Sage XRT Treasury is een modulaire oplossing. Elke module kan zelfstandig of als onderdeel van de complete oplossing gebruikt worden, en omvat alle basis- en essentiële functies van het kasstroombeheer. Elke module is meertalig, multi-country en multi-company, en elke gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn interface aan te passen in functie van zijn rol, prioriteiten en verantwoordelijkheden.

Wil u meer weten hierover ?

Onze productexperten zijn er om:

 • al uw vragen te beantwoorden
 • u te helpen bij de keuze voor het juiste product
 • u een gepersonaliseerd aanbod te doen.

Contacteer ons: 0800/23.412Liquiditeitenbeheer

Met deze module analyseert u de prioriteiten op korte, middellange en lange termijn met het oog op cash management, het beheer van de bankrekeningen, en ziet u erop toe dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, op de juiste plaats en in de juiste munt, om te voldoen aan uw financiële verplichtingen.

 • Cash: u beperkt uw financiële kosten en maximaliseert de winst.
 • Liquiditeit: helpt u bij het opstellen, opvolgen en aanpassen van uw kasbudgetten.
Top

Risicobeheer

Met deze module voldoet u aan uw financiële verplichtingen en zorgt u ervoor dat uw onderneming op voorspelbare wijze presteert.

 • Financiële verrichtingen: beheer van de schuldgraad en investeringen voor verrichtingen op korte en lange termijn.
 • Wisselkoersen: voor een efficiënte inschatting en beheer van het wisselkoersrisico.
Top

Beheer van de betalingen

Deze module biedt alle nodige basisfuncties om betalingen uit te voeren en brengt een rechtstreekse verbinding met de banken tot stand dankzij een bibliotheek van lokale en internationale formaten.

 • Betalingen en opvragingen: biedt een geheel van workflows die bepalen wie, waar en wanneer gemachtigd is om betalingen en opvragingen uit te voeren.
 • Netting: met de module Netting vermindert u het aantal internationale inter-company betalingen dankzij de eliminatie of de consolidatie van geldmiddelen in verschillende munten; uw kasbeheerders hebben zo de mogelijkheid om deze essentiële functie te optimaliseren.
Top

Reconciliatie

Deze module helpt u tijd te winnen dankzij de automatisering van de processen voor de afstemming tussen de bankuittreksels en de boekhoudbescheiden.

Top

Beheer van de bankrelaties: de beveiligde oplossing voor de overdracht van financiële gegevens

 • Bankvolmachten: deze module staat in voor het beheer van de bankvolmachten en de automatische verzending van brieven in geval van wijzigingen.
 • Communicatie: deze module biedt een unieke interface en een uitgebreide bibliotheek van formaten en communicatieprotocollen, die alle gegevensuitwisselingen ondersteunen in alle landen en voor alle banken.
 • Handtekening: deze module ziet erop toe dat u beschermd bent tegen het risico op interne en externe fraude dankzij een strikt beheer van de elektronische handtekeningen.
 • SWIFTNet: leg een link met andere banken wereldwijd dankzij SWIFTNet, een IP-gebaseerd communicatieplatform dat meer dan 8.000 financiële instellingen in meer dan 200 landen met elkaar verbindt.
Top

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden