Uw onderneming ontwikkelen

Hoe corruptie en aankoopfraude bestrijden?

05 april 2016

Van alle vormen van fraude zijn corruptie en aankoopfraude de meest voorkomende. In dit artikel worden dan ook vooral deze twee toenemende vormen van verduistering beschreven. Daarnaast worden de risico’s voor uw bedrijf en de beschikbare rechtsmiddelen aangehaald.

 

Corruptie: een toenemende zwendel

Corruptie is met 3 punten gestegen in 2014 door de globale toename van fraude in bedrijven. Zo maakt oplichterij nu 27% uit van alle fraudegevallen volgens het onderzoekskabinet PwC.

Corruptie is het zich illegaal gedragen door geschenken aan te bieden of aan te nemen om, bijvoorbeeld, gebeurtenissen te verhinderen of voordelen te behalen die een rechtstreekse of onrechtstreekse band hebben met het beroep van de oplichter in kwestie. De zwendelaar is schuldig aan actieve corruptie en degene die omgekocht wordt is schuldig aan passieve corruptie omdat hij, bijvoorbeeld, gratis onderdak krijgt, een lening zonder interest aangaat of smeergeld ontvangt.

 

Aankoopfraude: een sterk verspreide vorm van oplichting

Er bestaat een nieuwe vorm van fraude die zich situeert tussen corruptie en de verduistering van activa, met name de aankoopfraude. Hoewel deze verduisteringsmethode pas recent ontwikkeld is, is het al de tweede belangrijkste vorm van fraude in bedrijven wereldwijd.

 

Hoe corruptie en aankoopfraude bestrijden?

Aankoopfraude is het illegaal verwerven van goederen van een bedrijf met rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor een persoon, gedurende het aankoopproces, wanneer een bedrijf een leverancier of externe dienstverlener moet kiezen. De frauduleuze aankoop kan plaatsvinden op het moment dat er een leverancier gekozen wordt, dat het bestek wordt opgemaakt of dat er een offerte wordt aangevraagd. Daarnaast kan er ook fraude gepleegd worden in de prijsopgave of in het onderhoudscontract.

 

Corruptie en aankoopfraude: doelgroepen en gemeenschappelijke factoren

Corruptie en aankoopfraude treffen vooral grote projecten voor stedelijke inrichting, de openbare sector en de energie-, bouw- en engineeringsector in landen waar de regels maar weinig bindend zijn.

Frankrijk en West-Europa zijn vrij goed beschermd tegen corruptie. Toch is deze zwendel de oorzaak van een toenemende bezorgdheid bij 52% van de bedrijfsleiders. Bovendien herzien twee op vijf bedrijven hierdoor hun implementatiestrategie in risicolanden.

 

Rechtsmiddelen voor ondernemingen

Aankoopfraude is niet specifiek in de wet omschreven. Toch wordt corruptie duidelijk gedefinieerd als een strafbaar feit. Er worden namelijk zware straffen opgelegd aan de oplichters, van wie de bedrijven schuldig bevonden worden.

Om zich te wapenen tegen frauduleuze praktijken, is het van groot belang dat bedrijfsleiders zich volledig bewust worden van de gevaren die ze lopen door, bijvoorbeeld, een formele risicoanalyse uit te voeren. De strijd tegen aankoopfraude en corruptie mag niet beschouwd worden als een eenvoudig technisch probleem dat individueel behandeld wordt. De strijd tegen fraude moet, daarentegen, in de globale ondernemingsstrategie opgenomen worden opdat het bedrijf hier geen slachtoffer van wordt.

Om zich te beschermen tegen corruptie mogen de besluitvormers nooit een duur geschenk aannemen of ingaan op een prestigieuze uitnodiging, vooral niet als het evenement in kwestie enkele dagen voor de ondertekening van een contract plaatsvindt.

Het is bovendien van groot belang dat bedrijfsleiders openlijk een negatief standpunt innemen tegenover frauduleuze praktijken. Zo kunnen ze de interne en externe medewerkers afraden om aan zulke praktijken deel te nemen. Om nog verder te gaan kan er ook een anti-corruptie opleidingsprogramma voor managers opgericht worden of een interne controle van de aankopen uitgevoerd worden met een duidelijke scheiding van de taken.

Ten slotte kan het voor de belangrijkste en meest blootgestelde ondernemingen nuttig zijn om een verantwoordelijke aan te duiden in de strijd tegen fraude. Deze persoon kan de rekeningen van het bedrijf controleren, alle dreigingen opsporen en de medewerkers sensibiliseren voor de risico’s van deze zwendel.

Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Maak efficiënt gebruik van uw tijd

 

Tussen alle e-mails, telefoontjes en vergaderingen door, kan het goed beheren van de werktijd een hele opgave zijn. Nochtans, tijd is geld. Ontdek hoe u uw tijd efficiënter kan beheren.
Download uw gids

Complete pakketten om uw bedrijfsactiviteit in goede banen te leiden

Krachtiger, flexibeler en gebruiksvriendelijker dan een klassiek ERP-pakket, zullen onze Business Management Solutions al uw processen stroomlijnen en uw efficiëntie verhogen.
  • Van de boekhouding tot het commercieel beheer, zonder natuurlijk het beheer van de productie en de klantenrelaties te vergeten
  • Moduleerbare en aan uw reële behoeftes aanpasbare pakketten
  • Analytische hulpmiddelen om de evolutie van uw onderneming op te volgen
Meer informatie
Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden