Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Chcesz odliczyć koszty? Sprawdź rachunek kontrahenta

Wróć do wyników wyszukiwania

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego przedsiębiorców czekają nowe obowiązki. Będą musieli sprawdzać przed wykonaniem przelewu, czy numer rachunku kontrahenta jest zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Wpłata na konto spoza rejestru nie pozwoli odliczyć kosztów uzyskania przychodu.

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września tego roku. Są one elementem procesu uszczelniania systemu podatkowego. Zmieniona ustawa spowoduje, że przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać, czy przelewy do kontrahentów zostały wykonane na rachunek zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Jeśli wpłata zostanie dokonana na konto niezarejestrowane, wydatek nie będzie mógł stanowić kosztu podatkowego, jak również – w przypadku płatności przekraczających jednorazowo kwotę 15 tys. zł – spowoduje solidarną odpowiedzialność finansową nabywcy i sprzedawcy do kwoty podatku VAT (związanego z dostawą towaru lub świadczeniem usługi).

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek poinformowania właściwego urzędu skarbowego o posiadanych rachunkach bankowych lub o ich aktualizacji. Numery tych kont udostępnione zostaną w specjalnym internetowym wykazie, więc każdy przedsiębiorca po wejściu w życie nowych przepisów będzie mógł łatwo i bezpłatnie sprawdzić, czy figuruje tam rachunek jego kontrahenta.

Wykaz KAS pozwoli zweryfikować kontrahenta

Od 1 września 2019 r. zostanie udostępniony elektroniczny spis podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wraz z informacjami dotyczącymi numerów rachunków bankowych podatników lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Rejestr będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych będzie można uzyskać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wypróbuj narzędzia do obsługi e-sprawozdań finansowych

Wypróbuj

W pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów przedsiębiorcy nie muszą się jeszcze obawiać strat finansowych (braku możliwości odliczenia kosztów), jakie mogą ich dotknąć z powodu wpłaty na rachunek spoza wykazu. Konsekwencje wynikające z niedopatrzenia będą wyciągane dopiero po 1 stycznia 2020 r. Fiskus w ten sposób chce zapewnić podatnikom czas na przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

Więcej pracy dla przedsiębiorców i biur rachunkowych

Ponieważ fiskus uzależnia prawo do zaliczania wydatków na poczet kosztów uzyskania przychodu od zapłaty na zgłoszony do MF rachunek, to przedsiębiorcy będą zmuszeni do weryfikowania statusu konta bankowego kontrahenta praktycznie przy każdej płatności. Nowe przepisy bez wątpienia zwiększą też obowiązki biur rachunkowych, które przy rozliczaniu miesiąca będą sprawdzać faktury klientów, by upewnić się, czy zrealizowane przelewy zostały dokonane na właściwe rachunki. Nowe przepisy powodują, że koszty obsługi płatności wrosną – zarówno w firmach, jak i w biurach rachunkowych.

Przedsiębiorcy będą musieli także pamiętać, by przy okazji każdej zmiany konta dokonać jego aktualizacji i poinformować o tym nie tylko skarbówkę, ale także swoich kontrahentów – jest to ważne ze względu na wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności przy transakcjach o wartości powyżej 15 tys. zł.

Sprawdź swoje rozliczenia podatkowe na podstawie danych z JPK

Wypróbuj Sage e-Audytor

Jak widać, wszystkim podatnikom VAT oraz księgowym przybędzie pracy. Sporym problemem może być zwłaszcza rozliczanie faktur wystawianych masowo. W tym wypadku konieczne może okazać się wdrożenie rozwiązań informatycznych podobnych do tych stosowanych w przypadku automatycznej weryfikacji numerów NIP (weryfikujących dane poprzez odwołanie się do rejestrów administrowanych przez KAS). Tego typu rozwiązania już są tworzone, a ich dostawcy czekają jedynie na udostępnienie danych przez MF.