Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19

Wróć do wyników wyszukiwania

Ustawa w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z koronawirusem (potocznie: specustawa), która weszła w życie 8 marca 2020 r. zawiera szereg rozwiązań mających duży wpływ na stosunki pracodawca-pracownik. Wprowadza m.in. możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy okresowo zwolnili się z pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Przepisy specustawy przewidują, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Warto zapamiętać: Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym:

– dzieci do 8 roku życia

– jeżeli są objęci ubezpieczeniem chorobowym – czyli w praktyce pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzą działalność gospodarczą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać ten dodatkowy zasiłek trzeba złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny na stronie www.zus.pl

Trzeba pamiętać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej i nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Koronawirus a prawo pracy

Jakie są obowiązki stron stosunku pracy wynikające ze specustawy?

Obejrzyj webinarium

Wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w programie Sage Kadry i Płace One Payroll

W celu dodania dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy przejść do pracownika na zakładkę Dane kadrowe, zestaw Urlopy, zasiłki\Choroby, zasiłki w elemencie Wymiar opieki nad dzieckiem należy dodać wartość od 2020-01-01 do 2020-12-31 i zwiększyć wymiar opieki nad dzieckiem na 74.

W kalendarzu pracownika należy zrealizować zdarzenie Opieka nad dzieckiem zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pracownika.