Modules verbonden met Sage 100c Productiebeheer

Voor een optimaal beheer van uw activiteiten kunt u ook kiezen voor enkele complementaire modules:

Wil u meer weten hierover ?

Onze productexperten zijn er om:

 • al uw vragen te beantwoorden
 • u te helpen bij de keuze voor het juiste product
 • u een gepersonaliseerd aanbod te doen.

 

Contacteer ons: 0800/23.412


S&OP/MPS

S&OP: Sales And Operations Planning

MPS: Manufacturing Planning and Scheduling

De module S&OP/MPS is rechtstreeks met Sage 100 Productiebeheer verbonden waardoor kmo's hun productiemiddelen kunnen afstemmen op verwachte groei op lange en middellange termijn.

Met de module S&OP/MPS kunt u beter inschatten hoeveel middelen u nodig heeft en bijgevolg uw aankoopbeleid optimaliseren:

 • Schat de productiemiddelen perfect in die u nodig heeft om te groeien: medewerkers, aankopen, machines en toekomstige investeringen
 • Optimalisatie van uw aankopen
 • Dynamische, grafische interface, volledig in te stellen volgens de evolutie van uw activiteiten en behoeften
Top

APS (MRP-II)

MRP-II: Manufacturing Resource PlanningUw productiemiddelen optimaal inzetten, dat is waar de geavanceerde planningsmodule van Sage 100 Productiebeheer voor zorgt. Deze module is onmisbaar wanneer deadlines voor u heilig zijn en u in de planning rekening wenst te houden met mogelijke productieproblemen.De module Advanced Planning & Scheduling biedt heel wat mogelijkheden:

 • automatisch inplannen van productieorders
 • beheren van overlappingen en wachttijden tussen verschillende handelingen
 • beheer van verwante productieorders
 • agenda beheren van uw resources (machines)
 • agenda beheren van uw werktuigen
 • onderhoudsplanning bijhouden
 • best-case en worst-case planning
 • beperkte of onbeperkte capaciteit per middel
 • rendementsbeheer per productiemiddel en artikel
 • Gantt-grafieken van machines, bestellingen, klanten, enzovoort
 • rapportering: ladingen, capaciteit, servicekosten, enzovoort
 • beheer van beschikbaarheid van werktuigen
 • beheer van beschikbaarheid van personeel
 • beschikbaarheid beheren van grondstoffen
 • Simulatiemodus (agendawijzigingen, toevoegen van resources…)
Top

CMMS

CMMS: Computerized Maintenance Management SystemMet de CMMS-module van Sage 100 Productiebeheer, plant u preventieve onderhoudsbeurten in en beheert u onderhoudsinterventies op een eenvoudige manier.De CMMS-module voor industriële ondernemingen biedt heel wat mogelijkheden:

 • Beheer van technische gegevens:
  • beschrijvende fiche van alle machines: geografische zone, eigenschappen, enzovoort
  • structuur per groep: analyse en identificatie van de elementen van een productielijn, enzovoort
  • beheren van specifieke gegevens
  • catalogus van onderdelen: globaal en per uitrustingsstuk
 • Preventief onderhoud:
  • rekening houden met preventieve interventies van eerste en tweede niveau
  •  overzicht van interventies en onderhoudsassortiment
  • automatisch aanmaken van een preventieve onderhoudskalender
  • eenvoudige en gebruiksvriendelijke onderhoudskalender: snel overzicht van de verschillende toestanden / status van onderhoudsinterventies
 • Reactief onderhoud:
  • classificatie van de redenen voor onderhoud per type taak (veiligheid,…) en oorzaken (machinepech, aanvraag, enzovoort)
  • beheren van interventies naargelang de urgentie
  • beheren van corrigerende maatregelen met betrekking tot leveranciers, onderdelen en onderhoudstechnici
 • Stockbeheer onderdelen:
  • beheren van automatisch en manueel verbruik
  • integratie van preventief onderhoud bij het berekenen van benodigdheden (Sage 100c Productiebeheer)
 • Opvolging en analyse:
  • directe, manuele controle via het interventiescherm
  • automatische opvolging via de module Werkvloer: acties worden opgevolgd door een geheel van aanpasbare scenario's
  • rapportering: waardering van interventiekosten, beschikbaarheid van machines, MTBF, MTTR, FMD, enzovoort
Top

Kwaliteit

Met de kwaliteitsmodule van Sage 100 Productiebeheer analyseert u onder meer storingen, onregelmatigheden, corrigerende maatregelen en verbeteringen door informatie te verzamelen en te structureren volgens eenvoudige, exacte en volledig aanpasbare scenario's.De kwaliteitsmodule biedt heel wat mogelijkheden: • Inspectie:
  • controleprocedures: aanmaken van een actielijst om de kwaliteit van een artikel te controleren dat geproduceerd is of wordt, zoals temperatuur, gewicht, kleur, uiterlijk, enzovoort
  • visualisatie van de kwaliteitscontrole: lijst van gegevens die een operator ingeeft met zijn bevoegdheden
 • Activiteiten:
  • beheren van corrigerende maatregelen en verbeteringen om onregelmatigheden weg te werken
  • bijhouden van de efficiëntie van de gestelde actie
 • Dossierbeheer:
  • beheren van onregelmatigheden naar aanleiding van een retouropdracht vanwege een klant of omwille van een fout in de productie (kwaliteitscontrole)
  • gedetailleerde waardering van de kosten per dossier om de beslissingen die reeds gemaakt zijn of nog gemaakt worden exact te analyseren
  • aanpasbare classificatie van dossiers, genomen beslissingen, procedures, reserves en kosten die het verwerken van onregelmatigheden met zich meebrengen
  • status opvolgen van alle batches, waarbij u zicht heeft op elke verandering van de status, zoals datum, status, wijzigingen aangebracht door een personeelslid
  • volledige traceerbaarheid van elke batch, in beide richtingen, om de gebruikte producten terug te vinden bij een defect lot, of om op basis van een afgewerkt product (verkocht aan een klant) de oorsprong van een probleem te achterhalen
Top

Technische pricer

De module Technische pricer is speciaal ontworpen voor industriële kmo's. Deze module helpt uw studiebureau bij het ramen van de kostprijs en laat toe om de eigen industriële kennis beter te beheren.Met de module Technische pricer van Sage 100 Productiebeheer voert u de volgende handelingen eenvoudig uit:

 • genereren van assortimenten en inventarislijsten
 • aanpassen van assortimenten en inventarislijsten van een specifiek product: dagelijks beheer
 • bij wijzigingen in het assortiment of de inventaris de evolutie van de kostprijs analyseren in functie van een te produceren hoeveelheid
 • overzichtelijke weergave van alle bestekken uit het verleden en aanpassingen voor nieuwe projecten
 • samenvatting van de kostprijzen en een prognose van de rendabiliteit van de onderneming, rekening houdend met de gewenste marge
 • informatie over de ontwikkeling van het product, vanaf de goedkeuring van het bestek door de klant
 • analyseren van de offertes die niet tot verkoop hebben geleid en de bijhorende motieven daarvoor
 • opzetten van een technisch bestek vanuit de productcatalogus of vanuit een bestek dat in het verleden tot verkoop heeft geleid
 • bijsluiten van productieorders die uit Sage 100 komen
 • gebruik van de module Kostenraming in de planning, aan de hand van dezelfde parameters van alle productieorders die reeds aangemaakt zijn vanuit een standaardbestelling
 • ter beschikking stellen van alle nodige informatie bij de ontwikkeling van een product vanaf de goedkeuring van het bestek door de klant
 • automatisch creëren van een commerciële versie van een bestek in Sage 100 Commercieel Beheer
 • Beheer van planningindexen en links naar documentatie
Top

Atelier

De module Atelier in Sage 100 Productiebeheer vormt de link tussen uw productiebeheer en de werkvloer.Deze module laat de operatoren toe in realtime alle acties door te geven die gelinkt zijn aan de productie (start, stop, einde) en aan de kwaliteitscontroles.

 • Gegevensinvoer in realtime door de operatoren
 • Standaardscenario's
 • Ontwikkelingstool voor eenvoudige en grafisch overzichtelijke scenario's
 • Aanpassen van monitoringsfiches dankzij de integratie van barcodes
 • Opstellen van vragenlijsten bestemd voor de operatoren
 • Invoeren van de resultaten van uitgevoerde kwaliteitscontroles tijdens de productie dankzij de integratie met de module Kwaliteit.
 • Direct registreren van informatie in de database, zonder dubbele invoer
 • Betrouwbare database die later onderzoek mogelijk maakt of nuttig is voor uw balansen
Top

Sage © Sage Software 2015 . Alle Rechten Voorbehouden