Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Obowiązkowy split payment już obowiązuje

Wróć do wyników wyszukiwania

W wybranych branżach już od listopada tego roku została wprowadzona obowiązkowa metoda płatności za faktury w formie tzw. split paymentu, co ma wyeliminować nadużycia w rozliczaniu VAT. Podzielona płatność zastąpiła w tej roli  stosowany wcześniej mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług przewidują, że firmy, które dotychczas realizowały sprzedaż w dostawach krajowych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, mają obowiązek zmienić model fakturowania i wystawiać zwykłą fakturę, ale dodatkowo oznaczoną dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”. Wejście w życie znowelizowanej ustawy w praktyce wyeliminowało praktykę odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Jakie są najważniejsze zmiany związane z tą nowelizacją ustawy o VAT?

Wprowadzenie obowiązku stosowania split payment w obrocie niektórymi towarami i usługami

Zmiana w przepisach dotyczy firm realizujących obecnie dostawy towarów i usług wymienione w załącznikach 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. Dodatkowo jednak ustawodawca wprowadza kolejny załącznik (15), zawierający katalog towarów i usług, których nabycie powoduje obowiązkowe zastosowanie metody split payment przy regulowaniu płatności za fakturę zakupu, gdy znajdzie się na niej towar z załącznika. Zmiana dotknęła sprzedawców i nabywców, czyli firmy obracające 150 towarami lub świadczących wskazane usługi, w tym handlujące węglem kamiennym i brunatnym, produktami węglowymi, częściami i akcesoriami do pojazdów silnikowych, a także maszynami i urządzeniami elektrycznymi oraz akcesoriami do nich.

Vademecum split payment

Wszystko o split payment w jednym darmowym poradniku!

Pobierz teraz

Ustalenie limitu kwotowego, od którego split payment jest obowiązkowy

Obligatoryjny split payment dotyczy wyłącznie transakcji B2B. Nowelizacja wprowadziła obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla transakacji o wartości przekraczającej 15 tys. złotych, niezależnie od tego, czy są one płacone jednym czy większą liczbą przelewów. Faktury o wartości mniejszej niż 15 tys. zł nie są objęte obowiązkowym split payment. W odniesieniu do nich decyzja nabywcy o tym czy zastosować ten model płatności, jest w pełni dobrowolna.

Konieczne zmiany w oznaczeniach na fakturze

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, sprzedawca towarów objętych obowiązkowym split payment pod rygorem sankcji jest zobowiązany umieszczać na fakturach sprzedaży adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Dotyczy to faktur o łącznej wartości dla danego kontrahenta od 15 tys. zł. Co więcej, ustawa wprowadziła zapis obligujący strony transakcji do jej rozliczenia w modelu split payment. Zapis w art. 108a, pkt.1b miał za zadanie wyeliminować ewentualne praktyki kontrahentów mające na celu ominięcie mechanizmu podzielonej płatności, np. poprzez zawieranie stosownych zapisów w umowach handlowych. Z punktu widzenia fiskusa wszelkie tego typu działania jako sprzeczne z ustawą będą sankcjonowane.