Rafał Szwabo

Rafał Szwabo

Dyrektor ds. Planów Emerytalnych w TFI Allianz Polska SA.

Jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż kompleksowej oferty produktów emerytalnych dla pracowników i uczestników indywidualnych, specjalizuje się m.in. w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Posiada rozległe doświadczenie w kontaktach z pracodawcami, co pozwala mu na znalezienie najlepszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta. Zajmuje się również wdrażaniem rozwiązań emerytalnych regulowanych przepisami ustawy oraz rozwiązań dedykowanych, opracowanych wg. indywidualnych wymogów pracodawców. Prowadzi szkolenia z zakresu PPK oraz pomocy w doborze najefektywniejszego programu emerytalnego.