Uw onderneming ontwikkelen

Beschikt u over de technologie die nodig is om een moderne financiële directeur te zijn?

12 september 2018

Hoe ziet de toekomst van de financiële directie eruit? Als u een CFO bent, denkt u dan dat u in staat bent om met uw bedrijf de toekomstige uitdagingen aan te gaan?

Vandaag staat de financieel directeur meer dan ooit onder druk om een echte en tastbare impact op een bedrijf uit te oefenen. Enerzijds moet u de juiste strategische beslissingen nemen en goed samenwerken met de volledige organisatie. Anderzijds moet u erop toezien dat alle diensten goed werk leveren, tegelijk hun uitgaven beperken en volop van de beschikbare middelen profiteren.

Volgens een recente studie van Ernst en Young beschikt 47% van de CFO’s niet over alle middelen die nodig zijn om toekomstige uitdagingen tot een goed einde te brengen. Uit een onderzoek van Aberdeen Group blijkt dat een CFO gemiddeld in 24% van de gevallen te laat informatie ontvangt om de juiste beslissingen te kunnen nemen. CFO’s hebben altijd al moeten rapporteren, maar vandaag de dag zien ze in dat ze op basis van de beschikbare gegevens ook in staat moeten zijn om de strategie van het bedrijf mee te sturen.

Een onderzoek uitgevoerd door Aberdeen Group in 2016 met als titel 'Excellence in Financial Management' bracht in kaart welke zaken voor de grootste druk zorgen op de financiële medewerkers van bedrijven. Helemaal bovenaan staat het verbeteren van de kwaliteit van boekhoudkundige en financiële gegevens.

MD_NL

Nick Castellina, voormalig onderzoeksdirecteur bij Aberdeen Group, zegt: "De financiële afdeling is niet alleen verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen binnen een bedrijf. De financiële afdeling moet ook de efficiëntie en de rentabiliteit van een onderneming sturen. Doordat ze beter uitgerust zijn om KPI’s te monitoren en analyseren, te voorspellen en snel te handelen, kunnen CFO's belangrijke spelers worden in het succes van een bedrijf."

Big data en voorspellende analyse

Bij gegevensanalyse gaat het om het benutten van informatie uit alle afdelingen van het bedrijf om zichzelf te positioneren als een commerciële partner van de CEO. In de boekhouding zijn Big Data en de bijhorende analyses bijzonder nuttig voor risicobeheer, fraudedetectie en bedrijfsanalyse, omdat ze trends kunnen herkennen die een menselijk brein meestal niet zou kunnen detecteren.

Om snel de juiste beslissingen te kunnen maken, moeten de CFO’s technologische oplossingen zoeken die het mogelijk maken om financiële gegevens snel, eenvoudig en in realtime te kunnen raadplegen. Volgens een onderzoek van Aberdeen Group hebben de best presterende bedrijven vaak ook geïnvesteerd in voorspellende analyse

<foto>

Bedrijven die investeren in voorspellende analyses hebben ook 3,3 keer meer kans om in realtime te beschikken over financiële KPI’s.

<foto>

Nick Castellina: "Deze aanpak biedt een dubbel voordeel voor bedrijven. Enerzijds kunnen ze de informatie gebruiken voor wettelijke nalevingsdoeleinden, maar anderzijds helpt het de CFO's ook om alle mogelijke financiële en operationele opties te bestuderen. Het vermogen om meer financiële en operationele criteria nauwkeurig op te volgen, te meten en te modelleren, maakt het mogelijk om automatisch waarschuwingen te krijgen indien nodig. Dat maakt het nemen van beslissingen veel eenvoudiger en efficiënter."

Voorspellende analyse kan ook bijzonder nuttig zijn voor CFO's en financiële diensten voor wat betreft cash management. Het geeft hen een goed zicht op kassaldi. Een correcte analyse van het mogelijke gebruik van deze kassaldi is dan weer essentieel voor het deblokkeren van werkkapitaal. Het helpt de financiële dienst ook in haar kasstroomprognose en verbetert het vermogen om het kapitaal van het bedrijf efficiënt te investeren.

Volgens de Aberdeen Group hebben bedrijven met analytische tools 4,3 keer meer kans om hun afdekkingsstrategie te optimaliseren en te automatiseren. 87% is dan weer meer geneigd hun kasoverschotten op het einde van de rit opnieuw te investeren.

<Foto>

Piers Moore Ede, directeur Digital Content bij Jameson Smith & Co, zegt dat CFO's hun jobinhoud moeten verruimen. Ze moeten vertrouwd raken met data-analyse en nauwer samenwerken met CIO's. Volgens hem is de grootste uitdaging voor CFO’s het beheren van steeds meer gegevens en het filteren van de belangrijke elementen eruit.

"Wat uw branche ook is, u zult eerst moeten leren uzelf als een technologiebedrijf te beschouwen. De beste CFO’s hebben zowel kaas gegeten van data-analyse als financiën. Dat betekent dat ze zich in een uitstekende positie bevinden om de strategie van het bedrijf vast te leggen en te definiëren."

Adrian O'Connor, directeur en oprichter van het Global Accounting Network, zei: "De klanten waarmee we samenwerken, verwachten dat een CFO een goed begrip heeft van hoe big data kan worden gebruikt om ondersteuning te bieden in de bredere organisatiestrategie."

"Goed overweg kunnen met Excel is niet meer voldoende. Zoals bij elke grote verandering zijn de drie hoofdcomponenten strategie, technologie en mensen. CFO's die Big Data in hun bedrijven willen implementeren, moeten de juiste balans vinden tussen deze drie elementen om deze veranderingen in de praktijk te brengen."

Financiële automatiseringstools

Over het algemeen stelt automatisering CFO's in staat zich eerder te concentreren op adviesverlening binnen het bedrijf dan op het berekenen van de cijfers. Volgens Adrian O'Connor helpt geautomatiseerde gegevensanalyse niet alleen bij besluitvorming, maar het maakt ook middelen vrij die u dan weer kunt aanwenden om zich op een bedrijfsstrategie te concentreren.

“Automatisering zorgt ervoor dat een bedrijf minder afhankelijk is van mensen en het zorgt voor diepgaande analyses die bij de besluitvorming goed van pas kunnen komen. Dat betekent ook dat er nog veel meer factoren kunnen worden geanalyseerd voordat beslissingen worden genomen.

Automatisering zorgt ervoor dat de financiële processen sneller en soepeler verlopen. Bovendien verbetert het de kwaliteit van de gegevens en de productiviteit van financieel en boekhoudkundig personeel krijgt een boost. CFO's zouden geïnteresseerd moeten zijn in automatisering om de volgende redenen:

- Minimaliseer het aantal manuele tussenkomsten bij financiële transacties en andere boekhoudkundige taken

- Vul automatisch informatievelden in door gegevens uit bedrijfsbeheersystemen of een ERP-systeem te gebruiken

- Beperk het risico op menselijke fouten

- Snellere doorlooptijden

- Gebruik de tijd van medewerkers efficiënter door manuele processen te verminderen

Welke andere technologieën kunnen interessant zijn voor de CFO?

Adrian O'Connor vindt dat CFO's nauwlettend de opkomst van blockchain in de gaten moeten houden, een opkomende technologie die het functioneren van financiële diensten aanzienlijk zou kunnen veranderen. Aanvankelijk werd de blockhain ontwikkeld in de context van het digitaal betaalmiddel Bitcoin. Intussen worden blockchains al vaak gebruikt voor andere doeleinden. Om het simpel te zeggen: een blockchain is een register van transacties die onder meer fondsen, goederen, activa of beveiligde gegevens kunnen zijn. Het gebruik van blockchains bevindt zich in heel wat bedrijven nog in een eerste fase, maar dat zou snel kunnen veranderen.

"Ik ben ervan overtuigd dat kennis van blockchaintechnologie aan belang zal winnen in 2018 en de komende jaren”, aldus O’Connor. “Zowel commerciële als financiële vaardigheden maken van CFO’s essentiële adviseurs voor bedrijven die deze nieuwe technologie als een groeikans beschouwen. Op lange termijn zullen CFO’s dan ook advies geven over blockchain en fungeren als de liaison tussen digitale specialisten en hun collega's of zakelijke partners."

Naast blockchain is ook artificial intelligence aan een sterke opmars bezig en dat kan ook voor de financiële dienstverlening van pas komen. De technologie waarbij machines zelfstandig en voortdurend bijleren kan bijvoorbeeld betalingen toewijzen aan de desbetreffende facturen.

Adrian O'Connor is ervan overtuigd dat een deel van de boekhouding zal worden beheerd door technologieën zoals artificial intelligence. Toch zal de mens een essentiële rol blijven spelen, dit onder meer om het maximum uit de technologie te halen.

Hij voegt eraan toe: "Systemen worden vaker geautomatiseerd, maar mensen moeten nog altijd de software installeren en beheren, codes bijwerken om te voldoen aan de steeds veranderende wetgeving en de resultaten analyseren. Machinaal leren kan robots in staat stellen om bepaalde patronen te herkennen, maar als uw bedrijf op het punt staat een nieuwe bron van inkomsten te identificeren en te exploiteren, is de kans groot dat de "ontdekker" van die opportuniteit een mens is. "

"Sommige inherent menselijke vaardigheden, zoals creativiteit en interpersoonlijke vaardigheden, zijn onmisbaar. Hoewel de machines de berekeningen kunnen uitvoeren (vaak met grotere efficiëntie vanwege grotere steekproefgroottes), moeten mensen er zijn om de eindbeslissing te maken, vooral wanneer zelflerende systemen op een hoger niveau beslissingen beginnen te nemen."

Technologie ten dienste van de strategie van een bedrijf

Volgens Adrian O'Connor zorgt de toenemende financiële automatisering ervoor dat de inherent menselijke vaardigheden, zoals creativiteit, zeer belangrijk worden. Aangezien procesgerelateerde taken steeds meer worden overgenomen door software, kunnen financiële managers nu meer van de managementverantwoordelijkheden op zich nemen."

Dat gebeurt ook al. Meer dan de helft van de CFO's meldt dat risicobeheer, het naleven van de wet, fusies en overnames al een deel van de job is geworden. 38% van de CFO's is verantwoordelijk voor IT en sommigen zijn zelfs verantwoordelijk voor cybersecurity en digitalisering.

McKinsey geeft ook aan dat de meeste CFO’s er zich van bewust zijn dat hun rol zal blijven veranderen en dat ze zich zullen moeten aanpassen aan deze evolutie. Naast financiering moeten steeds meer CFO's ook strategische beslissingen nemen, organisatorische transformaties onder de loep nemen en prestaties analyseren. Naast deze strategische verantwoordelijkheden moeten CFO's hun teams efficiënt beheren om succes te garanderen.

Als u een CFO bent, zullen de verwachtingen van het bedrijf ten opzichte van u waarschijnlijk toenemen. Volgens het rapport View from the Top van KPMG denkt 63% van de CEO's dat de rol van CFO's de komende drie jaar steeds belangrijker zal worden. Dat beaamt Adrian O'Connor. "Het is duidelijk dat de vereiste vaardigheden van een CFO sterk afhankelijk zijn van de sterke punten van het bestaande managementteam, maar het lijdt geen twijfel dat de rol van de CFO tegenwoordig veel belangrijker en complexer wordt dan voorheen."


Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids voor het controleren van uw uitgaven

Krijg uw uitgaven snel weer onder controle en vermijd alle obstakels om van uw bedrijf een bloeiende onderneming te maken.
Download uw gids

Volg de evolutie van uw liquide middelen

Geniet van de talrijke functionaliteiten van het pakket Sage BOB 50 voor een makkelijker beheer van uw boekhouding en financiën.
  • Volg de rentabiliteit van uw bedrijfsactiviteit op in real-time en reageer steeds gepast op elke situatie
  • Maak automatisch rapporten aan
  • Volg uw verkopen, uitgaven en winst
Meer informatie


Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden