Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Jakie zestawienia muszą przygotować firmy dla instytucji finansowych?

Wróć do wyników wyszukiwania

Ustawa nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK.

Najważniejsze z nich to:

 • wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
 • przekazywanie pracownikom informacji związanych z utworzonym PPK.
 • Pracodawca po zawarciu umowy o prowadzenie PPK jest zobowiązany wysyłać do wybranej instytucji finansowej określone dane, wymienione w tabeli.

PPK w pytaniach i odpowiedziach

Pobierz bezpłatny e-book o PPK od Moniki Smulewicz!

Pobierz e-book

Wykaz zestawień jakie pracodawca przekazuje do instytucji finansowej

Nazwa procesu Obowiązkowość realizacji wg ustawy PPK
Rejestracja uczestnika PPK Podstawowy
Składka PPK Podstawowy
Korekta składki PPK Podstawowy
Deklaracje uczestnika PPK Podstawowy
Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK Dodatkowy
Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK Dodatkowy
Zwolnienie pracownika (zleceniobiorcy) –  uczestnika PPK Dodatkowy

 

Struktura i zakres ww. plików została ujednolicona dla całego rynku na podstawie tzw. Standardu Grupy Projektowej PPK, który opisuje, jakie dane powinny być zawarte w ww. plikach, które z nich są obowiązkowe, a które warunkowe.

 

Szczegółowy zakres i format komunikacji elektronicznej między pracodawcą a instytucjami finansowymi możesz pobrać tutaj.

Ułatw sobie obsługę PPK

Automatycznie przesyłaj dane PPK do instytucji finasnowych

Poznaj ofertę

Co oznaczają poszczególne zestawienia:

 • rejestracja uczestnika PPK – plik z danymi pracowników, na rzecz których ma zostać zawarta umowa o prowadzenie, tj. lista uczestników,
 • lista składek – ze wskazaniem, któremu pracownikowi jaka kwota jest należna za dany miesiąc,
 • korekta składki PPK – ze wskazaniem, któremu pracownikowi jaka kwota jest należna za dany miesiąc,
 • deklaracje uczestnika PPK – ze wskazaniem, czego deklaracja dotyczy, np. rezygnacja z dokonywania wpłat składek do PPK, wznowienie odprowadzania składek do PPK, wznowienie automatyczne po upływie ustawowych czterech lat, zmiana składki podstawowej lub dodatkowej uczestnika,
 • zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK,
 • zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK, np. nazwiska,
 • zwolnienie pracownika – ze wskazaniem pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy.