Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jak obsługiwać białą listę podatników VAT w programach Sage?

Wróć do wyników wyszukiwania

Programy finansowo-księgowe oraz handlowe Sage będą zaopatrzone w nowe funkcjonalności wspierające i ułatwiające obsługę transakcji zgodnie z rejestrem podatników VAT, tzw. białą listą. Podstawową funkcjonalnością będzie możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta – funkcja zbliżona do tej, jakiej używamy do sprawdzania kontrahentów w rejestrach VIES czy GUS.

Będzie jednak zasadnicza różnica w zakresie danych: chodzi nie tylko informacje o aktywności bądź braku aktywności kontrahenta jako podatnika VAT, ale także o obowiązujących rachunkach bankowych zgłoszonych do KAS. Ta funkcjonalność będzie dostępna we wszystkich programach Sage, zarówno w modułach handlowych, jak i księgowych. Będzie też możliwość sprawdzania dokumentów z poziomu kartoteki oraz z poziomu dokumentu zakupowego.

Biała lista podatników VAT – kompendium wiedzy

Dowiedz się jak uniknąć sankcji w VAT przy obsłudze białej listy podatników VAT

Pobierz poradnik

W linii 50cloud i ERP przewidziana jest możliwość automatycznego sprawdzania statusu kontrahenta przy generowaniu przelewu bankowego. Odpowiedni parametr automatycznie podpowie, że dla transakcji oznaczonych specjalną flagą („biała lista”), czyli dla transakcji powyżej 15 tys. zł (oraz dla ręcznie wybranych przez użytkownika transakcji poniżej tej kwoty) system automatycznie sprawdzi status kontrahenta i poprawność kont bankowych.

Sprawdzenie takie będzie następowało przede wszystkim w momencie generowania przelewu. Ale jest przewidziane także dla późniejszych czynności, np. przy rejestracji wyciągu bankowego. Umożliwi to sprawdzenie, czy przelewy zostały wysłane na właściwe rachunki.

Poznaj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej

Zbiorcze sprawdzenie statusu kontrahentów

Z kartotek dokumentów użytkownik będzie miał możliwość masowego sprawdzenia statusu kontrahentów. Po zaznaczeniu np. wszystkich dokumentów zarejestrowanych w konkretnym miesiącu będzie możliwość ich zbiorczego sprawdzenia (czy dane rachunki są zgodne z rachunkami na białej liście).

Ogólnopolska infolinia #GotowiNaZmiany

Cyfryzacja podatków i PPK

Zadzwoń 22 1337 118

Czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

Zadzwoń teraz!

Ważne archiwum dla celów dowodowych

W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego ważna jest możliwość udowodnienia, że podatnik dokonał w odpowiednim czasie niezbędnych weryfikacji numerów rachunków bankowych. Dlatego w programach Sage zostanie usprawnione archiwum sprawdzeń, które będzie doskonale wspierało podatników w tych procesach. Funkcjonalność ta będzie standardowo dostępna w linii 50cloud oraz ERP, natomiast w linii Symfonia będzie dodatkowo płatna.