Hoe uw fiduciaire efficiënt beheren?

De fiduciaires moeten zich aanpassen aan geconnecteerde en consumentistische bedrijfsleiders

22 februari 2016

Christophe Lefort is een ondernemer in hart en ziel en was de ondervoorzitter van BlackBerry voor West-Europa tot 2014. Hij is websitedeskundige en expert in alles dat met internetverbinding te maken heeft. Hij heeft Sage in november 2014 vervoegd en heeft de leiding genomen over de Start-up en zko’s in Frankrijk, Mahgreb, België en Luxemburg. Vanaf 1 oktober is hij ook vicedirecteur Verkoop van de accountantafdeling van Sage. Hij haalt de invloed aan die de digitale technologieën hebben op deze sector en op de bedrijfswereld in het algemeen.

U zegt vaak “Nu onmiddellijk” in het kader van de overgang naar de digitalisering. Kan u hier wat meer over vertellen?

We zitten niet meer in de overgangsfase, maar in de concrete realiteit. De e-mail werd gelanceerd in de jaren 90. Van alle verkochte gsm’s zijn smartphones tegenwoordig goed voor 50%. Bovendien zijn er in Frankrijk 80 miljoen actieve simkaarten. Tegen 2020, zullen er 50 miljard objecten verbonden zijn met het internet in de wereld. De wereld is dus digitaal geworden.

Het grote publiek behoort tot generatie Y en is geboren tussen 1980 en 1990. De Y-generatie maakt deel uit van het “nu onmiddellijk”-tijdperk. Deze mensen leven, met andere woorden, in een universum waar de toegang tot informatie, uitwisseling en aankopen snel en natuurlijk is. Deze evolutie vertaalt zich in een 3.0 internet dat zal bestaan uit contextualisering en dat onze behoeften kan voorspellen.

Welke invloed heeft deze transformatie op het bedrijfsleven?

De bedrijven hebben toegang tot veel meer gegevens waaruit zij munt kunnen slaan. Ze hebben echter niet altijd de middelen of de vaardigheden om dat te doen. Kijk maar naar de gsm: persoonlijke smartphones zijn vaak productiever dan hun professionele tegenhanger!

Bedrijven die deze evolutie echter wel volgen, ontwikkelen zich steeds sneller. Blablacar werd opgericht in 2004 en telt vandaag 400 medewerkers. Dit bedrijf heeft in 10 jaar tijd 100 miljoen dollar aan kapitaal bijeen kunnen brengen om te investeren in internationale ontwikkeling. Save werd opgericht in 2013. Dit bedrijf heeft in 18 maanden tijd 400 personen aangeworven en 15 miljoen euro behaald om in verdere groei te investeren.

Wat zijn de uitdagingen van de digitalisering van beroepen?

Ten eerste moeten de gegevens opgeslagen worden, maar de grootte van deze gegevens vormt zelfs geen probleem meer. Ook hier heeft het privéleven de toon gezet. Particulieren slaan steeds meer afbeeldingen, foto’s en geluiden op in “clouds” zoals “DropBox” of “iCloud”. Er bestaan ook gelijkaardige oplossingen, die veilig en onschendbaar zijn, voor professionals.

Ten tweede moet de opgeslagen informatie correct behandeld worden. Ook hier bestaan er hulpmiddelen, zoals de CRM-software, de “business intelligence”-software. Het derde en laatste element is het delen van hulpmiddelen en gevonden informatie, zowel intern als met klanten. Hier bestaan momenteel ook al co-workingplatformen voor.

Moeten enkel de accountants veranderingen doorvoeren?

Alle fiduciaires, hoe groot of hoe klein ook, moeten zich aanpassen. De uitwisselingen met hun ecosysteem (klanten, administratie, banken…) moeten automatisch verlopen. Ze moeten vooral de basiselementen verbeteren, zoals de boekhouding, het fiscaal advies of het opstellen van een businessplan. Ze moeten, naargelang hun vaardigheden, hun klanten dus van sleutelindicatoren en boordtabellen voorzien, strategisch advies geven en helpen bij het nemen van beslissingen.

Ze moeten, met andere woorden, evolueren van comfortabele boekhouders tot bijdragers aan de economie om bedrijven te helpen slagen.

Moeten de fiduciaires deze veranderingen snel doorvoeren, volgens u?

Het beroep moet snel wijzigingen doorvoeren, niet enkel wat betreft de uitrusting (digitalisering, productiviteitstabel, samenwerkingsportaal, …), maar ook voor de opleiding van werknemers. Zo kunnen er nieuwe adviesdiensten opgericht worden. Met slechts een toename van 2% van de fiduciaires en de consolidatie van het beroep, zullen de komende 3 jaar beslissend zijn. Het zal dan namelijk blijken of dit beroep zich kan transformeren naast bedrijven die op zoek zijn naar proactieve partners.

Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids over de digitale hervorming van boekhouder

De toenemende digitalisering van bedrijven betreft de boekhouder. Hij ligt namelijk aan de basis van de ondernemingsstrategie. Ontdek wat er verandert.
Download uw gids

De software voor boekhouders en accountants

  • Verbeter de relatie en communicatie tussen de klant en de fiduciaire
  • Optimaliseer uw werk
Meer informatie

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden