Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jak obsługiwać białą listę podatników VAT w programach Sage?

Wróć do wyników wyszukiwania

Programy finansowo-księgowe oraz handlowe Sage są zaopatrzone w nowe funkcjonalności wspierające i ułatwiające obsługę transakcji zgodnie z rejestrem podatników VAT, tzw. białą listą. Podstawową funkcjonalnością jest możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta – funkcja zbliżona do tej, jakiej używamy do sprawdzania kontrahentów w rejestrach VIES czy GUS.

Istnieje jednak zasadnicza różnica w zakresie danych: chodzi nie tylko informacje o aktywności bądź braku aktywności kontrahenta jako podatnika VAT, ale także o obowiązujących rachunkach bankowych zgłoszonych do KAS. Ta funkcjonalność jest dostępna we wszystkich programach finansowo-księgowych Sage, zarówno w modułach handlowych, jak i księgowych. Istnieje też możliwość sprawdzania dokumentów z poziomu kartoteki oraz z poziomu dokumentu zakupowego.

Biała lista podatników VAT – kompendium wiedzy

Dowiedz się jak uniknąć sankcji w VAT przy obsłudze białej listy podatników VAT

Pobierz poradnik

W linii 50cloud i ERP jest możliwość automatycznego sprawdzania statusu kontrahenta przy generowaniu przelewu bankowego. Odpowiedni parametr automatycznie podpowiada, że dla transakcji oznaczonych specjalną flagą („biała lista”), czyli dla transakcji powyżej 15 tys. zł (oraz dla ręcznie wybranych przez użytkownika transakcji poniżej tej kwoty) system automatycznie sprawdza status kontrahenta i poprawność kont bankowych.

Sprawdzenie takie następuje przede wszystkim w momencie generowania przelewu. Ale jest przewidziane także dla późniejszych czynności, np. przy rejestracji wyciągu bankowego. Umożliwia to sprawdzenie, czy przelewy zostały wysłane na właściwe rachunki.

Poznaj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej

Zbiorcze sprawdzenie statusu kontrahentów

Z kartotek dokumentów użytkownik ma możliwość masowego sprawdzenia statusu kontrahentów. Po zaznaczeniu np. wszystkich dokumentów zarejestrowanych w konkretnym miesiącu ma możliwość ich zbiorczego sprawdzenia (czy dane rachunki są zgodne z rachunkami na białej liście).

Ważne archiwum dla celów dowodowych

W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego ważna jest możliwość udowodnienia, że podatnik dokonał w odpowiednim czasie niezbędnych weryfikacji numerów rachunków bankowych. Dlatego w programach Sage zostało usprawnione archiwum sprawdzeń, które doskonale wspiera podatników w tych procesach. Funkcjonalność ta jest standardowo dostępna w linii 50cloud oraz ERP, natomiast w linii Symfonia jest dodatkowo płatna.