search icon

Expertise

Oprichters van ondernemingen

Het Ondernemersforum van Sage

Een onderzoek van Sage toont aan dat de meeste leiders van kleine ondernemingen in Australië de toekomst sereen tegemoetzien

In het kader van het "Forum for Business Builders", dat leidinggevenden en oprichters van kleine ondernemingen met elkaar in contact wil brengen, heeft Sage Australië onlangs een enquête georganiseerd om het vertrouwensniveau te meten.

Uit het onderzoek is gebleken dat 66% van de leiders van kleine ondernemingen veel vertrouwen heeft in de toekomst van hun activiteit voor de komende zes maanden. 35% is van plan om een nieuw product te lanceren en 32% overweegt werknemers aan te werven.

Slechts 54% van de leiders van kleine ondernemingen meent echter dat ze eerder goed worden vertegenwoordigd binnen het huidige politieke systeem in Australië. Zij pleiten bijvoorbeeld voor commerciële steun (in de vorm van subsidies of exportopportuniteiten, bijvoorbeeld), evenals verbeteringen aan het belastingsysteem en betere lokale diensten (met name inzake transport en afvalomhaling).

Nog andere besluiten van de enquête vindt u in onze infographic.

Hoog vertrouwensniveau bij Ierse ondernemers ondanks de onzekere tijden

Uit een onderzoek dat Sage organiseerde in december 2016 is gebleken dat ongeveer de helft van de kleine en middelgrote Ierse ondernemingen zich zorgen maakt door de politieke onzekerheid op lokaal en internationaal vlak.

Ondanks die bezorgdheid blijft Ierland een land van zakenlui. Het land bereidt zich immers voor om zijn commerciële uitwisselingen te verbeteren: 53% van de ondernemingen is van plan om de export in 2017 te verhogen. De Ieren geven blijk van een grenzeloos vertrouwen: 97% van de bedrijfsleiders in het land verklaart voldoende of heel veel vertrouwen te hebben in de situatie van hun onderneming en 68% van de ondervraagden beweerde hun activiteit de komende drie jaar te willen uitbreiden.

Het onderzoek heeft ook geleid tot de volgende conclusies:

  • Meer dan de helft van de ondernemingen heeft de laatste 12 maanden een positieve groei doorgemaakt: 57% noteerde een groei van hun omzetcijfer ten opzichte van het voorgaande jaar
  • De Ierse ondernemingen hebben af te rekenen met vijf grote problemen: de concurrentie (44%), de fiscaliteit (34%), de kasstromen (32%), talent rekruteren en behouden (24%) en de brexit (24%).
  • Dit zijn momenteel de grootste bezorgdheden van de ondernemingen: de wisselkoersen (37%), de belastingen (36%) en de inflatie (28%).
  • De vijf politieke gebeurtenissen die de grootste negatieve impact zullen hebben op de ondernemingen zijn de volgende: de brexit (50%), de veranderingen van de Euro (44%), de wijzigingen binnen de Ierse regering (26%), de schommelingen van de wisselkoersen (22%) en de resultaten van de verkiezingen in de Verenigde Staten (19%). Interessant resultaat: 17% van de ondernemingen meent dat de politieke gebeurtenissen GEEN ENKELE impact zullen hebben op hun activiteiten.
  • Van alle politieke en economische veranderingen in 2016 wordt de brexit beschouwd als de meest zorgwekkende: 50% van de ondervraagden is ervan overtuigd dat dit een negatieve impact zal hebben op hun activiteiten. 44% meent dat de schommelingen van de Euro een risico vormen.

Jacqueline de Rojas, algemeen directrice van Sage voor Noord-Europa voegt er nog het volgende aan toe: De versnelling van de digitale transformatie moet een prioriteit worden om de nationale commerciële opportuniteiten en de internationale export te maximaliseren. 68% van de ondervraagde ondernemingen beschikt momenteel niet over de nodige tools om online te verkopen. De invoering van nieuwe technologieën en de Cloud zal deze bedrijven voorbereiden op de aanpassing aan eventuele veranderingen na de brexit.

Eamonn O'Brien, oprichter van The Reluctant Speakers Club en Sage Business Expert verklaarde: KMO's zijn de pijlers van de Ierse economie. Het is geruststellend om vast te stellen dat de meeste ondernemers in Ierland (73%) tevreden zijn dat ze hun eigen baas zijn en dat ze niet van statuut willen veranderen om weer in loonverband te gaan werken voor een onderneming die door iemand anders wordt beheerd.

Analyse van de opinie van de kleine ondernemingen met betrekking tot de verkiezingen in de Verenigde Staten

In 2016 baarden de veranderingen in het politieke landschap van de Verenigde Staten de bedrijfsleiders in Noord-Amerika heel wat zorgen. Om de belangen van kleine ondernemingen te kunnen identificeren en verdedigen met het oog op de komst van een nieuwe president, heeft Sage eerst en vooral geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de opinie van kleine ondernemingen en het vertrouwensniveau van de regio.

Sage heeft daarvoor samengewerkt met Qualtrics, een van de marktleiders op het gebied van marktonderzoek, om meer dan 400 kleine en middelgrote ondernemingen te ondervragen. Uit dat onderzoek is gebleken dat 63% van de ondervraagden "ontmoedigd was door" en 61% zelfs "walgt van" van de wending die de gebeurtenissen in Washington nemen.

Als verdediger van KMO's willen wij te weten komen wat er leeft bij de kleine ondernemingen in de Verenigde Staten, met name tijdens de belangrijkste stembusgang van het jaar, en dit om meer inzicht te krijgen in de moeilijkheden die Washington in hun ogen zou moeten oplossen," zo verklaarde Connie Certusi, vice-voorzitter, directrice en algemeen directrice van Sage Verenigde Staten. "De kleine ondernemingen verdienen het dat er meer naar hen wordt geluisterd. Daarom wil Sage ervoor zorgen dat er met hun mening rekening wordt gehouden. Deze studie bewijst dat de leiders van kleine ondernemingen, ongeacht hun politieke voorkeur, ontevreden zijn over de huidige regering.

Met een beter inzicht in de behoeften van de kleine ondernemingen zal Sage ervoor zorgen dat deze kleine ondernemingen in 2017 de steun krijgen die ze nodig hebben.

Het volledige verslag lezen