Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jak ERP staje się kluczowym elementem odporności firm na kryzys

Wróć do wyników wyszukiwania

Jak ERP staje się kluczowym elementem odporności firm na kryzys

Po okresie kryzysu spowodowanego pandemią wiele firm musi przejść przyspieszoną lekcję usprawniania procesów biznesowych, cyfryzacji i skuteczniejszego zarządzania kryzysowego. Nie może być zaskoczeniem, że dla współczesnego przedsiębiorstwa centrum zarządzania znajduje się w precyzyjnie zaimplementowanym oprogramowaniu ERP.

System ERP może zintegrować działające rozdzielnie (wyspowo) starsze programy. To właśnie dzięki ERP menedżerowie zdobywają kluczowe informacje na temat działania firmy. To ERP może być początkiem budowania autonomicznego systemu nowych technologii w firmie (IoT, AI), samodzielnie zarządzającego procesami biznesowymi.

Pobierz Vademecum ERP za darmo!

Pobierz poradnik

W nowej rzeczywistości system ERP może być doskonałym czynnikiem zwiększającym odporność organizacji na aktualny i przyszłe kryzysy.

Odporność łańcucha dostaw

Pandemia już pokazała, jak szybko może dojść do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw. Firmy produkcyjne, chcąc zmniejszyć ryzyko związane z zerwaniem łańcucha dostaw, powinny nie tylko ograniczać pozyskiwanie komponentów od jednego dostawcy, ale także postarać się pozyskiwać surowce od dostawców z różnych miejsc.

Ważnym elementem odporności łańcucha dostaw jest także śledzenie tego, co dzieje się z wytwarzanym produktem na każdym etapie łańcucha dostaw.

Dystans społeczny

Systemy ERP są obecnie jednym z elementów rewolucji w miejscach pracy. Dzięki ERP wiele czynności, które jeszcze do niedawna wymagały obecności w zakładzie pracy, można teraz wykonywać zdalnie, z dowolnego miejsca. Pracownicy spoza hali produkcyjnej mogą podejmować wszelkie niezbędne decyzje w czasie rzeczywistym, mając wszelkie niezbędne informacje, nie będąc fizycznie w tym samym miejscu.

Wybierz nowy standard ERPa

Poznaj ofertę

Ograniczanie kosztów

Pandemia spowodowała gwałtowną potrzebę ograniczania kosztów – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Firmy koncentrują się na podstawowych aktywnościach, starając się ograniczać dodatkowe. Dla firm produkcyjnych szczególnie istotne jest teraz, by móc oszczędnie gospodarować zasobami – zmniejszać ilość odpadów i minimalizować koszty operacji produkcyjnych.

Dzięki systemom ERP firma produkcyjna może:

  • optymalizować zasoby magazynowe;
  • ograniczać koszt transportu i dystrybucji;
  • optymalnie zarządzać cenami i dostawcami surowców;
  • oszczędzać czas dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych, m.in. poprzez zarządzanie zużyciem surowców.

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa ma do odegrania ogromną rolę w kryzysie spowodowanym pandemią. Pomaga w identyfikacji problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację w konkretnej sytuacji biznesowej. Umożliwia maksymalizację przychodów tam, gdzie to możliwe, jednocześnie zmniejszając koszty. Wzmacnia firmę w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie ułatwia komunikację z dostawcami i klientami. Wskazuje oznaki zbliżającego się ożywienia, abyś mógł zacząć rozwijać się i wprowadzać produkt na rynek szybciej niż Twoja konkurencja. To właśnie teraz jest czas, aby wykorzystać ERP do jak najsprawniejszego, inteligentnego zarządzania projektami i procesami biznesowymi.