Hoe uw fiduciaire efficiënt beheren?
De Expert's Corner is geschreven voor u als boekhouder of accountant. In de Expert's Corner kunt u interessante zaken leren over uw software Sage BOB 50 Expert. In enkele minuten ziet u hoe snel en efficiënt Sage BOB 50 Expert kan zijn. Zo krigt u dus meer tijd om uw klanten goed te begeleiden!

Expert's Corner 19: Btw-codes en officiële documenten

02 november 2016

Het opstellen van uw officiële documenten kan erg tijdrovend zijn. Dankzij Sage BOB 50 is het berekenen van de bedragen voor elk vak van een btw-aangifte, het opzoeken van de klanten die op de jaarlijkse listing dienen te verschijnen, het bepalen van de verrichtingen voor de INTRASTAT-aangifte, enz. verleden tijd.

U hoeft slechts eenmalig een eenvoudige en snelle configuratie van uw btw-codes uit te voeren en Sage BOB 50 bekommert zich om de rest. Al uw officiële documenten worden automatisch voorzien van de juiste informatie, u dient ze enkel nog neer te leggen.

In dit document vindt u een beknopte omschrijving van de hiervoor noodzakelijke instellingen bij de btw-codes en per officieel document wordt er ook een gedetailleerde uitleg gegeven van de invloed van de btw-codes.

 

1. Btw-codes

In het scherm Beheer BTW-codes volstaat het om de gewenste btw-voet te kiezen via de boomstructuur. Vervolgens kan bepaald worden in welke officiële documenten elke boeking die gebruik maakt van deze btw-voet, opgenomen zal worden.

 

Officiële documenten die niet van toepassing zijn, zullen uitgegrijsd worden. Zo zal het bijvoorbeeld onmogelijk zijn om voor een btw-voet die geassocieerd wordt met een aankoopverrichting, te kiezen voor de jaarlijkse klantenlisting, aangezien op dit document enkel verkoopverrichtingen voorkomen.

De volgende mogelijkheden worden geboden:
  • Jaarl. BTW: de verrichting wordt opgenomen in de jaarlijkse listing van de btw-plichtige klanten (als de verrichting het minimumbedrag overschrijdt).
  • Intracom.: de verrichting wordt opgenomen in de intracommunautaire opgave.
  • Levering v/h goed: de verrichting wordt opgenomen in de intracommunautaire opgave als een levering van goederen.
  • Driehoeksverkeer: de verrichting wordt opgenomen in de intracommunautaire opgave als een levering van goederen met driehoeksverkeer.
  • Dienst: de verrichting wordt opgenomen in de intracommunautaire opgave als een levering van diensten.
  • Omzetcijfer: de verrichting maakt deel uit van het omzetcijfer (voor de Overeenstemming BTW – Omzetcijfer).
  • Intrastat : de verrichting wordt opgenomen in de Intrastat-aangifte.

Aangezien het vanzelfsprekend is dat elke verrichting waar gebruik gemaakt wordt van een btw-voet, ook opgenomen wordt op de btw-aangifte, is er geen keuzevak voor dit officiële document. Elke verrichting met een btw-voet wordt standaard opgenomen in de btw-aangifte. De manier waarop dit gebeurt, wordt verder verklaard in het volgende punt.

 

2. Officiële documenten

Elk officieel document wordt in eerste instantie aangevuld aan de hand van de btw-codes. Natuurlijk zullen er nog bijkomende voorwaardes gesteld worden voor elk officieel document. Zo zal er bijvoorbeeld een minimumbedrag vereist zijn voordat een verrichting opgenomen wordt in de jaarlijkse klantenlisting, zelfs al werd bij de btw-code Jaarl. BTW aangevinkt.

In dit deel wordt de invloed van de btw-codes op elk officieel document aangetoond en worden eventuele bijkomende criteria aangehaald.

Tip: voor bepaalde officiële documenten is het noodzakelijk dat de betrokken ingaven gecentraliseerd zijn. Dit wordt in dit document niet specifiek vermeld, om de uiteenzetting niet nodeloos complexer te maken.

 

Btw-aangifte

Zoals eerder al aangegeven werd, zal elke boeking die gebruik maakt van een btw-code opgenomen worden in de btw-aangifte. De vakken die aangevuld worden in de btw-aangifte, zijn volledig afhankelijk van de instellingen van de btw-code en kunnen ook naar wens aangepast worden.

 

Sage BOB 50 Expert stelt standaard een aantal btw-codes met hun gedragingen in de aangifte voor. Het is echter mogelijk om, via het tabblad Gedrag van het gewenste btw-percentage, de vakken aan te passen (via de knop ... bij elk vak) aan uw wensen. Voor nog meer flexibiliteit heeft Sage BOB 50 Expert de mogelijkheid voorzien om een apart gedrag te configureren voor facturen t.o.v. creditnota’s of om zelf gepersonaliseerde btw-codes aan te maken.

Ook wanneer de btw slechts gedeeltelijk aftrekbaar is, zal Sage BOB 50 Expert hier correct rekening mee houden. Er worden zelfs een aantal courant gebruikte btw-voeten voor aankopen voorgesteld.

 

Jaarlijkse klantenlisting

(Dit document is enkel vereist door de Belgische wetgeving)

Elke boeking die gebruik maakt van een btw-code waar het vak Jaarl. BTW aangevinkt is, een nationale derde bevat en een btw-basis hoger dan het minimumbedrag heeft, wordt opgenomen in de jaarlijkse klantenlisting.

Tip: het aan- of afvinken van het vak Jaarl. BTW na de centralisering van de boekingen, zal de inhoud van de Jaarlijkse klantenlisting beïnvloeden.

 

Tip: Als u tijdens het lopende boekjaar overschakelde naar Sage BOB 50 Expert, is het mogelijk om de omzet- en btw-gegevens voor uw klanten te initialiseren, zodat u de gegevens uit uw oude pakket niet opnieuw hoeft in te geven om toch een correct bedrag op de klantenlisting te verkrijgen. Meer informatie hierover is beschikbaar via onze FAQ’s.

 

Intracommunautaire opgave

Elke boeking die gebeurt met een btw-code waarvoor het vak Intracom. aangevinkt is, wordt opgenomen in de Intracommunautaire opgave. Door het aanvinken van de bijkomende informatie Levering v/h goed, Dienst of Driehoeksverkeer, wordt ook deze opgenomen in de opgave.

 

Tip: het aan- of afvinken van het vak Intracom. na de centralisering van de boekingen, zal de inhoud van het Overzicht van Intracommunautaire bewegingen beïnvloeden.

 

Intrastat-opgave

Elke boeking die gebruik maakt van btw-code waarvoor het vak Intrastat aangevinkt is, wordt opgenomen in de Intrastat-aangifte.

 

 

Omzetcijfer

Hoewel er geen specifiek officieel document is dat de omzet behandeld, wordt deze notie toch gebruikt voor het controleren van de relatie tussen de btw-aangifte en het omzetcijfer. Deze controle gebeurt via het scherm Overeenstemming btw-aangifte/omzetcijfer.

 

Enkel boekingen die gebruik maken van een btw-code waarvoor het vak Omzetcijfer aangevinkt is, zullen bijdragen aan de waarde Totaal omzetcijfer, waarmee de btw-aangifte vergeleken wordt. Wanneer voor een btw-code het vak Omzetcijfer niet aangevinkt is, zal een boeking die deze code gebruikt, wel opgenomen worden in de btw-aangifte, maar niet in het omzetcijfer en zal er een verschil tussen beide zichtbaar zijn bij de controle.

Opgelet: het is noodzakelijk dat het vak Omzetcijfer voor de btw-voet aangevinkt wordt, voor de centralisering van de boekingen. Wanneer dit niet het geval is, zullen deze niet opgenomen worden in de Overeenstemming btw-aangifte/omzetcijfer.

Ontvang meer business advies

Indien u meer business advies en informatie wenst te ontvangen, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

*
*
*
*
Hoeveel werknemers telt uw onderneming?
*

Gratis gids over de digitale hervorming van boekhouder

De toenemende digitalisering van bedrijven betreft de boekhouder. Hij ligt namelijk aan de basis van de ondernemingsstrategie. Ontdek wat er verandert.
Download uw gids

Alle tips voor Sage BOB 50 Expert

Was deze tip nuttig?

Raadpleeg onze andere Expert’s Corners en ontdek de rijkdom van het boekhoudpakket Sage BOB 5 Expert.

Meer informatie

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden