Functionaliteiten van Sage X3

Sage X3, een volledig en geïntegreerd ERP systeem, voldoet aan alle behoeftes op het gebied van management, productie, distributie, logistiek financiën en human resources van uw onderneming.

Aangepast aan meerdere talen, wetgevingen en valuta, voldoet Sage X3 aan de wettelijke verplichtingen van elk land en garandeert een optimale leiding voor middelgrote en grote (van 8 tot 2000 gebruikers), nationale en internationale ondernemingen. Sage X3 beschikt over de volgende functionaliteiten:

Wil u meer weten hierover ?

Onze productexperten zijn er om:

 • al uw vragen te beantwoorden
 • u te helpen bij de keuze voor het juiste product
 • u een gepersonaliseerd aanbod te doen.

Contacteer ons: 0800/23.412Beheer van de financiële processen

Enterprise Management is de oplossing voor uw financieel beheer, algemene en budgettaire boekhouding, beheer van aanwervingen en vaste activa:

 • Reduceer de administratieve vertragingen om u te concentreren op de analyse.
 • Maak budgetprognoses.
 • Vermijd fouten tegen de verschillende wetgevingen dankzij onze inlichtingencel.
 • Beheer makkelijk de rapportering en transfer tussen verschillende landen en tussen de hoofdzetel en filialen.
 • Controleer uw resultaten.
 • Verzeker de volledige traceerbaarheid van al uw gegevens en transacties.
Top

Beheer van de aankopen

Bevorder de groei van uw onderneming door het vermijden van onnodige uitgaven. Enterprise Management laat toe om:

 • Uw artikelen te beheren en op te volgen.
 • Een procedure aan te maken per gebruiker die gedefinieerd werd voor de betalingen.
 • Aanwervingen te controleren in functie van het budget.
 • Bestellingen te plaatsen en te plannen met of zonder herbevoorrading (Manufacturing Resource Planning).
 • De aanvragen en antwoorden voor offertes, de globale bestellingen en contracten, de classificatie van leveranciers en de statistieken te beheren.
 • Evaluatiecriteria en de hieraan verbonden regels aan te maken.
 • De planning van de betaaltermijnen vast te leggen.
Top

Beheer van de productieprocessen

Behoud de controle over uw productieprocessen. Enterprise Management ERP Software bevat functionaliteiten voor het beheer van aankopen en logistiek, verkopen, voorraden en de efficiënte administratie van uw activiteiten.

 • Beheer meerdere productie- en contructiewijzes, waaronder:
  • Assemblage op bestelling
  • Constructie en configuratie op bestelling
  • Aanmaken van voorraden
  • Gemengde bewerkingen
 • Gebruik een configurator voor technische gegevens.
 • Bouw een voorraad op en maak planningsregels aan.
 • Pas uw herbevoorrading aan in functie van de vraag.
 • Krijg een volledig overzicht van alle sites en optimaliseer de logistieke stromen.
 • Controleer en volg uw operationele marges op.
 • Maak werkplanningen en performanceanalyses op.
 • Beschik over een gedetailleerde analytische boekhouding.
Top

Beheer van de klantenrelaties

Met het oog op de sectoren van de dienstverlening en distributie, maakt het Enterprise Management ERP pakket het u mogelijk om een 360°-zicht te krijgen op al uw klanten, in functie van de verkopen, marketing, klantendienst en ondersteuning:

 • Bouw solide relaties op met uw prospecten en klanten.
 • Creëer doeltreffende marketingcampagnes en vergelijk de uitgaven hiervoor met uw budget.
 • Beheer uw contacten.
 • Beheer de verzending van uw verkopen.
 • Beschik over een uitzonderlijke klantendienst.
 • Onderhoud de capaciteit van uw callcenter.
 • Beheer de garanties en aanverwante dienstverlening.
 • Specifieke knowledgebases.
 • Integratie met MS Office.
Top

Beheer van projecten en werkingskosten

Ideaal voor ondernemingen in de professionele dienstverlening; vereenvoudig uw activiteiten, zorg voor een efficiënt opvolging en beheer van al uw klantenprojecten, zonder het financiële aspect uit het oog te verliezen.
 • Definieer een project als een serie diensten en doelstellingen.
 • Maak gebruik van de in uw pakket aanwezige modellen.
 • Organiseer uw project in verschillende stappen.
 • Stel facturatieregels op.
 • Stel een taakvolgorde op aan de hand van de verschillende afschriften.
 • Grafische dashboards.
 • Aanwezigheidstabellen.
 • Uitgaven.
 • Onderhoudscontracten.
Top

Beheer van de verkoopsprocedures

Verminder de tijd die u spendeert aan uw administratie:
 • Beheer van offertes, contracten, openstaande bestellingen, bestellingen, indeling van de voorraden, leveringsbonnen, verzending, retourzendingen en facturen.
 • Gebruik van een gepersonaliseerde productconfigurator.
 • Controle van kredieten en evaluatie van klanten.
 • Analyse en statistieken.
 • Controles van uw kredieten en prijsvoorstellen.
 • Berekening van verkoopscommissies.
 • Opvolging en beheer van nieuwe artikels.
 • Aanmaken van processen voor het bekomen van liquide middelen.
 • Beheer van betalingsaanmaningen.
Top

Inventarisbeheer

Voor de distributie, detail- en groothandel stelt Enterprise Management u een eenvoudig en snel beheer voor van uw inventaris en voorraden, vooraadbewegingen en –transacties, kwaliteitscontrole en herindelingen van de voorraad. Met het beheer van de inventaris en het systeem voor de voorraadcontrole beschikt u over:
 • Een multiniveau voorraadbeheer met een systeem voor het locatiebeheer.
 • Een voorraadbeheer volgens fysieke locatie, loten of sub-loten, status, serienummer, vervaldatum,…
 • Een flexibel beheer van locaties zodat u kan kiezen tussen verschillende indelingsmethodes.
 • Een beheer van de voorraadbewegingen tussen sites of ondernemingen, waardoor het makkelijk wordt om verloren, beschadigde of gestolen artikels vast te stellen.
 • De mogelijkheid tot samenvoegen van voorraden met of zonder MRP.
 • Bewegingen tussen ondernemingen onderling.
 • Een traceerbaarheid voor-na.
 • Tal van inventaris- en kostenmethodes.
Top

Business intelligence

Raadpleeg enkel de informatie die u nodig heeft in het door u gewenste formaat. Verkrijg uw gegevens in real-time voor een globaal overzicht van alle processen binnen uw onderneming. Zo bepaalt u welke elementen naar wens functioneren en welke bijgesteld dienen te worden.
 • Gepersonaliseerde dashboards.
 • Gepersonaliseerde analyses en waarschuwingen.
 • Financiële rapportering – snelle toegang tot uw gegevens via de algemene rekeningen en boekhoudkundige segmenten.
 • Export van gegevens naar Excel.
 • Excel add-in voor het direct bijwerken van rapporten met de gegevens uit Enterprise Management.
 • Bibliotheek van voorgedefinieerde rapporten.
 • Intuïtieve interface.
Top

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden