Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jak obsługiwać split payment w programach Sage?

Wróć do wyników wyszukiwania

Obowiązek e-sprawozdań finasowych

Zarówno nabywcy jak i sprzedawcy towarów i usług objętych obowiązkiem split payment muszą się do niego przygotować.

Sprzedawcy powinni:

 • rozpoznawać czy dostarczają towary i usługi wymienione na liście towarów lub usług objętych MPP;
 • oznaczać faktury dla transakcji powyżej 15 tys. zł dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”;
 • przyjąć płatności zrealizowane przez nabywcę w modelu split payment.

 


Natomiast nabywcy powinni:

 • dokonać płatności dla faktur z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” z zastosowaniem split payment (dla kwot transakcji powyżej 15 tys. zł.);
 • dokonać płatności VAT metodą split payment za fakturę bez dopisku, gdy dotyczy ona nabycia towarów i usług z listy MPP;
 • rozpoznać koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym w przypadku niezastosowania się do obowiązku split payment.

  Vademecum split payment

  Wszystko o split payment w jednym darmowym poradniku!

  Pobierz teraz

Dostosowanie systemów IT jest konieczne

Zastosowanie się do nowych obowiązków wymaga aktualizacji systemów IT.

Używane w firmie oprogramowanie finansowo-księgowe powinno posiadać możliwość właściwego rozliczania faktur i dokonywania przelewów zgodnie z przepisami, czyli z uwzględnieniem podziału płatności na netto i VAT. W tym celu potrzebne będzie oznaczanie faktur jako wystawianych w modelu split payment. Najmniej obaw powinni mieć przedsiębiorcy, którzy posiadają oprogramowanie od uznanych na rynku producentów, gdyż na pewno przygotowali oni niezbędną, zgodną z nowymi przepisami aktualizację.

Jakie zmiany powinny być wprowadzone w systemach IT można prześledzić na przykładzie rozwiązań Sage. Jest to:

 • możliwość generowania pojedynczego przelewu za pomocą mechanizmu podzielonej płatności;
 • automatyczne znakowanie przez system faktur powyżej 15 tys. zł klauzulą „obowiązkowy split payment” w postaci znacznika (np. flagi) i zaproponowanie oznaczenia również dla transakcji poniżej 15 tys. zł.;
 • możliwość tworzenia przelewów zbiorczych. Funkcjonalność ta polega na tym, że   jeden przelew obsługuje kilka zobowiązań. Jest ona ograniczona ustawowo – takim przelewem trzeba regulować wszystkie zobowiązania z danego okresu, niezależnie od tego czy poszczególne faktury były oznaczone flagą MPP. Np. jeżeli decydujemy się uregulować kontrahentowi wszystkie faktury split payment za dany okres przelewem zbiorczym, to wszystkie faktury należy tak zapłacić
 • faktury zakupu oznaczone jako obowiązkowa płatność split payment system łączy z dokumentem i rozrachunkiem, tak aby w momencie generowania przelewu dokonać płatności według zasad MPP, podobnie dzieje się w przypadku faktur oznaczonych jako dobrowolna płatność MPP.

Dodatkowe funkcjonalności w oprogramowaniu finansowo-księgowym mogą jeszcze bardziej ułatwić pracę działów księgowości czy też biur rachunkowych. Odrębna aplikacja zintegrowana z systemem ERP pozwoli obejrzeć wiekowane rozrachunki i zdecydować w jakim czasie i w jakiej kolejności będą dokonywane przelewy. Funkcja ta uwzględnia split payment oraz weryfikuje kontrahentów według tzw. białej listy (spisu aktualnych płatników VAT prowadzonego od 1 września br. przez KAS).

Kolejne udogodnienie to raporty weryfikujące, które przed wysłaniem deklaracji pozwolą sprawdzić poprawność transakcji split payment.