search icon

Beleid voor webtoegankelijkheid op Sage.com

Hulp bij online toegankelijkheid

Bij Sage streven we ernaar om de inhoud van onze website toegankelijk te maken. Het is ons beleid om ervoor te zorgen dat iedereen een volledige en gelijkwaardige toegang heeft tot ons digitale aanbod, ook personen met een beperking.

Acties

We hebben de volgende acties ondernomen om de toegankelijkheid te verzekeren:

 • We hebben een beleid ingevoerd voor webtoegankelijkheid.
 • We zijn begonnen met trainingen rond webtoegankelijkheid.
 • We hebben de toegankelijkheid van de website zowel handmatig als met automatische tools getest.

We hebben ook verbeteringen doorgevoerd aan onze website om een volledige en gelijkwaardige toegang tot de inhoud van de website te garanderen.

Bijvoorbeeld:

 • Voor niet-tekstuele inhoud zoals afbeeldingen bieden we teksten aan als alternatief.
 • We hebben pagina's gestructureerd, zodat de informatie logisch georganiseerd is en kan worden begrepen door ondersteunende technologieën zoals schermlezers.
 • We zorgen ervoor dat gebruikers met hun toetsenbord kunnen interageren met pagina's, en dat er geen toetsenbordvallen zijn die inhoud blokkeren voor gebruikers van ondersteunende technologieën.
 • We gebruiken een mechanisme om blokken te negeren, zodat gebruikers met ondersteunende technologieën of een toetsenbord herhaalde inhoud (zoals navigatie) kunnen overslaan.
 • We zorgen ervoor dat de focusvolgorde van elementen op pagina's voorspelbaar is, zodat gebruikers met ondersteunende technologieën of een toetsenbord weten met welke elementen op de pagina ze interageren.
 • We zorgen ervoor dat fouten in formulieren kunnen worden geïdentificeerd en gelezen door ondersteunende technologieën.
 • We maken het gebruikers gemakkelijk om de tekstgrootte op de website aan te passen.
 • We zorgen ervoor dat de opmaak van de website en de afbeeldingen voldoende kleurencontrast biedt.

Normen

Om ons digitale aanbod toegankelijk te maken, streeft Sage ernaar om de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 na te leven. https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/.

Toegankelijkheid behouden

Als onderdeel van ons beleid zetten we ons in om de toegankelijkheid te behouden. We voeren automatische wekelijkse scans uit van onze websites met behulp van de tool voor kwaliteitsgarantie en toegankelijkheid van Siteimprove. Daarnaast voeren we regelmatig handmatige testen uit op pagina's met ondersteuningstechnologie zoals NVDA.

Naast onze bestaande verbeteringsmaatregelen controleren we onze website voortdurend om ervoor te zorgen dat we de beste praktijken in webtoegankelijkheid toepassen.

Feedback

We zetten ons in voor toegankelijkheid en we staan altijd open voor verbetering. Als u een verbetering wilt voorstellen, dan horen we dat graag. U kunt in dat geval een e-mail sturen naar [email protected].

Give Feedback