[WHITE ON WHITE]
Sage Symfonia: Łatwo zarządzać firmą

Sage Symfonia: Łatwo zarządzać firmą

Niezależnie od branży, lokalizacji i wielkości Twój biznes będzie działał sprawniej

Prowadzisz firmę usługową, zajmujesz się budownictwem, motoryzacją, prowadzisz biuro rachunkowe, produkujesz, a może Twoją domeną jest transport i logistyka? 

Niezależnie od branży, niezależnie od lokalizacji i wielkości  Twój biznes będzie działał sprawniej, jeśli skorzystasz ze wsparcia technologii – oprogramowania do zarządzania firmą i procesami biznesowymi (ERP), które na co dzień spędzają sen z powiek tysiącom właścicieli polskich przedsiębiorstw. Faktury, wnioski urlopowe, zamówienia, zobowiązania, stan magazynu, analiza stanu finansów i majątku przedsiębiorstwa oraz wiele, wiele innych. 

75 tys. przedsiębiorców w Polsce już poradziło sobie
z większością tych codziennych wyzwań dzięki Sage Symfonia!

To kompleksowe rozwiązanie informatyczne, pozwalające zarządzać m.in. finansami i księgowością, obiegiem dokumentów w firmie, kadrami i płacami, produkcją, umożliwiające analizę danych biznesowych, 
a także wspierające sprzedaż i prowadzenie magazynu.

Zobacz, w jaki sposób system Sage Symfonia ERP wspiera firmy w codziennej pracy!

Dlaczego oprogramowanie Sage Symfonia jest dla Ciebie najlepsze?

Finansowanie w ramach subskrypcji

Roczna lub trzyletnia subskrypcja obniża barierę inwestycji oraz jest gwarancją ceny, dzięki czemu rozwiązanie typu ERP jest dostępne dla najmniejszych firm.

Wybór wariantu

Możesz wybrać spośród trzech pakietów: ekonomicznego, uniwersalnego oraz profesjonalnego zgodnie ze swoimi potrzebami. Dzięki temu możesz skomponować swoje oprogramowanie dokładnie dopasowane do Twoich wymagań biznesowych.

Wdrożenie

Programy Sage Symfonia łatwo integrują się ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi. Tempo wdrożenia powoduje, że system ERP może być gotowy do pracy po kilku dniach.

Zobacz w czym Sage Symfonia może wesprzeć twoją firmę

Finanse i księgowość

Oprogramowanie z serii Symfonia od lat jest najbardziej zaufanym rozwiązaniem do obsługi finansów i księgowości na polskim rynku. Programy są zawsze zgodne z prawem, bezpieczne, od lat intensywnie rozwijane funkcjonalnie.

Dzięki temu:
 • w pełni dostosujesz firmową rachunkowość do wymagań cyfrowych podatków
 • wygenerujesz i wyślesz niezbędne, wymagane przez prawo raporty JPK
 • obsłużysz nową, obowiązkową deklarację JPK_V7 oraz dokonasz jej weryfikacji w systemie
 • sprawdzisz status kontrahenta w rejestrze podatników VAT i dokonasz przelewu metodą Split Payment
 • zarządzisz obsługą elektronicznych sprawozdań finansowych (od utworzenia sprawozdania, poprzez podpisanie i wysłanie do KAS)
 • Dokonasz automatycznego rozliczenia Międzyokresowego Kosztów i Przychodów
 • Skontrolujesz bieżącą płynność finansową wraz z prognozą przepływów pieniężnych w wybranym okresie
 • Dokonasz konfiguracji programu adekwatnie do potrzeb i przyjętej polityki rachunkowości. Wielopoziomowy plan kont z podniesionym limitem pozwala na wyjątkową elastyczność zakresie polityki rachunkowej w przedsiębiorstwie
 • Zarządzisz użytkownikami i kontrolą dostępu do danych
 • nadasz użytkownikom różne poziomy uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji w programie np. Użytkownik z prawem do rozliczeń wyciągów bankowych

Zarządzanie produkcją

 • Zaplanujesz proces produkcji z wykorzystaniem zamówień od klientów, stanów magazynowych, dostępności surowców i zasobów
 • Dokonasz ewidencji kart technologicznych/receptur z ujęciem surowców, czasu i kosztu pracy, kosztów dodatkowych i załączników (jak specyfikacje, rysunki itp.)
 • Przeanalizujesz zapotrzebowania na surowce i pracę z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych
 • Dokonasz ewidencji i przeprowadzenia zleceń produkcyjnych, pobierania surowców z magazynu, przyjęcia wyrobów gotowych oraz półproduktów i ewidencji czasu pracy na dane zlecenie
 • Rozliczysz koszty produkcji z wykorzystaniem różnych metod wyceny (np. cena ewidencyjna, cena rzeczywista)
 • Łatwo stworzysz nowe karty technologiczne na bazie istniejących, testowych (roboczych) kart technologicznych np. dla nowego produktu
 • Stworzysz harmonogramy i plany produkcyjne
 • Dokonasz ewidencji odpadów
 • Wymienisz dane z systemem magazynowym – takie jak sprawdzenie stanów magazynowych, pobierania surowców, zwrot odpadów
 • Wymienisz dane z systemem sprzedażowym (import zamówień do planu produkcyjnego)
 • Bezpośrednio w module produkcyjnym dokonasz analizy takich danych jak zlecenia oczekujące (w realizacji, zakończone), stopień realizacji zamówień, poszczególne operacje, plan pracy na stanowiskach, zużycie materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, statystyki odpadów, bilans materiałowy, koszty wyrobów według technologii lub zleceń, całkowity (jednostkowy) koszt wyrobu, efektywność pracowników, możliwości produkcyjne, obciążenia stanowiska

Proces zakupu

Obsłużysz cały proces zakupowy:

 

 • Przeprowadzisz proces zakupu od wyliczenia zapotrzebowania, poprzez zamówienia do dostawców aż do realizacji zakupu i przyjęcia towaru
 • Zaplanujesz terminy dostawy zamówionych towarów
 • Oszacujesz zapotrzebowanie na surowce do produkcji lub towary handlowe
 • Zarządzisz płatnościami za zakupy oraz ustalisz kolejność zapłat
 • Zlecisz płatności do systemu bankowości elektronicznej, uprzednio weryfikując konto dostawcy na białej liście

Proces magazynowy

Obsłużysz wszystkie procesy magazynowe:

 • Zarządzisz procesem magazynowania definiując strukturę magazynów i przypisując uprawnienia do nich dla użytkowników
 • Wydasz dyspozycję wydania lub przyjęcia towarów pracownikom magazynu korzystającym z Mobilnego Magazynu
 • Przypiszesz konta księgowe do rodzaju towaru na magazynie (surowiec, wyrób gotowy, materiał) w celu dekretacji dokumentów magazynowych oraz handlowych
 • Szybko odszukasz najstarsze dostawy, towarów które nie rotują
 • Przeprowadzisz inwentaryzację wszystkich lub wybranych towarów z magazynu

Zarządzanie pracownikami

Zarządzisz procesami obsługi personelu:

 

 • od momentu rekrutacji, poprzez zaplanowanie i zarządzenie karierą pracownika, pełną obsługą czasu pracy i urlopów oraz niezbędne rozliczenia wynagrodzeń i raportów do urzędów państwowych
 • stworzysz i zamieścisz ogłoszenia rekrutacyjne, zarządzisz zgłoszeniami i danymi kandydatów oraz dokonasz ich selekcji i oceny
 • zarządzisz procesami zawiązanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • utworzysz i zarchiwizujesz umowy, stworzysz elementy dokumentacji pracowniczej, na czas zarządzisz niezbędnymi terminami i skierowaniami na badania lekarskie
 • zarządzisz i rozliczysz czas pracy dzięki integracjom z czytnikami czasu pracy, zarejestrujesz nieobecności, zwolnienia, urlopy i delegacje
 • rozliczysz wynagrodzenia, : dodatki do wynagrodzeń, potrącenia, listy płac i przelewy dla pracowników
 • Płatności i rozliczenia do urzędów: obliczenia składek na PPK, PPE, obsługa wszystkich potrzebnych deklaracji do GUS, US i ZUS
 • Wykonasz raporty kadrowo – płacowe: PITy, paski płacowe, statystyki zatrudnienia i bilanse urlopowe
 • Zaplanujesz i zarządzisz szkoleniami, e-learningami, zadaniami dla pracowników i managerów, zorganizujesz całościową komunikację między pracownikami

Zarządzanie sprzedażą

Obsłużysz procesy sprzedażowe. Począwszy od momentu poszukiwania kontrahentów, poprzez tworzenie ofert, realizowanie i rozliczanie zamówień aż po końcową zapłatę i księgowanie.

 • Skontaktujesz się z klientem, podejrzysz historię dotychczasowych transakcji oraz obsłużysz rabat dla stałego klienta
 • Całościowo obsłużysz proces zamówień i fakturowania: od momentu przyjęcia zamówienia, poprzez wystawienie każdego rodzaju faktury
 • Zrealizujesz zamówienia: wystawisz dokument WZ, stworzysz odpowiedni raport JPK, przyjmiesz wpłaty i będziesz w stanie na bieżąco monitorować należności.
 • Poprawadzisz księgi rachunkowe,
 • Rozliczysz podatki dochodowe oraz VAT,
 • Stworzysz deklaracje JPK, wygenerujesz i wyślesz e-sprawozdania finansowe
 • Stworzysz  bilans oraz rachunek zysków i strat,
 • Rozliczysz transakcje walutowe.

Zarządzanie majątkiem

Całościowo zarządzisz majątkiem trwałym przedsiębiorstwa.

 

 • Zaewidencjonujesz Środki Trwałe zarówno własne, jak i te z Leasingu, Wynajmu i Dzierżawy
 • Łatwo wyznaczysz plan amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • Wygenerujesz Polecenie Księgowania z wykorzystaniem parametrów Środków Trwałych (MPK, Działy, KŚT)
 • Utworzysz dokumenty związane z obsługą Środków Trwałych (OT, LT, MT, Karta ŚT i nne)
 • Przeprowadzisz inwentaryzację Środków Trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Zbiorczo zmienisz parametry środków trwałych czy zaktualizujesz ich wartość