search icon
Duurzaamheid en maatschappij: Fuel for Business

Fuel for Business

Een bedrijf opstarten en uitbouwen is een beproefde weg naar langdurige werkzekerheid, jobtevredenheid en welvaart. Helaas hebben veel mensen het zelfvertrouwen, de vaardigheden en de financiële ondersteuning niet om die kans te grijpen. Om economische ongelijkheid aan te pakken biedt Sage een stevige digitale en financiële basis aan bedrijven en start-ups gerund door ondervertegenwoordigde groepen.

Economische ongelijkheid aanpakken

Ons werk op dit terrein wordt uitgevoerd door de Sage Foundation, die zich inzet om een verschil te maken met bedrijfsbegeleiding, advies en steun aan bedrijven die worden gerund door of steun verlenen aan ondervertegenwoordigde groepen. Door ons in te zetten voor een breed scala aan maatschappelijke groepen kunnen we helpen om ongelijkheden aan te pakken en duurzame gemeenschappen op te bouwen.

We streven ernaar om hulp te bieden waar die het meest nodig is, zowel in lokale als in bredere gemeenschappen, door barrières weg te nemen die ongelijkheid in de hand werken. De Sage Foundation zet zich in om de toegang tot inclusief ondernemerschap te vergroten, en zoekt actief naar partnerschappen die onze slagkracht op dat vlak vergroten.

The BOSS Impact Fund – investeren in gekleurde vrouwen

Daartoe hebben we een driejarig partnerschap afgesloten met The BOSS Network (Bringing Out Successful Sisters), dat de "ondernemingszin en carrièreontwikkeling van gekleurde vrouwen promoot en stimuleert."

De financieringen van Sage ondersteunden al 35 zwarte vrouwelijke ondernemers: zij ontvingen elk een toelage van $10.000 om hun bedrijf uit te bouwen, plus mentorschap en complete adviesdiensten via onlineopleidingen aan de BOSS Business University in samenwerking met experts van Sage. Sage is tevens sponsor van de jaarlijkse conferentie 'Ladies that Lead' van The BOSS Network, een eendaags virtueel evenement dat invloedrijke gekleurde vrouwen in de kijker zet en andere vrouwen inspireert om over hun traject te praten.

Access to Capital for Entrepreneurs (ACE)

We werken samen met ACE in Atlanta en North Georgia om goedkope leningen en leermiddelen ter beschikking te stellen van achtergestelde bedrijfsleiders.

Die leningen helpen hen bij de opstart en ontwikkeling van duurzame bedrijven waar jobs worden gecreëerd. Ons driejarige programma biedt mensen helder advies en zakelijke ondersteuning, en helpt hen om tot 1.750.000 dollar aan gegarandeerde leningen met een lage intrestvoet te verwerven.

Kiva

Om economische ongelijkheid aan te pakken, werken we samen met Kiva. Door Kiva te ondersteunen bij het aanbieden van leningen aan achtergestelde gemeenschappen, kunnen we mensen de kans geven om een bedrijf op te starten.

We bieden :

  • Een kapitaal van 300.000 dollar dat via Kiva en lokale partners aan ondernemers wordt aangeboden. Dit fonds zal drie jaar actief zijn en zo een totale impact hebben van bijna 900.000 dollar
  • Een kapitaal van 200.000 dollar voor sociale ondernemers, en ondersteuning voor 24 sociale ondernemers die leningen zullen ontvangen (van 50.000 tot 250.000 dollar) van Kiva.

Ashoka

Ashoka en de Sage Foundation verstrekken beurzen aan toonaangevende sociale ondernemers.

We ondersteunen:

  • Een toelage om toonaangevende sociale ondernemers te helpen bij het promoten van innovatieve ideeën die miljoenen levens kunnen verbeteren.
  • Het Ashoka Young Changemakers-programma dat jongeren helpt om strijders voor verandering te worden in hun gemeenschap.
  • 1000 collega's bij Sage om via opleidingen en inspirerende activiteiten de wereld te helpen veranderen.

Teens in AI

In het kader van een meerjarig partnerschap met de Sage Foundation en Teens in AI willen we de volgende generatie ethische onderzoekers, ondernemers en leiders in artificiële intelligentie inspireren. Het doel bestaat erin jongeren in een vroeg stadium kennis te laten maken met AI die wordt ontwikkeld en ingezet voor sociale doeleinden. Hiertoe focussen we op twee programma's :

  • De Hackathon op Internationale Vrouwendag 2022 en 2023, die in 24 landen zal worden georganiseerd.
  • Het Summer Bootcamp Accelerator Programme 2022 en 2023.

Collega's van Sage steunen het programma door zich vrijwillig op te geven als mentor, jurylid en spreker. 

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

We zetten ons in om een vertrouwd en inclusief digitaal netwerk uit te bouwen. Via onze pijler 'Tech for Good' willen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft toegang tot levensveranderende gegevens en technologie. Daarnaast komen we op voor gegevensbescherming, beveiliging en het ethische gebruik van klantgegevens.

Protect the Planet

Onze pijler 'Protect the Planet' is ons engagement om de klimaatverandering aan te pakken. Dat doen we door onze eigen uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 energieneutraal te worden, door kmo's te ondersteunen om energieneutraal te worden en door te pleiten voor een wettelijk kader dat de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunt.

Feedback