseerd te werk te gaan. Het is van essentieel belang dat ze een goede werkwijze hebben die verdere verkopen garanderen in plaats van ze te verhinderen.

 

Contacteer uw klanten op voorhand

Wanneer u een factuur voor een omvangrijk bedrag hebt uitgeschreven aan een klant, contacteert u hem best even vóór de betaling vereist is, om te controleren of de factuur goed ontvangen werd en of er geen verdere vragen meer zijn. Dit wordt beschouwd als een goede klantenservice en zal tegelijk de mogelijke belemmeringen voor een tijdige betaling uit de weg ruimen.

 Volg uw schuldenaars direct op

Stel het opvolgen van een laattijdig betaling niet uit, doe dit al de dag nadat de betaling verschuldigd was. Het is beter om hier geen speling toe te laten, hoe langer u wacht om uw klant te contacteren, hoe meer betalingsachterstand hij bij u en eventuele andere ondernemingen zal opbouwen.

 

Vraag interest

U beschikt over het wettelijk recht om interest te vragen bij laattijdige betaling. Bijkomend kan u ook een vergoeding eisen voor de gemaakte invorderingskosten. Wanneer u uw klanten hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte brengt, zal dit mogelijk hun betaling bespoedigen.

 

Wees flexibel

Voor grote openstaande bedragen moet u steeds voorbereid zijn op het bieden van enige flexibiliteit. Of het nu gaat over het eenvoudigweg opsplitsen van de factuur in twee meer handelbare delen, of het toekennen van een reeks van termijnbetalingen, in sommige gevallen is flexibiliteit uw beste kans op een tijdige betaling.

 

Laat het probleem niet escaleren

Als u geen betaling ontving voor uw goederen of diensten, stopt u best onmiddellijk met het leveren aan deze klant. Indien de klant uw goederen of diensten nodig heeft om zijn of haar eigen onderneming draaiende te houden, is het onderbreken van de toevoer hiervan misschien exact wat nodig is om uw betaling te ontvangen.

 

Maak gebruik van een incassobureau

Als laatste redmiddel kan u een incassobureau in uw naam laten optreden. Hou wel steeds rekening met de vergoedingen voor deze diensten, aangezien deze in bepaalde gevallen sterk kunnen oplopen.


Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids voor het controleren van uw uitgaven

Krijg uw uitgaven snel weer onder controle en vermijd alle obstakels om van uw bedrijf een bloeiende onderneming te maken.
Download uw gids

Ontvang uw geld makkelijker

De module BOB-cash van ons boekhoudpakket Sage BOB 50 geeft u een samenvattend overzicht van uw klantenrekeningen.
  • Zie in een oogopslag wie u nog geld verschuldigd is
  • Stuur rechtstreeks individuele betalingsaanmaningen
  • Maak en verstuur automatisch een schuldvorderingsdossier
Meer informatie
Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden