Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Sage ułatwia obsługę PPK łącząc siły z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i TFI Allianz Polska S.A.

Jak wygodnie obsługiwać PPK?

Porozmawiaj z ekspertem!

Dowiedz się więcej

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych za pośrednictwem AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aviva Investors TFI Poland lub TFI Allianz Polska S.A. oraz korzystają z systemu Sage Kadry i Płace One Payroll mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK. Sage oraz wspomniane wyżej instytucje finansowe zintegrowały bowiem swoje systemy informatyczne.

Co zyskujesz dzięki integracji systemów Sage i AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Aviva Investors TFI Poland oraz TFI Allianz Polska S.A.?

 • Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK (m.in. umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje pracowników, wskazania wysokości składek) będą przesyłane  bezpośrednio z oprogramowania kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A.
 • Specjalnie zaprojektowany interfejs (API) ułatwi korzystanie z usługi i sprawi, że będzie to bardziej intuicyjne.
 • Większa automatyzacja obsługi PPK przez działy kadrowe w firmach.
 • Brak konieczności zatrudniania nowych pracowników do obsługi PPK.

Kliknij poniżej, by umówić się na rozmowę telefoniczną o PPK z ekspertem!

 

– Współpraca z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz TFI Allianz Polska S.A. dzięki automatyzacji części administracyjnej związanej z obsługą programu PPK to przede wszystkim odciążenie naszych klientów i ich pracowników w działach kadrowych oraz HR. To nie tylko ułatwienie dla dużych firm, ale także przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie praktycznie nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi programu – komentuje Piotr Ciski, prezes zarządu Sage.

Osiem kroków by przygotować firmę do PPK

 1. Zweryfikuj, od kiedy Twoja firma ma obowiązek utworzenia PPK.
 2. Sprawdź i dokonaj analizy czy istniejący już i prowadzony program PPE spełnia warunki nietworzenia PPK.
 3. Wybierz instytucję finansową do obsługi i zarządzania PPK.
 4. Dokonaj analizy grup pracowników, dla których zachodzi obowiązek utworzenia PPK i ustal ewentualne wysokości składek dodatkowych (dobrowolnych).
 5. Zweryfikuj procesy w organizacji i ewentualne wprowadź konieczne zmian.
 6. Podpisz umowę o zarządzanie PPK z wybranym partnerem.
 7. Sfinalizuj umowę o prowadzenie PPK.
 8. Zaplanuj dodatkowe koszty w przyszłych budżetach.

W 2020 program obejmie także MŚP

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są stopniowo. Na pierwszy ogień poszły duże przedsiębiorstwa – miały one obowiązek przystąpienia do programu w terminie do 1 lipca br. Na swoją kolej czekają średnie i małe firmy, a także pozostali pracodawcy i jednostki sektora finansów publicznych. Dla nich na przystąpienie do programu PPK przewidziano w następujących terminach (analogicznie): 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020 oraz 1 stycznia 2021.

 

Wybierz instytucję finansową:

 

 

 

 

https://www.aviva.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/

https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/programy-w-tfi/ppk/

 

Zobacz jak działa wymiana danych z instytucjami finansowymi w programie Sage Kadry i Płace One Payroll