Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Rower w kosztach i z odliczeniem VAT?

Wróć do wyników wyszukiwania

Wielu mikroprzedsiębiorców często ma wątpliwości, czy zakup roweru można ująć w kosztach uzyskania przychodów i przy tej okazji odliczyć VAT. Rozterki te są uzasadnione, ponieważ nie w każdym przypadku odliczenia są możliwe.

Analizując indywidualne interpretacje wydawane w ostatnich latach przez izby skarbowe, można stwierdzić, że fiskus nie stawia większych przeszkód, by podatnik mógł zaliczyć zakup roweru do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że wydatek ten znajdzie swoje uzasadnienie. Jakie? Artykuł 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztem są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania lub zabezpieczenia ich źródeł. Wątpliwości przedsiębiorców planujących zakup roweru wiążą się więc głównie z tym, czy w konkretnej sytuacji fiskus uzna, że sposób wykorzystania jednośladu faktycznie służy kryteriom określonym w art. 22 ust. 1. Ustawy.

Dostępne treści interpretacji indywidualnych wydanych w tej sprawie wskazują, że zakup roweru może być uznany za koszt podatkowy, jednakże przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że w przypadku kontroli skarbowej będzie musiał skutecznie wykazać, że pojazd rzeczywiście służy pozyskaniu lub zachowaniu przychodów albo zabezpieczeniu ich źródeł. Innymi słowy: ujęty w kosztach rower musi być wykorzystywany przez podatnika do celów służbowych, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a podatnik powinien umieć racjonalnie uzasadnić taki zakup. Stanowisko w tej sprawie bardzo wyraźnie określił Naczelny Sąd Administracyjny (zob. sygn. akt FSK 356/04).

Sprawdź swoje rozliczenia podatkowe na podstawie danych z JPK

Wypróbuj Sage e-Audytor

Wspomniane interpretacje indywidualne odnoszą się do różnych przypadków podatników. Jeden z nich świadczył usługi prawne i planował przemieszczać się między spotkaniami ze swoimi klientami wykorzystując jednoślad. Drugi dokonywał inspekcji budów w trudnym terenie, w licznych punktach, do których nie miał możliwości dojazdu samochodem osobowym lub dojazd taki był znacząco utrudniony. Aby nie tracić czasu na dochodzenie do tych punktów, planował kupić rower górski. Trzeci przypadek dotyczył lekarza zatrudnionego w kilku przychodniach, który twierdził, że dojazd do kolejnych miejsc pracy ze względu na częste korki byłby dla niego łatwiejszy i szybszy, gdyby mógł przemieszczać się rowerem, a nie transportem miejskim czy własnym autem (zob. odpowiednio treść interpretacji: IBPP2/443-377/14/KO, IBPBI/1/415-95/13/SK, ITPB1/415-802/08/MM).

Z powyższych interpretacji wynika, że jeśli podatnik faktycznie wykorzystuje rower do przemieszczania się w celu dojazdu do swoich klientów lub gdy zachodzą sytuacje, że ten środek transportu z różnych względów jest wygodniejszy, efektywniejszy czy szybszy w porównaniu do alternatywnych środków transportu, może on taki zakup bez przeszkód zaliczyć do kosztów podatkowych.

Co z VAT i amortyzacją?

Z tytułu zakupu roweru do celów służbowych przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wykazanej na fakturze zakupu roweru. W opinii organów skarbowych jest to bowiem środek transportu niebędący pojazdem samochodowym, a więc nie stosują się do niego przepisy o odliczeniu połowy VAT (określone w art. 86a ustawy o VAT).

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych rower ma kategorię „pozostałego środka transportu” i podlega rocznej stawce amortyzacji w skali 18%. Należy jednak podkreślić, że rower należy amortyzować tylko w przypadku, gdy jego wartość początkowa przekracza 10 tys. złotych. Jeśli jest ona mniejsza, przedsiębiorca jednorazowo zalicza w koszty pełną wartość zakupu.

Rozwijaj firmę w cyfrowej rzeczywistości

Poznaj ofertę

Niektórzy podatnicy mogą dokonać jednorazowej amortyzacji także w sytuacji, gdy rower ma większą wartość początkową niż 10 tys. złotych. Zaliczają się do nich mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną wypełnione przesłanki określone w art. 22k ust. 11 UPDOF). Pozostali amortyzują rower według skali 18% rocznie.

A zatem przedsiębiorco – jeśli tylko spełniasz kryteria uprawniające do odliczeń, masz jeszcze jeden argument, by być bardziej eko i zamiast autem przemieszczać się rowerem.