Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych

Sage ułatwia obsługę PPK łącząc siły z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Allianz

Wygodnie obsługuj PPK

Skorzystaj z oferty Sage Kadry One Payroll z API by w pełni obsługiwać PPK z:

Aviva Investors TFI Poland

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Allianz

Jestem zainteresowany ofertą

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych za pośrednictwem AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aviva Investors TFI Poland lub Allianz oraz korzystają z systemu Sage Kadry i Płace One Payroll mogą zautomatyzować zarządzanie programem PPK. Sage oraz wspomniane wyżej instytucje finansowe zintegrowały bowiem swoje systemy informatyczne.

Co zyskujesz dzięki integracji systemów Sage i AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Aviva Investors TFI Poland oraz Allianz?

 • Dokumenty i dane niezbędne do prowadzenia PPK (m.in. umowy o przystąpieniu do programu, deklaracje pracowników, wskazania wysokości składek) będą przesyłane  bezpośrednio z oprogramowania kadrowo-płacowego Sage Kadry i Płace One Payroll do systemów informatycznych Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Allianz.
 • Specjalnie zaprojektowany interfejs (API) ułatwi korzystanie z usługi i sprawi, że będzie to bardziej intuicyjne.
 • Większa automatyzacja obsługi PPK przez działy kadrowe w firmach.
 • Brak konieczności zatrudniania nowych pracowników do obsługi PPK.

 

– Współpraca z Aviva Investors TFI Poland, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Allianz dzięki automatyzacji części administracyjnej związanej z obsługą programu PPK to przede wszystkim odciążenie naszych klientów i ich pracowników w działach kadrowych oraz HR. To nie tylko ułatwienie dla dużych firm, ale także przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie praktycznie nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi programu – komentuje Piotr Ciski, prezes zarządu Sage.

Osiem kroków by przygotować firmę do PPK

 1. Zweryfikuj, od kiedy Twoja firma ma obowiązek utworzenia PPK.
 2. Sprawdź i dokonaj analizy czy istniejący już i prowadzony program PPE spełnia warunki nietworzenia PPK.
 3. Wybierz instytucję finansową do obsługi i zarządzania PPK.
 4. Dokonaj analizy grup pracowników, dla których zachodzi obowiązek utworzenia PPK i ustal ewentualne wysokości składek dodatkowych (dobrowolnych).
 5. Zweryfikuj procesy w organizacji i ewentualne wprowadź konieczne zmian.
 6. Podpisz umowę o zarządzanie PPK z wybranym partnerem.
 7. Sfinalizuj umowę o prowadzenie PPK.
 8. Zaplanuj dodatkowe koszty w przyszłych budżetach.

W 2020 program obejmie także MŚP

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są stopniowo. Na pierwszy ogień poszły duże przedsiębiorstwa – miały one obowiązek przystąpienia do programu w terminie do 1 lipca br. Na swoją kolej czekają średnie i małe firmy, a także pozostali pracodawcy i jednostki sektora finansów publicznych. Dla nich na przystąpienie do programu PPK przewidziano w następujących terminach (analogicznie): 1 stycznia 2020, 1 lipca 2020 oraz 1 stycznia 2021.

 

Wybierz instytucję finansową:

https://axa.pl/emerytura-i-inwestycje/ppk/

 

 

 

 

https://www.aviva.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/

https://www.allianz.pl/dla-ciebie/fundusze-inwestycyjne/programy-w-tfi/ppk/

 

Zobacz jak działa wymiana danych z instytucjami finansowymi w programie Sage Kadry i Płace One Payroll