Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Od stycznia odliczymy mniej wydatków w związku z użytkowaniem samochodów

Wróć do wyników wyszukiwania

VAT od samochodów

Na przedsiębiorców czeka niemiły prezent noworoczny. Od stycznia będą obowiązywać nowe przepisy regulujące możliwości odliczania wydatków na eksploatację pojazdów. Jako przedsiębiorcy nie będziemy już mogli wykazywać w PIT i CIT 100 % ponoszonych kosztów. Dodatkowo zmienią się obecne przepisy regulujące zasady odliczeń związanych z leasingiem aut.

Od stycznia 2019 r. przedsiębiorcy nie zaliczą już do kosztów uzyskania przychodu pełnych wydatków związanych z eksploatacją pojazdów osobowych. Ustawodawca wprowadził ograniczenia – dla pojazdów będących w ewidencji środków trwałych lub użytkowanych na podstawie umowy leasingu podatnicy będą mogli odliczyć 75% poniesionych wydatków (nie 100%, jak jest obecnie). Chodzi tu o koszty związane z eksploatacją pojazdu, a więc wydatki ponoszone na paliwo, myjnię, akcesoria, przeglądy, naprawy, opłaty za przejazd czy parking.

Jak rozliczać samochody?

Uwaga: w przypadku gdy w użyciu przedsiębiorcy jest pojazd prywatny niebędący środkiem trwałym, do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z jego eksploatacją. Podatnik zachowa prawo pełnego, stuprocentowego odliczenia wydatków pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zasada ograniczenia odliczeń w PIT i CIT jest zatem zbliżona do tej, jaka od kilku lat obowiązuje w VAT, gdzie podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% wartości podatku naliczonego od udokumentowanych wydatków eksploatacyjnych. Jeśli podatnik już dziś prowadzi ewidencję dla zachowania prawa do 100% odliczeń w VAT, ewidencja taka będzie wystarczająca do pełnego odliczenia kosztów w PIT i CIT.

Poznaj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej

Należy jednak pamiętać, że warunkiem bezwzględnym do zachowania tego prawa jest wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów służbowych. To wyklucza np. udostępnianie pracownikowi pojazdu do przemieszczania się między miejscem pracy a miejscem zamieszkania.

Uwaga: zmieniają się limity w leasingu i amortyzacji pojazdów

Wraz z nową ustawą zmianie ulegnie limit, do którego podatnik może amortyzować nabyty pojazd. Jednocześnie wprowadzony zostanie limit (obecnie go nie ma) do odliczeń kosztów związanych z zakupem pojazdu w leasingu (lub wynajmem długoterminowym). W obu przypadkach nowe limity wynosić będą: 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i z napędem hybrydowym, 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych.

Które wydatki można zaliczyć do kosztów?

Podatnicy, nabywając pojazdy, zaliczą w koszty pełne wartości netto do wartości powyższych limitów. Obecnie limit uprawniający do amortyzacji kupionego pojazdu ustalony jest na poziomie równowartości 20 tys. euro. Jego podniesienie do 150 tys. zł od stycznia 2019 r. to dobra wiadomość jedynie dla tych podatników, którzy kupią pojazd o wartości zawierającej się między obecnym a nowym limitem. Przepisy będą jednak niekorzystne dla tych, którzy leasingują auta o wartości przekraczającej 150 tys. zł, ponieważ utracą oni możliwość odliczeń ponad tę kwotę. Tym samym wprowadzenie ustawy definitywnie kończy możliwość optymalizacji podatkowej poprzez nabywanie drogich aut. Połowa VAT doliczana jest do wartości auta!

Rozwijaj firmę w cyfrowej rzeczywistości

Poznaj ofertę

Należy pamiętać, że przy wyliczaniu wartości netto nabywanych i leasingowanych pojazdów należy uwzględnić połowę wartości VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik może bowiem odliczyć jedynie połowę podatku naliczonego. Druga połowa jest doliczana do wartości netto. Uwaga na zasadę proporcjonalności!

Ustawa przewiduje zastosowanie zasady proporcjonalności w stosunku do pojazdów leasingowanych lub wynajmowanych długoterminowo, których wartość przekracza 150 tys. zł. Zasada w praktyce oznacza tyle, że podatnik będzie mógł zaliczać w koszty tylko część ponoszonych wydatków związanych z ratami leasingowymi (wynajmem). Ta część będzie odzwierciedleniem proporcji limitu uprawniającego do odliczeń (150 tys. zł) do rzeczywistej wartości netto nabywanego samochodu. Czas na oszczędności podatkowe już tylko do końca tego roku! Podatnicy chcący skorzystać z możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu auta w leasingu (lub związanego z wynajmem długoterminowym) mają czas na zawarcie stosownych umów do końca tego roku. Zakup lub wynajem pojazdów w ramach umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. pozwoli odliczać koszty na dotychczas obowiązujących zasadach. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez sejm 23 października br. Prezydent podpisał ją 14 listopada 2018 r.