Uw onderneming ontwikkelen

Telewerken: een groeimotor voor uw onderneming?

26 juni 2019

Hoewel het nog steeds een minderheid van de actieve bevolking treft, is het fenomeen booming. De reden voor deze trend? Werken op afstand verhoogt, mits een goede ondersteuning, het moreel van de werknemer en de bedrijfsprestaties.

Sommige werknemers kiezen één, twee of drie dagen per week voor het 'thuiskantoor'; anderen doen in een ruimte dichtbij huis aan co-working wanneer ze niet naar kantoor gaan. Thuiswerken is soms eenvoudigweg een reserveoptie waarop werknemers meteen kunnen terugvallen in geval van onvoorziene omstandigheden. Men kan in verschillende situaties en contexten een beroep doen op telewerken, maar het is nog lang niet geschikt voor alle bedrijven. Alom bejubeld door werknemers, heeft deze vorm van werken zich de laatste jaren zeer snel in de tertiaire sector ontwikkeld, zowel bij kleine als grote bedrijven die er ook hun weg beginnen te vinden.

De resoluut opwaartse spiraal van telewerken

Voor de werknemer is telewerken vooral synoniem aan autonomie, flexibiliteit en dus een betere levenskwaliteit. Minder tijd (en energie) in het verkeer verliezen, een beter evenwicht tussen het professionele en het persoonlijk leven vinden, en jezelf dus stress besparen. Dit zijn de belangrijkste beweegredenen voor wie zich vrijwilliger stelt om te telewerken. De werkgever haalt op zijn beurt ook profijt uit deze voordelen. Hij kan rekenen op meer serene, meer toegewijde en dus efficiëntere medewerkers. Hoewel de impact op afwezigheid, omzet of ziekteverzuim op nationaal niveau nog altijd moeilijk valt te concretiseren, is er weinig twijfel over het positieve effect van telewerken op de productiviteit van werknemers. Bijna 9 op de 10 telewerkers vinden dat ze efficiënter werken wanneer ze op afstand werken, een mening die door 80% van de leiders wordt gedeeld. Er zijn minder ongewenste onderbrekingen van collega's, minder lawaai, minder uitgebreide vergaderingen, enzovoort. Telewerken creëert omstandigheden die bevorderlijk zijn voor concentratie en efficiëntie. Vooral het wijdverspreide gebruik van de cloud en samenwerkingstools maken het mogelijk om telewerken te optimaliseren en veilig te stellen, tegen lagere kosten voor het bedrijf.

Telewerken: de voorwaarden voor succes

Zelf je tijd invullen, relaties met collega’s herdefiniëren, het kan destabiliserend zijn. Sommige telewerkers zijn snel geïsoleerd, of juist overweldigd. Geef de werkgever de opdracht om een ​​follow-up, een methodologie of een training voor te stellen om van deze nieuwe gewoonte een succes te maken. En vooral om vooraf duidelijk de spelregels te definiëren: hoe werkdruk wordt geregeld, werkduur bepaald, of wanneer moet de medewerker bereikbaar en verbonden zijn, bijvoorbeeld. De introductie van telewerken brengt bovendien vaak de bedrijfscultuur of managementpraktijken in de war. Een echte uitdaging voor de leidinggevenden die ernaar moeten streven om voorrang te geven aan vertrouwen ten koste van systematische controle. Anders kan telewerken een fiasco worden.

Voortaan is niet langer nodig om telewerken in elk arbeidscontract op te nemen. Sinds de hervorming van de Arbeidswet in 2017 door arresten, volstaat een enkele collectieve overeenkomst, in het geval van bedrijven met meer dan 11 medewerkers, als die vooraf wordt voorgelegd aan de sociale en economische raad, – of een specifiek charter voor micro-ondernemingen. Maar in feite zijn veel bedrijven tevreden om telewerken toe te staan zonder omkadering of contract.



Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids voor het controleren van uw uitgaven

Krijg uw uitgaven snel weer onder controle en vermijd alle obstakels om van uw bedrijf een bloeiende onderneming te maken.
Download uw gids

Verhoog uw reactiviteit, productiviteit en traceerbaarheid

Met Sage 100c Productiebeheer kan u uw technische gegevens beheren, uw productieorders plannen, uw productie opvolgen en uw productiekosten nagaan.
  • Beheer van de volledige productiecyclus, van bestelling tot levering
  • Optimalisering van de voorraad en het materiaal
  • Efficiënt beheer van de productieketen en technische gegevens

 

Meer informatie

 

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden