Czy biuro rachunkowe musi być podatnikiem VAT?

2 min czytania

Zakładając biuro rachunkowe, należy dokonać wyboru zakresu świadczonych usług. Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT zależy od tego, czy w ramach realizacji usługi księgowej będziemy świadczyć również usługi doradcze lub prawnicze.

Przepisy podatku VAT przewidują zwolnienie dla podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz nowo założonych firm, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że ze zwolnienia są wyłączone usługi o charakterze prawniczym i doradczym. Z tego powodu korzystanie ze zwolnienia podmiotowego przez biura rachunkowe przez wiele lat budziło wątpliwości.

Kiedy przysługuje zwolnienie?

Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT do wysokości limitu przychodów w wysokości 200.000 zł, jeżeli:

Definicja usług doradczych

Odpowiedź na pytanie czy konkretne biuro może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT wymaga doprecyzowania zakresu czynności rozumianych jako usługi doradcze i prawnicze. Ustawa o podatku VAT nie definiuje tych usług. Natomiast ustawa o doradztwie podatkowym określa jako doradztwo podatkowe następujące czynności:

Wypowiedź Ministerstwa Finansów Ze względu na wątpliwości związane z zakresem usług rozumianym jako doradztwo podatkowe Ministerstwo Finansów w dniu 9 kwietnia 2015 r. wydało interpretację, w której oddziela świadczenie usług księgowych od doradztwa podatkowego. Według tej interpretacji prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej oraz sporządzanie deklaracji ma charakter bardziej techniczny niż prawny i nie jest tożsame z udzielaniem porad prawnych i podatkowych.

Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi Wątpliwości budzi również kwestia reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi. W tym miejscu warto jednak przywołać interpretację IBPP1/4512-474/15/AW z dnia 24 lipca 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, która wskazuje, że nie stanowią usług doradczych ani prawniczych czynności wykonywane na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmujących podpisywanie, składanie i odbieranie w imieniu klientów: zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, obowiązujących sprawozdań i deklaracji podatkowych oraz składanie wyjaśnień, pism i druków związanych ze świadczoną usługą księgową.

Exit mobile version