Słuchasz

Słuchasz

Jednolity Plik Kontrolny czyli rachunkowość w erze cyfryzacji [Podcast]

Wróć do wyników wyszukiwania

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w Polsce wynikało z rosnących potrzeb administracji skarbowej, która chciała mieć więcej informacji w lepszej jakości. Najlepszą drogą do tego była cyfryzacja danych poprzez odpowiednie narzędzie, którego przykładem jest właśnie JPK.

O tym jaką drogę przeszliśmy w Polsce od chwili jego wprowadzenia do dziś rozmawiamy z Agnieszką Kozak, Wiceprezes Zarządu Zorius oraz Bogdanem Zatorskim, Business Consulting Expert w Sage.

Sage: Jak jest geneza wprowadzenie w Polsce Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Bogdan Zatorski: Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynikneło z potrzeb administracji skarbowej, która chciała mieć więcej informacji lepszej jakości o tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie. Najlepszą metodą na ich pozyskiwanie jest cyfryzacja danych. JPK jest najlepszym przykładem cyfrowego narzędzia, za pomocą którego firmy raportują dane podatkowe. Na podstawie danych cyfrowych bardzo łatwo jest analizować dane, porównywać i zestawiać. To znacznie ułatwiło zadanie administracji podatkowej.

Agnieszka Kozak: Celem tego narzędzia były początkowo dwie funkcje: funkcja kontrolna i zapobiegająca wyłudzeniom w karuzelach VAT. Przed Polską JPK wprowadzono w kilku krajach europejskich, m.in. w Portugalii, gdzie dzięki temu mocno uszczelnił się system podatkowy i znacznie wzrosły wpływy z VAT. Również w Polsce nastąpił ten sam efekt, gdy stopniowo zaczęto wdrażać pliki JPK.

Nowy JPK_V7

Jakie skutki niesie likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_V7?

Webinarium Sage i Infor

Obejrzyj nagranie

Jak z perspektywy kilku lat można ocenić wprowadzenie JPK?

Bogdan Zatorski: Pozytywnie. Wprowadzenie JPK zostało w inteligentny sposób podzielone na etapy – od największych firm, poprzez średnie aż do małych. Pozwoliło to przedsiębiorcom spokojnie dostosować się do tego zagadnienia. Dostawcy oprogramowania mogli przeprowadzić przedsiębiorców przez proces implementacji odpowiednich rozwiązań informatycznych. Polityka informacyjna wyglądała bardzo dobrze – wcześniej przygotowano  dokumentację, struktury plików, z którymi można było się zapoznać odpowiednio wcześniej, a zmiany prawne były wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wydaje się jednak, że już po kilku latach jednak zapomniano o tych dobrych doświadczeniach, bowiem wprowadzanie e-sprawozdań finansowych można ocenić negatywnie. Wszystko działo się zbyt spontanicznie, zmiany pojawiały się w ostatniej chwili, rodziło to sporo napięć i niepotrzebnego stresu np. u księgowych.

Agnieszka Kozak: Przy wprowadzania JPK przedsiębiorcy mogli zwracać uwagę resortowi finansów, że brakowało pewnych danych lub były niespójne. Wówczas publikowano kolejne schemy, pojawiały się nowe wersje i wszelkie niezbędne informacje się. Gdy zgłaszaliśmy problemy np. planowany by  JPK_Faktura zawierała dane z faktur zakupowych. Wycofano się z tego pomysłu po sygnałach ze strony księgowych i przedsiębiorców.

Jak wdrożenie JPK wpłynęło na pracę w księgowości?

Bogdan Zatorski: To była ogromna zmiana pracy i ogromna zmiana w mentalności. Dane, którymi dysponowała księgowość, nie zawsze transparentne. Po wprowadzeniu JPK były nagle okazywało się, że są to informacje transparentne i można do nich w łatwy sposób sięgnąć. Dzisiaj nie da się już ukryć żadnych informacji, ani tym bardziej poprawić w późniejszym czasie. Wdrożenie JPK wymagało więc dużej zmiany nie tylko organizacyjnej, ale i mentalnej. Wszystkie dane księgowe musiały być dobrze procedowane od samego początku każdego procesu księgowego, tak aby na końcu w sposób automatyczny można było je raportować. Księgowość przestała reagować w sposób nieuporządkowany i chaotyczny.

Odsłuchaj całą rozmowę na Podcastach Sage

Z rozmowy dowiesz się:

  • Jak wyglądało wprowadzenie JPK w Polsce?
  • Jak jednolity plik kontrolny wpłynął na pracę księgowych i rachunkowość firm?
  • Co warto wiedzieć o e-Sprawozdaniach finansowych?
  • W jakie narzędzia musi się wyposażyć księgowość, aby prowadzić prawidłowo rachunkowość?
  • Jaka przyszłość czeka JPK?
  • Jakie korzyści wynikają z automatyzacji rachunkowości?