Uw onderneming ontwikkelen

ERP en de cloud, een winnend duo voor uw onderneming?

20 mei 2019

ERP en de cloud, een winnend duo voor uw onderneming?

De markt van de cloud stopt niet met groeien ­– Gartner voorspelt tussen 2018 en 2021 een omzetgroei van 58% (https://www.usinenouvelle.com/article/le-cloud-public-un-marche-mondial-de-278-milliards-de-dollars-en-2021.N740594), bedrijven hebben de onmiskenbare voordelen van as-a-service voor informatiesystemen duidelijk begrepen.

De overstap naar de cloud lijkt echter vooral populair te zijn voor bedrijfssoftware. Voor het omschakelen van hun gehele ERP, zijn bedrijven voorzichtiger. Ze hebben talloze vragen over de complexiteit, of oplossing kan worden afgestemd op hun omvang, activiteiten, de uitrolperiode, het changemanagement, enzovoort. En uiteindelijk vragen zich af of ze niet beter zou zijn om nog een paar jaar on-premise te werken. Het antwoord is neen.

Uitleg.

In veel bedrijven, zelfs de grotere, is SaaS nog geen realiteit: een handvol oplossingen in de cloud bestaan ​​naast oplossingen die op elke werkpost zijn geïnstalleerd. Naast de digitale revolutie die bij werknemers dezelfde verwachtingen van eenvoud en mobiliteit op de werkvloer creëert als in de privésfeer, de dematerialisatie van stromen die geleidelijk door de overheid wordt opgelegd en de uitdagingen van snelheid en behendigheid om efficiënt te blijven, is de overstap naar de cloud echter een echte kans, maar ook een essentiele stap. Een bedrijf die het gebruik van de cloud niet benut, is niet echt mee met haar tijd. “Moeten we het ERP-systeem naar de cloud migreren?” is een vraag die echt achterhaald is, hier is waarom

Omdat de concurrentie een voorsprong neemt

Overal ter wereld en in alle sectoren versnellen werkcycli, de productie en besluitvorming: Amazon levert klanten hun bestelling nog dezelfde dag, de start-ups van de fintech kunnen besparen uit de zetel te komen, en afgevaardigden kunnen een contract via hun tablet afsluiten, zonder terug te keren naar het kantoor. Het is daarom voor alle bedrijven van essentieel belang dat ze hun time-to-market verkorten, anders verdwijnen ze gewoon. Dit vereist een flexibele tool waarmee managers betrouwbaar en snel de juiste informatie kunnen raadplegen om de juiste beslissingen te nemen.

De cloud kan dankzij haar flexibiliteit op langetermijn tal van uitdagingen aan. In een wereld waarin elke technologie wordt vervangen door een andere, efficiëntere technologie met steeds kortere cycli, is ERP in de cloud ontworpen om elke nieuwe ontwikkeling automatisch te integreren van zodra ze op de markt worden gebracht. Sage sloot strategische partnerschappen met de beste spelers van alle betrokken velden - AWS, Microsoft, Apple en PayPal - zodat klanten hun nieuwste innovaties meteen ter beschikking hebben.

Aangezien deze oplossing gefinancierd wordt onder de vorm van opex (operationele kosten) en niet capex (investeringen), stelt de cloud stelt ons ook in staat om voorop te blijven door kasstromen te investeren in de toekomst. Terwijl in grote bedrijven gewoonlijk meer dan 70% van het IT-budget wordt gespendeerd aan het onderhoud van bestaande toepassingen (ERP, backoffice, ezn.) en slechts 30% naar innovatie gaat, maakt de cloud het mogelijk om die verhouding om te draaien en kasstromen te wijden aan de groei van de kernactiviteiten.

Omdat de cloud ook is ontworpen voor grote bedrijven

Sommige managers zijn terughoudend om naar de cloud over te stappen, omwille van de omvang van het bedrijf om de complexiteit van hun activiteiten. Die schrik is echter ongegrond. Integendeel, cloudoplossingen zijn bijzonder flexibel en laten bedrijven van eender welk formaat toe hun activiteiten in realtime te volgen. Het is niet meer nodig om elke werkpost te configureren. Er is alleen een internetverbinding nodig om tijdzones te overbruggen, verschillende wetgevingen naast elkaar te laten bestaan ​​of om pieken van activiteit te beheren.

Cloudoplossingen bieden ook zeer geavanceerd maatwerk, waardoor het bedrijf zich kan aanpassen aan de specifieke kenmerken van zijn eigen klanten. Zo kan een producent, door verticale processen, in zijn ERP dezelfde taal spreken als zijn klanten in de farmaceutische, automobiele of industriële sector. In een markt waar vele spelers zeer gestandaardiseerde tools aanbieden, speelt die mogelijkheid tot personalisatie een sleutelrol in de keuze voor een serviceprovider.

Flexibiliteit en maatwerk op grote schaal, en toch verloopt de implementatie en toepassing van cloudoplossingen verloopt extreem snel: dankzij vooraf ingestelde pakketten op basis van gedetailleerde kennis van het bedrijf. Sage biedt een vlotte start met versnelde uitrolprocessen die in minder dan twee maanden een complete oplossing bieden, omdat deze oplossingen, net als de mobiele applicaties die we dagelijks gebruiken, intuïtief zijn en daardoor voor iedereen (IT en bedrijven) direct te begrijpen zijn.

Omdat medewerkers niet tevreden zijn met de huidige tool

Elk bedrijf dat wijzigingen in ERP overweegt, moet zich de gezonde en cruciale vraag stellen of dat echt nodig is.  Het antwoord dat de huidige tool uiteindelijk toch geschikt is, is echter te vaak eerder een geruststellende reflex dan een bewezen feit. De meningen over de bestaande tools zijn binnen bedrijven vaak verdeeld: managers hebben de indruk dat die volstaan, omdat de contracten zijn ondertekend en de rapporten op tijd vertrekken. Maar tegen welke prijs? De vraag moet worden gesteld aan de teams. Zo kan worden ingeschat hoeveel moeite elke medewerker moet leveren om zijn of haar job correct te kunnen uitoefenen, en hoeveel tijd verloren gaat aan latencies, bugs, inconsistenties, versieproblemen, onderhoudsonderbrekingen of het gebrek aan de mogelijkheid om buiten het kantoor te werken omdat de toepassing enkel toegankelijk is vanaf een werkpost. ERP in de cloud garandeert immers een minimale beschikbaarheid van 99,5% in de SLA (Service Level Agreement: klant-leverancier contract).

Hoe kunnen we van medewerkers verwachten om een hoog prestatieniveau te behalen waarbij de geglobaliseerde economische concurrentie steeds sneller gaat, zonder de oplossing te bieden die dit mogelijk maakt? Uittredingskosten zijn aanzienlijk, maar die van inefficiëntie zijn dat ook.

ERP on-premise wordt in de loop van de tijd vaak gereduceerd tot een opslagplaats voor gegevens, omdat het te zwaar, niet flexibel en niet snel genoeg is. En belangrijke informatie bevindt zich vaak in tools die helaas niet erg veilig, of al even inflexibel zijn, zoals Excel-bestanden op USB-sticks, te veel e-mails, of te lange vergaderingen, enz.

Het is volstrekt zinloos om nog een tool on-premise te behouden in de hoop de investering af te schrijven. Het verschil in kracht, en dus snelheid en prestaties, tussen SaaS en on-premise is niet alleen duizelingwekkend, maar exponentieel. Permanente technologische vooruitgang maakt de een steeds krachtiger, mobieler, flexibeler, en de andere meer beperkt. Verlies geen tijd meer!Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids voor het controleren van uw uitgaven

Krijg uw uitgaven snel weer onder controle en vermijd alle obstakels om van uw bedrijf een bloeiende onderneming te maken.
Download uw gids

Verhoog uw reactiviteit, productiviteit en traceerbaarheid

Met Sage 100c Productiebeheer kan u uw technische gegevens beheren, uw productieorders plannen, uw productie opvolgen en uw productiekosten nagaan.
  • Beheer van de volledige productiecyclus, van bestelling tot levering
  • Optimalisering van de voorraad en het materiaal
  • Efficiënt beheer van de productieketen en technische gegevens

 

Meer informatie

 

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden