search icon

Sage Foundation kerninitiatieven

De Sage Foundation engageert zich in een reeks ontwikkelingsprogramma's die meer dan 1000 non-profit organisaties steunen en financieren.

De Sage Foundation brengt mensen van over de hele wereld samen om lokale gemeenschappen te helpen en een positieve verandering te stimuleren. De Sage Foundation benut de inzichten, expertise en passie van zijn mensen om werknemers, klanten en partners te ondersteunen bij het oplossen van de grootste uitdagingen waar gemeenschappen overal ter wereld voor staan.

Via onze kerninitiatieven - Sage Empowering Women, Sage Inspiring Youth en Sage Serving Heroes - focust het filantropiemodel van de Sage Foundation op het inzetten van tijd, capaciteiten en middelen om liefdadigheidsprogramma's te ondersteunen voor jongeren, vrouwen en veteranen, zodat we een meerwaarde kunnen bieden aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Sage Empowering Women

De Sage Foundation helpt vrouwen en meisjes in de gemeenschappen waarin Sage actief is aan de hand van onderwijs, het ontwikkelen van vaardigheden, tewerkstelling en het creëren van economische kansen. Als meisjes op school blijven en hun middelbaar onderwijs afmaken, heeft dat een positieve invloed op zowel hun eigen leven als dat van hun familie.

Samen met onze liefdadigheidspartners draagt het Sage-programma Empowering Women bij aan een wereld met gelijke kansen, waarin vrouwen en meisjes hun potentieel kunnen bereiken, economisch sterker staan en de vaardigheden verwerven die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Sage Empowering Women ondersteunt ook een programma gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Samen met 'AI for Good' ontwikkelde de Sage Foundation met behulp van een gratis technologieplatform en artificiële intelligentie rAInbow, een discrete en eenvoudig toegankelijke chatbot die vrouwen helpt om situaties van misbruik te herkennen en hulp te zoeken. De chatbot telt meer dan 18.000 gebruikers die bijna 1 miljoen gesprekken hadden met rAInbow. Vrouwen en mannen kunnen zo hulp zoeken bij een kosteloze en objectieve tool die schaalbaar en beschikbaar is voor miljoenen mensen wereldwijd.

Sage Inspiring Youth

De Sage Foundation wil jongeren tussen 14 en 26 jaar motiveren om het belang te beseffen van onderwijs als sleutel tot een succesvol en voldoening schenkend leven. Jongeren zouden overal recht moeten hebben op toegankelijk onderwijs. In onze gemeenschappen werken we samen met liefdadigheidspartners om zo veel mogelijk jongeren de vaardigheden, opleidingen en tools aan te reiken voor een succesvol leven. Denk daarbij aan STEM-wetenschappen, robotica, artificiële intelligentie (AI), financiële geletterdheid en ondersteuning voor een geslaagde overstap naar de arbeidsmarkt of een eigen bedrijf.

Via Sage Inspiring Youth nemen we deel aan programma's zoals het Peter Jones Enterprise Tycoon-programma, dat jongeren voorbereidt om te ondernemen. We hebben op vijf markten ook Sage FutureMakers uitgerold, een programma waarin we jongeren leren hoe ze AI kunnen gebruiken om uitdagingen op het gebied van sociale rechtvaardigheid op te lossen in hun lokale gemeenschappen.

Sage Serving Heroes

Sage Serving Heroes is een wereldwijd programma om veteranen de overstap te helpen maken naar betekenisvolle civiele jobs, hun professionele vaardigheden te versterken en hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze na hun militaire dienst een eigen bedrijf kunnen opstarten.

De Sage Foundation gebruikt onze capaciteiten en producten om de militaire gemeenschap te ondersteunen, en in het bijzonder veteranen die willen ondernemen. We hebben een productaanbod van Sage Business Cloud Accounting uitgewerkt met een korting van 100% gedurende 12 maanden in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

In Australië lanceerde Soldier On een mentorprogramma van 3 maanden voor loopbaanontwikkeling om veteranen te helpen een succesvolle carrière uit te bouwen na hun militaire dienst. Het programma maakt deel uit van het Pathway-programma van Soldier On, dat veteranen en hun familie helpt bij hun opleiding en de overstap naar een nieuwe job, in samenwerking met organisaties die veteranen ondersteunen.
Sage Serving Heroes wil veteranen en hun familie zelfvertrouwen geven in hun nieuwe functie, hun carrière helpen ontwikkelen en bijdragen aan hun succes.

In het Verenigd Koninkrijk biedt het Veteran Tycoon Enterprise Programme de noodzakelijke vaardigheden, de ondersteuning en het vertrouwen om een bedrijfsplan uit te werken en een product of dienst te gaan verkopen.

Het programma wordt nu online aangeboden in een reeks innovatieve sessies, waarbij deelnemers kennismaken met de bedrijfswereld en het ondernemerschap. 

Verschillende deelnemers die het programma hebben afgerond, lanceerden reeds hun eigen bedrijf, zoals Alex van The Coffee Collective. Alex verliet het leger vanwege verwondingen die hij opliep tijdens zijn militaire dienst, en hij was onze gast op het partijcongres van de Conservative Party, waar hij zijn koffie promootte en zijn verhaal kwam vertellen.

Feedback