Trwa odtwarzanie

Trwa odtwarzanie

Zawieranie umów w ramach PPK – jak robić to prawidłowo?

Wróć do wyników wyszukiwania

Obowiązek e-sprawozdań finasowych

Zawieranie umów w ramach PPK – jak robić to prawidłowo?

W ramach PPK zawierane są dwie umowy: umowa o zarządzanie PPK (zawierana między pracodawcą a instytucją finansową) oraz umowa o prowadzenie PPK (zawierana między uczestnikiem PPK, w imieniu którego działa pracodawca, a instytucją finansową). Projekty obydwu powyższych wzorów umów, każdego z usługodawców PPK, są dostępne na portalu www.mojeppk.pl. Pracodawca nie musi samodzielnie przygotowywać tych umów.

Dla pracodawcy 50+ ostatecznym terminem na za­warcie umowy o zarządzanie PPK jest 24 kwietnia 2020 roku, uchybienie temu terminowi może się wiązać z sankcjami karnymi.

Umowa o zarządzanie PPK w postaci elektronicznej

Ustawodawca celem ułatwienia procesu zawierania umów o zarządzanie PPK przewidział, że umowa o zarządzanie PPK będzie zawierana w postaci elektronicznej. W prakty­ce może to na przykład przybrać formę wypełnienia danymi aplikacji internetowej lub wydrukowania, podpisa­nia, a następnie przesłania drogą poczty elektronicznej skanów umowy. W praktyce dopuszczalne też powinno być zawierane umów o zarządzanie PPK na piśmie, z tym, że podmioty zatrudniające powinny pamiętać o obowiązu­jących je terminach.

Sprawdź czy Twoja firma jest w pełni przygotowana do wdrożenia PPK: POBIERZ CHECKLISTĘ

 

Jak przygotować firmę na wdrożenie PPK?

Obejrzyj eksperckie webinarium Sage i INFOR

Obejrzyj webinarium

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK i zapisanie uczestników

Natomiast forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie została określona w przepisach. Z uwagi na fakt, że ma ona kluczowe znaczenie dla powstania obowiązku nali­czania wpłat, rekomendowanym jest zawieranie jej na piśmie, a kluczowe znaczenie ma załącznik do tej umowy – lista uczestników PPK wraz z ich danymi.