Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Praca zdalna po epidemii – czy jesteśmy na nią skazani?

Wróć do wyników wyszukiwania

Praca z dowolnego miejsca, praca zdalna, home office – to różne nazwy tego samego zjawiska. Na rozpowszechnienie się tego modelu pracy przede wszystkim miała wpływ trwająca już od kilkunastu miesięcy pandemia COVID-19. Wiele wskazuje na to, że dla sporej części firm opustoszałe biura i praca wyłącznie w środowisku internetowym będą codziennością także po zakończeniu pandemii.

Chociaż nie wszyscy pracownicy i nie wszystkie firmy są w stanie funkcjonować w tym trybie, wielu może i będzie to robić. Teraz jest być może dobry moment, aby przeanalizować swój biznesplan w świetle bieżących wyzwań i poszukać inspiracji, w jaki sposób zaadaptować organizację do nowej rzeczywistości.

PPK w pytaniach i odpowiedziach

Pobierz bezpłatny e-book o PPK od Moniki Smulewicz!

Pobierz e-book

Pamiętaj też, że przez ostatni rok rynek został zalany ogromną falą rozwiązań technologicznych wspierających komunikację oraz zarządzania pracą zdalną. Są to oparte na chmurze systemy HR przystosowane do obsługi modelu pracy z dowolnego miejsca oraz wiele innych, bardziej ukierunkowanych na komunikację, współpracę i produktywność pracowników pracujących zdalnie.

Według badań przeprowadzonych przez Global Workplace Analytics (GWA) 82% pracowników, którzy pracowali zdalnie w związku z pandemią, zgłosiło, że chcą kontynuować pracę w tym modelu przynajmniej raz w tygodniu, a tylko 3% nie ma ochoty pracować zdalnie. Z kolei raport Future Business Institute wskazuje, że 75% pracowników w Polsce uważa, że po pandemii praca zdalna powinna być połączona z pracą w trybie biurowym, a 12% jest zdania, że mogłaby być główną formą pracy w firmie.

Praca zdalna

Wyzwanie, przed którym stoją liderzy

Obejrzyj nagranie

Pracuj z dowolnego miejsca – potencjalne korzyści

Oto pięć korzyści z pracy zdalnej dla Twojej firmy

Zwiększona produktywność: dla „pracowników wiedzy” produktywność jest funkcją czasu, energii i zdrowia. Model pracy zdalnej może zoptymalizować te zmienne, ograniczając rozpraszanie uwagi w miejscu pracy, dyskomfort fizyczny (np. za zimne lub zbyt gorące biuro), czas dojazdu do pracy, obawy o pozostawionych bez opieki członków rodziny, zbyt restrykcyjne zasady pracy i inne obawy.

Niższe koszty biurowe: zapotrzebowanie na powierzchnię biurową (a tym samym czynsz) można zmniejszyć, zamieniając stałe, indywidualne miejsca pracy na wybór obszarów z możliwością rezerwacji lub wpuszczania, które zostały utworzone w celu ułatwienia współpracy, pracy zespołowej, spotkań z osobami spoza firmy, kontaktów towarzyskich, renowacji i koncentracji.

Zmniejszona absencja: pracując zdalnie, pracownicy mogą być w stanie pracować, gdy nie czują się wystarczająco dobrze, aby przyjść do pracy lub gdy mogą zarażać; tym samym nie narażają się na kontakt z chorymi współpracownikami i dbają o zdrowie innych, mogą też zorganizować sobie wizytę lekarską bez konieczności brania wolnego dnia itd.

Ciągłość biznesowa: kluczowi pracownicy są lepiej przygotowani do kontynuowania działań w przypadku kryzysu, gdy ich praca może być wykonywana poza biurem.

Mniejsza rotacja: rotacja może spaść, gdy pracownicy czerpią większą satysfakcję z pracy dzięki większej swobodzie wyboru miejsca pracy. Ponadto praca zdalna poszerza pulę talentów poza granice geograficzne i może pomóc spowolnić drenaż mózgów, umożliwiając bardziej elastyczną pracę.

Dodatkowe korzyści płynące z pracy w dowolnym modelu z perspektywy pracownika są różne, ale mogą obejmować oszczędności na kosztach dojazdów do pracy, oszczędność czasu spędzanego na dojazdach i ogólnie lepsze samopoczucie.

Trzeba jednak pamiętać, że w tym modelu też mogą pojawić się negatywne elementy. Może to być chociażby erozja granic między pracą a życiem osobistym, osłabienie więzi społecznych i nieformalnej komunikacji między pracownikami oraz wrażenie utraty bezpieczeństwa pracy.

Inne dodatkowe potencjalne wady pracy zdalnej to:

• brak lub utrata kultury organizacyjnej;

• komplikacje w zdalnym zarządzaniu zespołem;

• trudność w dostosowaniu polityki pracy zdalnej do zróżnicowanych potrzeb biznesowych i poszczególnych pracowników;

• zwiększona ekspozycja na zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego;

• mniejsza wydajność jeśli pracownicy nie są w stanie przygotować odpowiednio komfortowego miejsca pracy w domu;

• szkody dla pracowników, którzy nie pracują zdalnie.

40% objętych badaniem Future Business Institute pracowników uznało, że kultura organizacyjna w ich firmie po epidemii powinna ulec zmianie. Jest to związane z dostrzeganiem zarówno zalet, jak i wad tego modelu organizacji pracy. Wszystko wskazuje jednak na to, że firmy, które będą mogły pozwolić sobie na taką właśnie formę organizacji, pozostaną przy niej na dłużej.