Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Elektroniczne fakturowanie [e-book]

Wróć do wyników wyszukiwania

Elektroniczne fakturowanie [e-book]

W myśl obecnie obowiązujących przepisów co do formy elektroniczna faktura jest równie ważnym dokumentem jak papierowa z punktu widzenia administracji skarbowej, przedsiębiorców, jak również pozostałych podatników. Z tego względu przepisy określające konstrukcję faktur i zakres zawartych w nich informacji, a także zasady, na jakich należy je przechowywać, stosuje się również do wersji elektronicznej. Szczególnym przypadkiem elektronicznej faktury jest ustrukturyzowana faktura elektroniczna w formie ustrukturyzowanego komunikatu XML zgodnego z europejską normą EN-16931, który umożliwia jej automatyczne przetwarzanie przez nabywcę. Jest ona obecnie stosowana w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Faktury cyfrowe występują w trzech różnych głównych formach: zeskanowanej faktury papierowej, faktury cyfrowej w formacie PDF lub DOC oraz faktury elektronicznej lub e-faktury. Największa różnica dotyczy przetwarzania faktur i liczby działań, których nie da się zautomatyzować. Każdy krok podejmowany w celu automatyzacji przetwarzania faktur oznacza krótszy czas przetwarzania, większą poprawność, a tym samym mniejsze koszty.

Elektroniczne fakturowanie

Pobierz darmowy poradnik

Pobierz

Pobierz nasz nas bezpłatny poradnik, dzięki któremu dowiesz się:

  • Czym różni się faktura elektroniczna od faktury wystawionej w PDF?
  • Co warto wiedzieć o e-paragonach?
  • Dlaczego warto przejść na e-fakturowanie?
  • Jak przygotować partnerów handlowych do odbioru e-faktur?
  • Jak krok po kroku przejść na e-fakturowanie.