search icon
Leadership

Comités van de raad van bestuur

Leiderschap

Comités van de raad van bestuur

De comités van de raad van bestuur houden zich bezig met specifieke aspecten van de activiteiten van de groep. Concreet gaat het om het remuneratiecomité, het auditcomité en het benoemingscomité. De taken en verantwoordelijkheden van de comités zijn vastgelegd in hun reglement. De reglement van elk comité is beschikbaar door op onderstaande link te klikken.

Vergoedingscomité

De voorzitter is mw. A. Court. De andere leden van het comité zijn Independent non-executive directors, dhr. D. Hall en dr. John Bates. In het kader van zijn opdracht komt het comité minstens vier keer per jaar samen.

Audit- en risicocomité

De voorzitter van het audit- en risicocomité is dhr. J. Bewes. De andere leden zijn Independent non-executive directors, dhr. D. Hall, mw. A. Court, dhr. D. Harding en mw. Anand. Het comité komt minstens vier keer per jaar samen.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité wordt voorgezeten door de Chairman van de raad van bestuur, Sir Donald Brydon, en bestaat uit de Chairman en Drummond Hall en dr. John Bates, Independent Non-Executive Directors. Het benoemingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig, maar minstens één keer per jaar.

Openbaarmakingscomité

Het openbaarmakingscomité wordt voorgezeten door de Chairman van de raad van bestuur, Sir Donald Brydon, en bestaat uit de Chairman, Independent Non-Executive Director Jonathan Bewes, de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en de General Counsel & Company Secretary. Het openbaarmakingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig.