search icon

Audyt i optymalizacja procesów biznesowych

Bezpłatnie przeprowadzimy diagnozę aktualnej sytuacji firmy i wskażemy obszary wymagające usprawnień. Działamy z gwarancją poufności i bezpieczeństwa danych.

Zapisz się na bezpłatny audyt firmy z Łukaszem Banachowiczem

Zdobądź wiedzę niezbędną do poprawy wyników firmy. Skonfrontuj rozwiązania z wiedzą ekspert a.

Łukasz Banachowicz - ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów

 • Uznany specjalista ds. projektowania systemów na bazie gotowych rozwiązań oraz tworzonych na indywidualne potrzeby.
 • Na swoim koncie ma udział w ponad 150 zakończonych sukcesem projektach audytowych, konsultingowych i wdrożeniowych.
 • Posiada doświadczenie we współpracy z dużymi firmami z branży handlowej (również sieci sklepów), spożywczej, chemicznej czy budowlanej.
 • Prowadził projekty dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • Wspierał firmy transportowe i logistyczne, sieci dealerów samochodowych, działające w branży usług finansowych czy deweloperów.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria. W branży IT od 14 lat. Z Sage związany od 2006 r.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zwiększymy efektywność działania Twojej firmy

Dajemy wsparcie doświadczonego eksperta w dziedzinie audytu i optymalizacji procesów biznesowych.

Pomagamy efektywnie zbudować procesy

Pomagamy m. in.:

 • usprawnić raportowanie,
 • zoptymalizować czas pracy i znaleźć optymalny poziom zatrudnienia,
 • usprawnić procesy logistyczne,
 • zoptymalizować gospodarkę magazynową, zapasami i odpadami,
 • ograniczyć poziom błędów.

Dowiedz się, jak podnieść rentowność i usprawnić kluczowe działania w Twoim biznesie

Stymulujemy wzrost potencjału produkcji lub usług

Poszukujemy obszarów umożliwiających redukcję kosztów i czynników obniżających rentowność produktów czy działów. Działamy prewencyjnie, wyprzedzamy pojawienie się błędów.

Nasze doradztwo daje wymierne efekty

Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 150 audytów organizacji, konsultingów procesów biznesowych i wdrożeń optymalizacyjnych.

Firma z branży spożywczej, działająca na terenie całej Polski.

Dzięki poprawie dostępności i użyteczności informacji udało się usprawnić proces wprowadzania nowych produktów na rynek skracając potrzebny do tego czas o 11,6%.

Zakres działania:

 • obsługa procesu kompleksowej wyceny projektów i ich składowych
 • usprawnienie analizy danych historycznych oraz modelowania trendów
 • optymalizacja procesu operacyjnego planowania nowej produkcji

Ogólnopolska firma produkująca oraz dystrybuująca materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz.

Poprawa jakości danych o 20%, umożliwiająca m.in. usprawnienie procesu transportu i dystrybucji oraz zoptymalizowanie poziomów zapasów magazynowych i dostępności towarów, przełożyła się na wzrost rentowności firmy rok do roku o 2,2%.

Zakres działania:

 • usprawnienie obsługi zapytań ofertowych oraz operacji magazynowych
 • opracowanie i realizacja systemu prowizyjnego dla przedstawicieli handlowych
 • obniżenie wydatków związanych z logistyką magazynową i towarami nierotującymi

Regionalny producent nawozów sztucznych dostarczający produkty gotowe, jak i półprodukty do dalszego przetwarzania.

Dzięki szybkim i właściwym decyzjom opartym m.in. na wyliczaniu potencjalnej i rzeczywistej rentowności realizowanych zamówień, także z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień w dostawach, udało się zwiększyć osiągane przychody o ponad 3%.

Zakres działania:

 • usprawnienie metod wyceny surowców i produktów gotowych
 • optymalizacja procesu planowania produkcji i dostaw
 • umożliwienie bieżącego dostępu do najważniejszych danych operacyjnych i zarządczych

Regionalna firma zajmująca się realizacją i sprzedażą inwestycji budowlanych oraz zarządzaniem pozostającymi w jej dyspozycji nieruchomościami.

Aż o 35% zwiększyło się tempo wzrostu wolumenu sprzedaży dzięki poprawie efektywności codziennego użycia danych dotyczących klientów i bieżącego oraz planowanego wykorzystania zarządzanych zasobów.

Zakres działania:

 • usprawnienie ewidencji i procesu obiegu dokumentów w powiązanych spółkach
 • zautomatyzowanie zaawansowanych księgowych rozliczeń podatku VAT i innych
 • wprowadzenie dodatkowych raportów i możliwości analizy rentowności projektów