Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

5 kroków do przygotowania e-sprawozdania finansowego

Wróć do wyników wyszukiwania

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe w pięciu prostych krokach?

 

1. Zbierz potrzebne dane

Osoba odpowiedzialna:

Księgowy

icon

Czynności:

icon

Zamknij księgi rachunkowe za rok obrachunkowy.

Przygotuj dane:

 • bilans;
 • rachunek Zysków i Strat;
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych;
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Przygotuj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Zarząd spółki; Księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Wybierz rodzaj sprawozdania właściwy dla swojej organizacji.
 • Wygeneruj plik xml dla e-sprawozdania.
 • Wypełnij je automatycznie danymi z FK, lub wporwadź je ręcznie.
 • Dodaj załączniki.
 • Podpisz elektronicznie (podpis musi być złożony przez każdego z członków zarządu).

 

Potrzebujesz:

icon
 • Narzędzia do generowania, wielokrotnej edycji i wydruku e-sprawozdania;
 • Podpisu kwalifikowanego dla sporządzającego i dla każdego członka zarządu.

Wypróbuj narzędzia do obsługi e-sprawozdań finansowych

Wypróbuj

3. Zbadaj e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Biegły rewident; Księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Badanie przez biegłego rewidenta.
 • Wprowadzanie poprawek po badaniu.

 

Potrzebujesz:

icon
 • Narzędzia do odczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;
 • Podpisu kwalifikowanego do podpisania opinii.

4. Zatwierdź e‑sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna:

Organ zatwierdzający; Zarząd spółki

icon

Czynności:

icon
 • Przedstawienie e-sprawozdania przed organem zatwierdzającym.
 • Uzyskanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty.

 

Potrzebujesz:

icon

Narzędzia do odczytu, przeglądania i wydruku e-sprawozdania;

5. Przekaż administracji

Osoba odpowiedzialna:

Członek zarządu; księgowy

icon

Czynności:

icon
 • Wysłanie do KRS lub KAS.
 • Dodanie załączników do e-sprawozdania

 

Potrzebujesz:

icon

E-sprawozdanie w .xml:

 • wypełnione, podpisane i zatwierdzone;
 • załączników (opinia z badania oraz uchwał o zatwierdzeniu);
 • podpisu elektronicznego do wysłania w KRS lub KAS.