search icon

Laatste nieuws

Oprichters van ondernemingen

Laatste nieuws

Ondernemingen met organisatorisch design voorbereiden op een technologische toekomst.

Ondernemingen zijn vandaag steeds technischer onderlegd, ze zien snel de potentiële positieve resultaten van innovatie en gebruiken de tools die zakendoen vereenvoudigen. Buzzwords zoals artificiële intelligentie, machine learning en blockchain zijn nu ook doorgedrongen tot de beslissingsmakers in ondernemingen. Maar de vraag blijft: Hoe organiseren bedrijven zich om ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën hen niet overweldigen maar juist ondersteunen?

Shivani Govil, EVP Ecosystems and Emerging Technology: "Bedrijven die nieuwe en opkomende technologieën willen gebruiken, moeten rekening houden met de delen van hun bedrijf die organisatorisch flexibel moeten zijn om een succesvolle implementatie te garanderen. Het dichten van de kloof tussen begrip en planning op bedrijfsniveau, over de cultuur en het design van de organisatie heen, zou het wondermiddel kunnen zijn om te zorgen dat een nieuwe technologische strategie geen invloed heeft op de cultuur." 

Download vandaag nog het rapport om de impact van technologie op bedrijfsmodellen te begrijpen, teams in staat te stellen nieuwe technologieën doeltreffend toe te passen en te implementeren, technologie uit te rollen die gericht is op het creëren en monitoren van voordelen voor iedereen, en ethiek centraal te houden in het organisatieontwerp en de toepassing van technologie.

Download het volledige rapport (PDF, 752 kB)

Practice of Now 2019 Report

 

Hoewel het beroep van boekhouder zich voorbereidt op het volgende decennium, is de kans groot dat de klanten meer zullen eisen, dat de technologie de werkmethoden zal verbeteren en dat de fundamentele principes van het beroep herbekeken zullen moeten worden.

In 2019 vindt de derde editie van de studie plaats Practice of Now presenteert de resultaten van onafhankelijke onderzoeken die werden gevoerd bij 3000 boekhouders over de hele wereld. Die resultaten geven een stand van zaken van het beroep boekhouder en schetsen een beeld van de toekomst. Ze bieden concrete vooruitzichten, zodat de kantoren van vandaag het morgen verder goed kunnen blijven doen.

Download nu het verslag en ontdek: waarom boekhouding een beroep is dat evolueert, hoe boekhouders zich moeten voorbereiden op verandering, waarom een gediversifieerd personeelsbestand noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten, en hoe boekhouders het derde decennium van de 21e eeuw zullen benaderen.

Download het volledige verslag (PDF, 6,75 MB)

Het e-book "De boekhoudkundige revolutie: een praktische gids door boekhouders voor boekhouders" verzamelt adviezen en tips om kantoren te helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van de digitale transformatie.

Deze praktische gids met relevante informatie en een overzicht van de toekomst van het beroep boekhouder draait rond vier sleutelconcepten: het talent, de cultuur, het voorbereidingsniveau en de uitvoering van de digitale transformatie.

Jennifer Warawa, Executive Vice President – Partners, Accountants en Allianties bevestigt: "De voorbije 20 jaar heeft de technologie onze manier van leven en werken onherroepelijk veranderd. Dit geldt in het bijzonder voor een van de oudste beroepen ter wereld, namelijk dat van boekhouder. Deze week ga ik op een wereldcongres voor boekhouding spreken over de waargenomen veranderingen binnen het vak. Deze gids is een manier om boekhouders te begeleiden en meer inzicht te geven zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst. »

Download het volledige verslag (PDF: 629 Ko)

De Whitepaper omvat de belangrijkste conclusies van een recent debat tussen de regering en internationale bedrijfsleiders, onder leiding van Sage, over de rol die de industrie moet spelen in de sensibilisering van het publiek voor de ethische vraagstukken die bij artificiële intelligentie (AI) komen kijken.

Artificiële intelligentie (AI) laat toe om relevante informatie te krijgen in dagelijkse toepassingen. AI is overal ter wereld aanwezig en uit zich in commerciële, academische en gouvernementele innovaties. Het heeft ook impact op de privé- en professionele sfeer. Zo kan AI een hr verantwoordelijke helpen om de juiste persoon voor een technische functie te vinden of kan het een mama die op het punt staat te bevallen helpen om het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vinden. Het is echter noodzakelijk om AI voor eens en voor altijd uit de geheimzinnige sfeer te halen voor het grote publiek en ze het imago van een ethische en betrouwbare technologie te geven. De ondernemingen moeten dat initiatief sturen door een eerlijk en globaal debat te voeren over de voordelen van de AI voor de industrie, de regering en het dagelijks leven van de mens.

De Whitepaper behandelt de essentiële punten en aanbevelingen die resulteren uit het debat over de manier waarop de sector de ontwikkeling van AI kan promoten bij het grote publiek, ondersteuning van ondernemingen kan krijgen voor de invoering van ethische praktijken inzake AI, ethische normen kan goedkeuren voor de ontwikkeling van de AI en ethische benaderingen kan hanteren voor de ontwikkeling van de AI in de reële wereld. Het behandelt de essentiële punten en de aanbevelingen die resulteren uit het debat.

Download het volledige rapport (PDF: 4,85 Mo)

Lancering van de Sage FutureMakers Labs om jongeren onder de 18 in vijf steden van het Verenigd Koninkrijk en Ierland een educatieve en professionele ervaring te bieden.

Volgens een enquête van Sage zou de nieuwe positie van het Verenigd Koninkrijk als wereldleider op het vlak van artificiële intelligentie (AI) versterkt kunnen worden door lokale talenten. Enkele bemoedigende tekenen: een vierde van de jongeren tussen 8 en 18 jaar oud (25%) overweegt een loopbaan binnen dit domein.

De resultaten van de enquête die werd uitgevoerd door YouGov berusten op de antwoorden van 1.484 kinderen tussen 8 en 18 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het onderzoek wordt de kweekvijver van talenten vooral gevoed door jongeren die verklaren een passie te hebben voor technologie in het algemeen (66%) en die ervan overtuigd zijn dat een loopbaan in AI opwindend en motiverend zou zijn (37%) of die willen werken met baanbrekende technologieën (31%).

Ondanks het optimisme van deze personen, zijn er ook voorspellende tekenen waaruit blijkt dat de diversiteit die nodig is voor de ontwikkeling van een inclusieve AI-sector - die met name de negatieve tewerkstellingsvooruitzichten voor de werknemers van morgen zou beperken - in het gedrang zou kunnen komen als dit probleem niet snel wordt opgelost. Hieronder vindt u de conclusies van de ondervraagde jongeren voor wie het onwaarschijnlijk was om een loopbaan binnen de AI te overwegen (56%):

 • Zij haalden als voornaamste reden aan (29%) liever een loopbaan te hebben binnen een creatievere sector
 • Ongeveer een vierde (24%) verklaarde dat ze dachten niet over de vereiste academische kwalificaties te beschikken
 • 21% van de ondervraagde jongeren - en dat is een alarmerend cijfer - meende niet intelligent genoeg te zijn om in de AI-sector te werken

Deze resultaten tonen aan dat er nog te veel jongeren in het ongewisse verkeren betreffende de verschillende niveaus van expertise, ervaring en studies die vereist zijn voor deze functies binnen de AI-sector en met betrekking tot de diversiteit van de mogelijke banen: kunstenaars, redacteurs, linguïsten, ontwikkelaars of specialisten in probleemoplossing. Dat gebrek aan informatie zou de inspanningen die het Verenigd Koninkrijk levert om zich op te werpen als leider inzake AI kunnen ondermijnen.

Samen met de publicatie van deze enquête werd in het Verenigd Koninkrijk ook Sage FutureMakers Labs gelanceerd, een reeks evenementen bedoeld om jongeren te sensibiliseren voor AI, georganiseerd via de Sage Foundation in samenwerking met de liefdadigheidsvereniging Tech for Life. Deze sessies worden georganiseerd om jongeren aan het begin van hun schooltijd beter te informeren over de verschillende vaardigheden die vereist zijn om een loopbaan te starten binnen AI, waaronder ook het ethische aspect dat deel uitmaakt van het programma.

Sage had het in zijn ethische code uit 2017 al over het belang voor het Verenigd Koninkrijk om een rijke en gediversifieerde kweekvijver van talenten te garanderen om de klanten, de professionele gemeenschap en de Britse economie te helpen om zich meer bewust te worden van de potentiële productiviteitsvoordelen van deze technologie. Sage eist meer actie van de regering en de sector van de technologie om het elitisme binnen de sector van AI en opkomende technologieën een halt toe te roepen.

De volgende zes maanden zal het gratis Sage-evenement, FutureMakers Labs, door het Verenigd Koninkrijk en Ierland trekken en meer dan 150 jongeren van 18 of jonger sensibiliseren. Op het einde van deze eerste sessies krijgen ongeveer dertig jongeren de kans om deel te nemen aan een verdiepingsdag in september en krijgen vijftien van hen een stage aangeboden bij Sage of een partner van Sage die actief is in de AI-sector.

Volg @sagefoundation en @TechforLifeUK om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over het Sage FutureMakers Lab.

Een nieuw verslag van Sage onthult de vernietigende effecten van laattijdige betalingen op kleine en middelgrote ondernemingen wereldwijd.

Uit een verslag dat door Sage werd gepubliceerd blijken de rampzalige gevolgen van laattijdige betalingen op de kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de kosten wereldwijd oplopen tot 3 miljard Amerikaanse dollar. Het onderzoek toont aan dat 1 factuur op de 10 te laat betaald wordt en dat 8% nooit betaald wordt, of pas zo laat dat de ondernemingen geen andere oplossingen hebben dan ze in te boeken als onbetaalde schuldvorderingen.

"Laattijdige betalingen: het domino-effect" benadrukt dat ongeveer 40% van de kleine en middelgrote ondernemingen een rechtstreekse negatieve impact ondervindt van laattijdige betalingen, wat hen er bijvoorbeeld toe kan brengen om de investering in innovatie te beperken, de kerstbonussen af te schaffen of de lonen te verlagen.

Sage ondervroeg duizenden individuen in technopolen en consumentengroepen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het was onze bedoeling om beter te begrijpen wat de mensen echt denken over artificiële intelligentie (AI).

De impact van AI is globaal. De perceptie van AI is anders binnen de technopolen, de gemeenschappen van professionals en de consumentengroepen wereldwijd, maar één ding is zeker: de impact van AI op ondernemingen, en binnenkort ook op ons dagelijkse leven, is hét onderwerp van vandaag waar we niet omheen kunnen.

Sage ondervroeg duizenden individuen in technopolen en consumentengroepen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het was onze bedoeling om beter te begrijpen wat de mensen echt denken over AI, om te detecteren op welk moment en op welke manier ze hun percepties van AI ontwikkelen en om te proberen de belangrijkste problemen te identificeren die onmiddellijk moeten worden opgelost.

"We waren verrast door bepaalde resultaten," bevestigde Kriti Sharma, vice-voorzitter Bots en IA bij Sage. "Ook al zijn de meeste mensen optimistisch over de ontwikkeling van AI, toch hebben heel wat - ongeveer de helft - ondervraagde consumenten toegegeven geen flauw idee te hebben van wat AI eigenlijk is. Hoewel de professionals van de sector van de nieuwe technologieën AI beschouwen als het belangrijkste onderwerp van het moment, is er nog een lange weg te gaan om het grote publiek warm te maken voor AI, er een definitie aan te geven en te communiceren over het echte potentieel ervan. »

Download het volledige verslag (PDF: 553 Ko)

De Sage Foundation en LKMco onthullen nieuwe gegevens over de realiteit van jonge daklozen en informeren ons over de manier waarop wij deze jonge mensen die vechten voor een betere start in het leven kunnen helpen.

#placetocallhome
Volg de conversatie op @sagefoundation

Dit verslag werd in opdracht van de Sage Foundation opgesteld door LKMco, de "denk- en actietank" voor de scholing en ontwikkeling van jongeren. (lkmco.org.uk |  @LKMco)

We hebben gewoon een fundamentele vraag gesteld.

Hoe kunnen we verklaren dat een jongere uiteindelijk een dakloze wordt?

Helaas leven duizenden jongeren dagelijks in deze situatie. Het vraagstuk rond de jonge daklozen is een groot, weinig erkend en reëel probleem dat onmiddellijk moet worden opgelost.

Bij Sage geloven we in het potentieel van alle jongeren en daarom hebben wij dit verslag opgesteld. Bovendien hebben we ons via de Sage Foundation ook geëngageerd in de strijd voor een wereld waar alle jongeren de mogelijkheid krijgen om hun potentieel te benutten.

Het leek ons noodzakelijk om een onafhankelijk onderzoek te vragen naar de situatie van jonge daklozen in het Verenigd Koninkrijk om de omvang van het probleem beter te begrijpen, om de reeds bestaande inspirerende initiatieven te identificeren en om te weten hoe we deze jongeren zo goed mogelijk kunnen helpen. We hebben besloten om ons te concentreren op Londen en Newcastle, de thuisbasis van Sage.

Waarom is dit belangrijk voor onze gemeenschap van ondernemers?

Het probleem van jonge daklozen oplossen en hen de nodige steun geven om zich te ontwikkelen is mogelijk en behoort tot de plichten van een rechtvaardige en moderne maatschappij. Dit probleem nu aanpakken zal helpen om iedereen een betere toekomst te bieden.

We zijn ervan overtuigd dat ondernemingen een sleutelrol kunnen spelen in de uitroeiing van dakloosheid bij jongeren. We moeten onze resources benutten om samen te werken met de lokale autoriteiten, de politieke besluitvormers, liefdadigheidspartners en opvoeders in onze gemeenschappen om diensten die dakloosheid en de oorzaken daarvan bestrijden te versterken, te ondersteunen en uit te werken.

Resultaten van de studie: onze vaststellingen.

Dakloosheid bij jongeren beperkt zich niet tot het beperkte idee van een persoon die op straat slaapt, de realiteit is vaak veel moeilijker voor te stellen.

De cijfers op nationaal niveau zijn overweldigend. De 16- tot 24-jarigen met het statuut van dakloze vertegenwoordigen slechts 12% (16.000) van het totale aantal jongeren dat steun komt vragen bij de lokale overheden; wetende dat bijna het dubbele elke vorm van bijstand geweigerd wordt (22%, 30.000).

Uiteraard houden deze cijfers geen rekening met de 'onzichtbare daklozen', zij die op straat of op een hoekje van een zetel leven, zonder enige zekerheid over waar ze de volgende nacht zullen slapen. Naar schatting leven elke nacht tot 255.000 jongeren als onzichtbare daklozen. Ze worden blootgesteld aan risico's en hebben allemaal hulp nodig. Ze worden echter genegeerd door de overheden, ze worden waarschijnlijk niet opgevolgd en ze krijgen geen enkele aangepaste ondersteuning.

De meeste risicofactoren voor dakloosheid bij jongeren kunnen al heel snel geïdentificeerd worden. Als deze jonge daklozen op de juiste manier worden behandeld, kan hun aantal aanzienlijk verminderd worden. Zo is ongeveer een vijfde van de jonge daklozen iemand die uit de opvangstructuren komt, een vierde is LGBT (en heeft vaak problemen met hun familie door deze situatie) en 14% heeft een verleden van jonge delinquent. Als er voor elk van deze situaties een juiste oplossing bestond, dan zouden meer jongeren zich kunnen ontplooien in hun leven.

De benadering van ons onderzoek: luisteren naar de jongeren

Jonge daklozen worden al te vaak uitgesloten van de debatten. Welnu, uit ons onderzoek blijkt dat er fundamentele links bestaan tussen de scholing en de dakloosheid bij jongeren.

We zijn erachter gekomen dat gebreken in het systeem hebben geleid tot een te groot aantal schoolverlaters bij de jongeren, en dit ondanks een vaak diepgewortelde ambitie om verder te studeren. Het zijn deze jongeren die het meest behoefte hebben aan stabiliteit en aan opportuniteiten die worden geboden door scholing.

Daarom willen wij in dit verslag eerst en vooral luisteren en de verhalen van sommige van deze jongeren delen, in plaats van te veronderstellen hoe hun leven eruitziet en welk type hulp ze nodig hebben.

Voor de uitwerking van dit verslag hebben we samengewerkt met tien jongeren en konden we rekenen op de steun van Grenfell Housing Association en Your Homes Newcastle. De jongeren waren tussen 17 en 23 jaar oud en we hebben hen geleerd om te poseren voor de lens en om vragen te beantwoorden, zodat ze alle kaarten in handen zouden hebben om hun unieke, uiterst intieme en vaak traumatiserende verhalen te vertellen. Met trots stellen wij het verhaal van deze opmerkelijke jonge mensen voor in ons verslag.

En daarna?

Dit verslag is nog maar een begin voor Sage en voor de andere spelers. Wij hopen dat onze aanbevelingen een leidraad kunnen vormen voor al wie zich voor deze zaak wil inzetten.

Het is een oproep tot samenwerking en actie. In 2018 zullen wij proberen samen te werken met ondernemingen, liefdadigheidsverenigingen, spelers uit de onderwijssector, de gemeenschappen en de politieke leiders om de aanbevelingen van dit verslag uit te voeren. Wij zetten onze samenwerking en uitwisselingen met de jongeren verder. We zullen beginnen in de geboortestad van Sage, Newcastle. Daarna zullen we praktische en innovatieve oplossingen zoeken om te voorkomen dat kwetsbare jongeren op straat eindigen.

Blijf @sagefoundation volgen om meer informatie te krijgen over dit project.

Download de samenvatting (PDF: 1 Mo)

Download het volledige verslag (PDF: 4,13 Mo)

Sage heeft het genoegen om aan te kondigen dat de inschrijvingen voor de eerste Atlanta Newcastle Start-up Exchange geopend zijn

Wij zijn heel trots om de Atlanta Newcastle Start-Up Exchange te onthullen. Het is een evenement dat we organiseren in samenwerking met de Britse minister van internationale handel, het stadsbestuur van Newcastle, Invest Atlanta en de dienst internationale zaken van het stadsbestuur van Atlanta.

 • Bent u een starter, gevestigd in het noordoosten en actief binnen de sector van de smart cities, de cyberveiligheid of de ruimtevaart met een product of een dienst klaar om gecommercialiseerd of aan investeerders voorgesteld te worden?
 • Bent u op zoek naar opportuniteiten om de Amerikaanse markt te veroveren?
 • Hebt u zin om de start-ups van het noordwesten te vertegenwoordigen in de Verenigde Staten? Herkent u zich in deze uitspraken, sluit u dan bij ons aan!

De Exchange biedt twee leidinggevende kaderleden van ondernemingen in het Noordoosten, actief binnen de sector van de smart cities, de cyberveiligheid of de ruimtevaart, de mogelijkheid om deel te nemen aan de vijf dagen durende Start-up Exchange, die zal plaatsvinden in Atlanta (Verenigde Staten).

U krijgt de kans om nationale en regionale politieke besluitvormers te ontmoeten en om van gedachten te wisselen met investeerders en bedrijfsleiders binnen de sector van de smart cities, de cyberveiligheid of de ruimtevaart.

Atlanta telt meer dan 450.000 inwoners en ligt in het hart van de op acht na grootste grootstedelijke regio, die meer dan 5,7 miljoen mensen telt. Atlanta is de thuisbasis van de Amerikaanse zetels van heel wat wereldwijd erkende ondernemingen zoals Coca-Cola, Delta Air Lines, SunTrust Bank en CNN, en de stad werpt zich op als de commerciële hub van de regio in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Atlanta telt 66 universiteiten en ook heel wat groene ruimtes. De kosten voor commerciële activiteiten behoren tot de laagste van de belangrijkste grootstedelijke regio's van de Verenigde Staten. Deze stad met onmiskenbare kwaliteiten biedt ondernemingen uit het noordoosten een ongelofelijke kans om internationale relaties aan te knopen en hun groei te versnellen.

De kandidaturen moeten worden ingediend voor vrijdag 11 augustus om 17.00 uur (Britse tijd). Ze zullen worden beoordeeld door een jury van bedrijfsleiders, organisaties en invloedrijke personen van het noordoosten.

TERMIJN VERLENGD TOT 18 AUGUSTUS

De eerste vijftig kandidaten krijgen een gratis abonnement van twaalf maanden voor de software Boekhouding & Facturatie en Lonen en HR.

Het evenement vindt plaats tijdens de Atlanta Cyber Week (van 1 tot 7 oktober) of de Venture Atlanta Week (van 8 tot 14 oktober). De kandidaten moeten beschikbaar zijn op deze datums.

De vliegtuigtickets, het logement, de ruimte voor co-working en het vervoer in de stad worden betaald voor één vertegenwoordiger van elke start-up. De maaltijden zijn niet inbegrepen.

Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een motivatiebrief (maximum 1 .200 woorden) of een kort filmpje (maximum 3 minuten) met daarin de volgende informatie:

     
 • Een voorstelling van uw onderneming, van uw team en van de persoon die zou deelnemen aan het programma.
 •    
 • De fase waarin uw onderneming zich momenteel bevindt en de tot hiertoe gegenereerde tractie
 •    
 • De redenen waarom u wenst deel te nemen aan de Start-up Exchange
 •    
 • Wat u uit dit bezoek wilt halen en welke rol de Amerikaanse markt zal spelen in uw toekomstige succes
 •    
 • De rol die het noordoosten en zijn start-up-ecosysteem tot hiertoe hebben gespeeld in uw succes
 •    
 • Uw eventuele internationale interacties
 •    
 • Uw kandidatuur moet een nota omvatten met de naam, het inschrijvingsnummer, het officiële adres, de website en de gegevens van uw onderneming. Is uw filmpje te zwaar en kan het niet in bijlage worden doorgestuurd, comprimeer het dan of gebruik een dienst voor bestandsoverdracht zoals WeTransfer.

Stuur uw kandidatuur naar [email protected]

De ethiek van de code: vijf basisprincipes voor een verantwoorde ontwikkeling van artificiële intelligentie is een gids gepubliceerd om een kader te scheppen voor de creatie van professionele, ethische en verantwoorde oplossingen met artificiële intelligentie.

Bij Sage zijn we er trots op de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen te vertegenwoordigen. Deze verantwoordelijkheid betekent: de problemen met betrekking tot de lokale regering aanpakken, uitzonderlijke producten bedenken en onze klanten helpen om de nieuwste beschikbare technologieën te beheersen.

De 4e industriële revolutie is bezig en artificiële intelligentie (AI) is het belangrijkste onderwerp voor de meeste ondernemingen. Deze trend wint terrein en het leek ons van essentieel belang om de onderliggende vragen die AI oproept te behandelen en onze collega's binnen de sector van de nieuwe technologieën aan te spreken, opdat ze ethische en verantwoorde AI-oplossingen zouden ontwikkelen.

Meer weten over de uitwerking van "De ethiek van de code: vijf basisprincipes voor een verantwoorde ontwikkeling van artificiële intelligentie".

Sage heeft samengewerkt met de denktank Entrepreneurs Network om ideeën en politieke voorstellen van een grote groep experts en ondernemers te ontwikkelen om zo het welvaren van de ondernemingen te garanderen in elke regio van het land.

Vandaag hebben zesenzestig ondernemers en professionele experts in eigen naam een brief ondertekend om de volgende regering ertoe aan te zetten een coherent plan uit te werken om de Britse ondernemingen een boost te geven.

Open brief aan de volgende eerste minister

Wij zijn van mening dat de manifesten die werden voorgesteld tijdens de verkiezingen noodplannen hadden moeten omvatten om de Britse ondernemingen een boost te geven.

De volgende regering, wat haar politieke oriëntering ook is, moet eraan denken om in eerste instantie steun te verlenen aan de miljoenen start-ups, groeiende ondernemingen en ondernemers in het Verenigd Koninkrijk. Deze scheppers van werkgelegenheid zullen de economie voeden, de productiviteit verbeteren, commerciële opportuniteiten aangrijpen, de toekomstige belastinginkomsten van de regering verhogen en de cruciale sectoren van ons land financieren: onderwijs en gezondheid.

Daarom publiceren wij vandaag een gedetailleerd verslag met een aantal concrete beleidslijnen die onmiddellijk zouden kunnen worden toegepast om een cultuur van ondernemerschap te creëren en om de vooruitzichten van de ondernemingen van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Deze actielijnen willen:

 • Een doelgerichtere commerciële ondersteuning bieden.
 • Jongeren aanmoedigen om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een onderneming op te richten of om opportuniteiten te vinden om een onderneming op te richten.
 • Van de digitale transformatie een prioriteit maken voor de regering om zo het productiviteitsverschil in het land te verkleinen.
 • het visumsysteem hervormen om de rekrutering van talenten te vergemakkelijken.
 • De fiscaliteit voor de zeer kleine ondernemingen vereenvoudigen.
 • Een reguleringsprincipe uitwerken voor innovatie en een testomgeving creëren die het mogelijk maakt om revolutionaire technologieën te controleren zonder de innovatie af te remmen.
 • Een innovatief digitaal platform aanbieden om de bevoorrading van de kmo's te stimuleren. 
 • Kleine ondernemingen en ondernemingen in volle groei de middelen geven om exportopportuniteiten aan te grijpen.

Deze beleidslijnen kunnen worden toegepast, los van de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen of van de belangrijke engagementen voor overheidsuitgaven. Ze zijn gewoon gericht op het verspreiden van de kernboodschap dat het Verenigd Koninkrijk de ideale plaats is om een onderneming op te richten en te ontwikkelen. Wij vragen de volgende eerste minister om ze toe te passen.

Ondertekenaars
Giles Andrews, medeoprichter en CEO, Zopa; Peter, Bance, CEO, Origami Energy; Mairi Bannon, medeoprichtster en directrice, Strategic Dimensions; Maxine Benson, oprichter, Everywoman; Mark Brownridge, algemeen directeur, EISA; Ed Bussey, oprichter en CEO, Quill; Glen Calvert, oprichter en CEO, Affectv; Zabetta Camilleri, oprichtster en CEO, Shopological; Duncan Cheatle, oprichter, Prelude Group en Rise To; James Codling, medeoprichter, VentureFounders; Rachel Coldicutt, CEO, Doteveryone; Alison Cork, oprichtster en CEO, Alison at Home; Rachael Corson, oprichtster Afrocenchix; Gareth Davies, medeoprichter en CEO, Adbrain; Dana Denis-Smith, oprichtster en CEO, Obelisk Support en First 100 Years; Romilly Dennys, uitvoerend directrice, Coadec; Rajeeb Dey MBE, CEO, Learnerbly; Sam Dumitriu, econoom, Adam Smith Institute; Steve Folwell, medeoprichter en CEO, LoveSpace; Lance Forman, algemeen directeur, H. Forman & Son; Jonathan Gan, oprichter, Whichit; Gemma Godfrey, oprichtster en CEO, Moola; Sam Gordon, medeoprichter, Gordon & Eden; Kate Grussing, oprichtster en algemeen directrice, Sapphire Partners; Chris        Haley, uitvoerend directeur politiek en onderzoek, Nesta; Nick Halstead, CEO en oprichter, DataSift; David Holloway, oprichter en CEO, Marlin Hawk; Mike Jackson, oprichter en CEO, Webstart Bristol; Simon Johnson, president, Association of British Jewellers; Husayn Kassai, medeoprichter, Onfido; Stephen Kelly, CEO, Sage; Laurence Kemball-Cook, CEO en oprichter, Pavegen Systems; Marta Krupińska, medeoprichtster, Azimo; Kate Lester, oprichtster en CEO, Diamond Logistics; Stuart Lucas, oprichter en mede-CEO, Asset Match; Jeff Lynn, CEO, Seedrs; Alex MacDonald, medeoprichter en mede-CEO, Velocity; Graeme Malcolm OBE, oprichter en CEO, M Squared Lasers; Chris McCullough, medeoprichter, RotaGeek; Fiona McIntosh, medeoprichtster en artistiek directrice, Blow Ltd; Simon McVicker, directeur beleid en externe zaken, IPSE; Cyrus Mewawalla, oprichter en algemeen directeur, CM Research; Charlie Mowat, oprichter en algemeen directeur, The Clean Space; David Murray-Hundley, voorzitter, Efundamantals; Guy Myles, oprichter, Flying Colours; Michael Nabarro, medeoprichter en CEO, Spektrix; Pierre-Simon Ntiruhungwa, verantwoordelijke, Founders of the Future; Irina Pafomova, medeoprichtster, Engelworks; Alastair Paterson, CEO en medeoprichter, Digital Shadows; Stephen Phillips, CEO, ZappiStore; Edward Poland, medeoprichter en operationeel directeur, Hire Space; Sean Ramsden, CEO, Ramsden International ; Modwenna Rees-Mogg, oprichter en CEO AngelNews; Karina Robinson, CEO, Robinson Hambro; Philip Salter, oprichter, The Entrepreneurs Network; Alexander Schey, medeoprichter, Vantage Power; Toby Schulz, medeoprichter, Vantage Power; Russ Shaw, oprichter, Tech London Advocates; Sam Smith, oprichter, finnCap; Patrick Stobbs, medeoprichter en operationeel directeur, Jukedecks; Will Swannell, medeoprichter en CEO, Hire Space; Jeffrey Thomas, voorzitter en medeoprichter, UKCloud; Michele Trusolino, medeoprichter en operationeel directeur, Debut; Elizabeth Varley, oprichtster, TechHub; Ross Williams, oprichter en voorzitter, Venntro Media Group, Simon Woodroffe (orde van het Britse Rijk) , oprichter, YO! Sushi, YOTEL en YO! Home

Het Entrepreneurs Network heeft bij deze brief een gedetailleerd verslag over de politiek gevoegd, getiteld A Boost for British Businesses (Een boost voor de Britse ondernemingen). Organisaties die hebben meegewerkt aan dit verslag: Institute of Directors, Federation of Small Businesses, Nesta, Adam Smith Institute, Sage, IPSE, SQW en Coadec. Het project wordt gesponsord door Sage. Download het volledige verslag

Deze politieke verzoeken behoren tot de avant-garde van het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Ze staan volledig los van het resultaat van de onderhandelingen, ze kunnen worden goedgekeurd door alle politieke partijen en ze vormen geen bijkomende verplichting voor de Britse minister van Financiën.

Philip Salter, oprichter van het Entrepreneurs Network, zei: « De brief en het verslag getuigen van de motivatie van de ondernemers om te kunnen genieten van een betere politieke steun om hun ambities waar te maken. Ze tonen ook de grote diversiteit aan van de ideeën die experts voorstellen om Groot-Brittannië nog competitiever te maken. Deze beleidslijnen ter ondersteuning van de ondernemers staan zeker niet in marmer gegraveerd, maar zijn een middel om op nationaal niveau een dialoog te starten over wat de ondernemingen nodig hebben om te slagen. »

Stephen Kelly, CEO van Sage en voormalig directeur operaties van de Britse regering, voegde er nog aan toe: « Sinds de economische vertraging en de Brexit hebben de kleine en middelgrote ondernemingen zich onderscheiden door hun grotere veerkracht. Zij liggen aan de basis van twee derde van de nieuwe banen in het Verenigd Koninkrijk. Het is dus meer dan cruciaal voor de regering, ongeacht de politieke oriëntering, om rekening te houden met de vragen van de Britse ondernemers. Het idee van een vereenvoudiging komt steeds terug doorheen het hele verslag. Door te vereenvoudigen en de ondernemers te bevrijden van het juk van verouderde beleidslijnen en draconische wetten, met name inzake bevoorrading, regulering van fiscaliteit, competenties of commerciële ondersteuning, kunnen we hun volledige potentieel tot uiting laten komen. »

Madrid, 6 februari 2017: Sage, de wereldleider op het vlak van boekhoudkundige cloud-oplossingen, heeft zopas een hulpprogramma gelanceerd om Spaanse kmo's en gespecialiseerde ondernemingen te begeleiden bij hun digitale transformatie.

Het steunfonds van 3 miljoen euro zal ongeveer 5.400 ondernemingen helpen, die zo de nieuwe beheeroplossingen van Sage kunnen aankopen: Sage 50cloud Ciel; Sage 200cloud; Sage Despachos for Life en Sage X3.

Luis Pardo, algemeen directeur van Sage Iberia, verklaarde: "De lancering van dit steunprogramma benadrukt ons engagement om zowel kleine en middelgrote ondernemingen als gespecialiseerde ondernemingen, 'oprichters van ondernemingen' in dit land, te helpen om voordeel te halen uit een vooruitstrevende technologie op de markt, om hen te begeleiden bij de verbetering van hun beheerprocessen en om van hun digitale transformatie een succes te maken. »