Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Split payment w wybranych branżach obowiązkowy i to pod groźbą kary za uchybienia

Wróć do wyników wyszukiwania

Uszczelniania podatku VAT ciąg dalszy. Od 1 września bieżącego roku ma obowiązywać znowelizowana ustawa o VAT, która będzie wymuszać stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w określonych gałęziach gospodarki. Wraz z wprowadzeniem obowiązku pojawią się naprawdę dotkliwe sankcje. Dzięki zmianie przepisów rząd liczy na znaczne zwiększenie wpływów z tytułu VAT.

14 maja 2019 r. rząd złożył projekt Ustawy o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług. Istotna nowość polega na zastąpieniu obecnie obligatoryjnie stosowanego w określonych branżach mechanizmu odwróconego obciążenia VAT mechanizmem podzielonej płatności, tzw. split payment. Nowelizacja jednocześnie wprowadza szereg sankcji dla nabywców towarów i usług, obrót którymi uznawany jest przez resort finansów za szczególnie wrażliwy i podatny na przestępstwa skarbowe i wyłudzenia VAT.

Co się zmieni?

Zniknie mechanizm odwróconego obciążenia VAT. W zamian nabywcy towarów i usług wyszczególnionych w załącznikach do ustawy (11, 13, 14 i nowo dodanym – 15) będą mieli obowiązek dokonać płatności w systemie split payment – czyli VAT ma trafić na odrębny rachunek bankowy kontrolowany przez fiskusa.

Poznaj najbardziej zaufane rozwiązania finansowo-księgowe

Dowiedz się więcej
Obowiązek stosowania split payment będzie miał zastosowanie do transakcji o wartości powyżej 15 000 złotych. W przypadku niższych kwot transakcji split payment będzie dobrowolny.

Do ustawy dodano nowy załącznik (15), który w praktyce istotnie rozszerza listę towarów i usług objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W załączniku tym figurują m.in. takie towary J, jak:, węgiel, produkty węglowe, maszyny, urządzenia, akcesoria i części elektryczne oraz akcesoria i części pojazdów silnikowych.

Stosowanie split payment we wskazanych branżach będzie obowiązkowe pod groźbą dotkliwych sankcji zarówno w obrębie podatku VAT, jak i dochodowego. Za niewywiązanie się z obowiązku dokonania podzielonej płatności nabywca zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% kwoty podatku VAT figurującej na fakturze. Oprócz tego nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakupu, a dokładniej nie zaliczy kwoty wykraczającej ponad określony w ustawie limit 15 000 zł. Dodatkowo poprzez nowelizację Kodeksu karnego skarbowego wprowadza się nową sankcję dla podatnika, który pomimo obowiązku zastosowania metody podzielonej płatności wypłaci należność z jej pominięciem – jest to kara grzywny do 720 stawek dziennych, a w przypadku czynu mniejszej wagi – grzywna jak za wykroczenie skarbowe (dodany art. 57c par. 1 i par 2 w KKS).

Sprawdź swoje rozliczenia podatkowe na podstawie danych z JPK

Wypróbuj Sage e-Audytor

Nowe obowiązki sprzedawców

Nowelizacja nakłada obowiązek również na sprzedawcę, który ma umieszczać na wystawianej fakturze adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”. Niezastosowanie się do tego obowiązku w przypadku osób prawnych skutkować będzie karą w postaci sankcji w wysokości 100% wartości podatku VAT wskazanego na takiej fakturze.

Wprowadzenie podzielonej płatności w miejsce mechanizmu odwrotnego obciążenia jest jedną z zapowiedzi wyborczych obecnego rządu. W założeniu zmiana przepisów ma ukrócić liczne procedery przestępcze, w wyniku których skarb państwa rokrocznie traci miliardy złotych. Wprowadzenie takich instrumentów, jak odwrotne obciążenie, nie przyniosło na tym polu pożądanych rezultatów. Wydaje się, że większy skutek miało wdrożenie JPK, dzięki któremu organy skarbowe skuteczniej typują podmioty gospodarce do kontroli i wychwytują tzw. puste faktury. Ministerstwo Finansów co prawda chwaliło się jesienią ubiegłego roku, że dzięki tym instrumentom uszczelniło VAT, wychwytując puste faktury na łączną wartość 57 mld złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że przestępcy gospodarczy wciąż działają na wielką skalę. W kwietniu tego roku resort finansów wstępnie szacował, że jak dotąd udało się domknąć lukę w podatku VAT o 2,9 punkty procentowe – do 12,5%. Przy tej wielkości luce budżet rocznie traci około 25 mld złotych. Wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w branżach, w których najczęściej dochodzi do wyłudzeń, powinno rzeczywiście pomóc w dalszym uszczelnianiu systemu.