[WHITE ON WHITE]

Jednolity Plik Kontrolny


Informacje dla firm podlegających obowiązkowi raportowania JPK

#GotowiNaZmiany

Jednolite Pliki Kontrolne

Jednolite Pliki Kontrolne to siedem struktur odpowiadających poszczególnym obszarom w Twojej firmie. Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do comiesięcznego dostarczania JPK_VAT do fiskusa, bez wezwania.

W 2019 r. pojawią się co najmniej trzy nowe struktury JPK. Twój system do zarządzania firmą musi być przygotowany do wygenerowania i przesłania każdego żądanego przez urząd skarbowy JPK.

Poznaj wszystkie struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

JPK_VAT

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Zawiera informacje dotyczące transakcji ujmowanych w rejestrze VAT. Dane te muszą zgadzać się z deklaracją VAT-7 Dotyczy podatników VAT, którzy mają obowiązek przesyłania go bez wezwania urzędu podatkowego.

JPK_KR

Księgi rachunkowe

Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK_KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji. Dotyczy firm zarejestrowanych w KRS, tj. spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych rozliczających się pełną rachunkowością. Na żądanie organu podatkowego.

JPK_WB

Wyciągi bankowe

Zawiera informacje na temat salda wyciągu bankowego oraz szczegółowe zapisy ze wszystkich rachunków bankowych podatnika.Dotyczy firm prowadzących daną ewidencją w postaci elektronicznej. Podatnicy przekazują go na żądanie organu podatkowego.

JPK_PKPiR

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Dotyczy podmiotów gospodarczych rozliczających się za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Na żądanie organu podatkowego.

JPK_MAG

Magazyn

Informuje o wszystkich zarejestrowanych transakcjach przyjęcia i wydania towaru do magazynu, a także o przesunięciach wewnętrznych. Dotyczy firm prowadzących daną ewidencją w postaci elektronicznej. Podatnicy przekazują go na żądanie organu podatkowego.

JPK_FA

Faktura VAT

Zawiera informacje pochodzące z rejestru sprzedaży VAT. Dotyczy firm prowadzących daną ewidencją w postaci elektronicznej. Podatnicy przekazują go na żądanie organu podatkowego.

JPK_EWP

Ewidencja przychodów

Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów. Dotyczy działalności gospodarczych rozliczających się za pomocą ewidencji przychodów zryczałtowanych. Na żądanie organu podatkowego.

3 nowe struktury JPK od 2019 r.

JPK_SF

Sprawozdania finansowe

Firmy prowadzące pełną rachunkowość będą miały obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej za 2018 r. Dotyczy firm zarejestrowanych w KRS, tj. spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych rozliczających się pełną rachunkowością. Obowiązkowy dla wszystkich podmiotów, których rok obrachunkowy kończy się po 1.10.2018 r.

JPK_VDEK

Deklaracje VAT

Nowa struktura ma zastąpić całkowicie deklaracje VAT-7 oraz JPK_VAT. Dotyczy podatników VAT. Obowiązek przesłania bez wezwania organu podatkowego.

JPK_Paragon

Paragony fiskalne

Będzie wysyłany przez urządzenia fiskalne. Już od 1 stycznia 2019 r. będzie dotyczyć niektórych podmiotów gospodarczych. Dotyczy podatników, którzy są objęci obowiązkiem fiskalizacji. Obowiązkowy dla niektórych grup podatników.

Poznaj rozwiązania Sage obsługujące struktury JPK

Aby sprawdzić, które rozwiązanie Sage obsługuje JPK, kliknij w wybraną strukturę.

Scal z różnych systemów

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje

Symfonia ERP e-Deklaracje

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 3

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 3

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sprawdź poprawność techniczną JPK oraz danych podatkowych

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Jeśli chcesz uniknąć wezwania od fiskusa i stresującej kontroli…

Pamiętaj, aby przed wysłaniem JPK na bramkę Ministerstwa Finansów każdorazowo sprawdzać je za pomocą profesjonalnych narzędzi. Najwygodniej jest skorzystać z platformy Sage e-Audytor, na której sprawdzisz:

  • zgodność raportu JPK_VAT z deklaracją VAT-7, a także z deklaracją VAT-7k
  • poprawność swoich rozliczeń podatkowych na podstawie danych ze wszystkich struktur JPK,
  • w łatwy sposób przeprowadzisz pre-kontrole plików JPK oraz wygenerujesz raport pokontrolny

WAŻNE! Na Sage e-Audytor sprawdzisz każdy JPK, niezależnie od programu, w którym został wygenerowany

laptop

Obejrzyj debaty eksperckie na temat struktur JPK

Zobacz, jak firmy podobne do Twojej radzą sobie z obowiązkiem JPK

Warsztat

Jednolity Plik Kontrolny wykaże nieprawidłowe zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (KUP)

Pan Jacek prowadzi warsztat samochodowy. Często dokonuje zakupów spożywczych czy biurowych w hurtowniach (także typu cash and carry), a koszty uznaje za związane działalnością.

„Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby urząd skarbowy zakwestionował księgowanie takich wydatków do KUP” - mówi pan Jacek.

Zakupy w hurtowniach tego rodzaju są bardzo popularne wśród drobnych przedsiębiorców, którzy realizują tam także zakupy prywatne, księgowane następnie w kosztach firmy. Niekiedy przedsiębiorcy wliczali w KUP także zakupy prywatne, przede wszystkim artykuły spożywcze, biurowe itp. Urzędy skarbowe nie miały możliwości szerokiej analizy takich przypadków, ale wszystko zmieniło się od lipca 2018 r.

Dzięki JPK informacja o wszelkich rozliczeniach podatkowych jest dla fiskusa dostępna od ręki.

Jeżeli podatnik wprowadzi do kosztów firmy zakup prywatny, wówczas na podstawie właściwej dla przedsiębiorcy struktury JPK fiskus od razu wyłapie taką nieprawidłowość. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, czy książkę przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany, MF przewidziało dla niego odpowiednią wersję pliku JPK.

„Wiem, że na podstawie JPK urząd skarbowy może wychwycić każdą, najdrobniejszą nieprawidłowość. Na podstawie danych księgowych zawartych w plikach kontrolnych łatwo zauważyć czy ktoś niepoprawnie odlicza VAT od pozafirmowych zakupów, których nie powinien również wprowadzać do kosztów firmy.

Hurtownia

Struktura JPK_MAG w e-commerce

Na rynku e-commerce funkcjonuje wiele podmiotów, które dostarczają produkty do finalnych klientów, przesyłając je bezpośrednio od producenta, sprzedawcy lub hurtowni. Nie zawsze zatem mają i prowadzą magazyny, w których przechowują towary. Jednak z czasem zwiększająca się skala działalności wymaga od nich zainwestowania w prowadzenie typowego magazynu. Z takim wyzwaniem spotkała się firma pani Magdaleny, która, korzystając z platform internetowych, sprzedawała w Internecie kosmetyki.

Do niedawna wystarczało dokumentowanie stanów magazynowych za pomocą popularnego Excela. „Dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, że będę musiała zaopatrzyć się w program do obsługi magazynu.” - mówi pani Magdalena.

Oprogramowanie magazynowe będzie potrzebne firmie pani Magdaleny nie tylko dlatego, że ułatwia to bieżące dokumentowanie stanów magazynów, ale także ze względu na obowiązek Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Po 1 lipca urząd skarbowy może zażądać od przedsiębiorców przekazania struktury JPK_MAG, czyli przekazania w formie elektronicznej dokumentów obrotu magazynowego.

Podatnicy, którzy nie posiadają odpowiedniego oprogramowania do prowadzenia magazynów, są narażeni na ryzyko tradycyjnej kontroli podatkowej.

Księgowa

Różne programy do tworzenia różnych struktur JPK – jak sobie poradzić?

Pani Katarzyna jest profesjonalną księgową, właścicielką biura rachunkowego zatrudniającego kilka osób i obsługującego kilkudziesięciu klientów. Są to firmy różnych branż, w większości mikro oraz małe i średnie.

Klienci biura korzystają z różnych niewspółpracujących programów np. do wystawiania faktur, obsługi magazynu czy prowadzenia księgowości. Specyfika jednolitych plików kontrolnych powoduje, że poszczególne struktury dotyczą nieco innych rzeczywistości biznesowych: struktura JPK_FA prezentująca pozycje z faktur sprzedaży pochodzi bowiem z programu handlowego, z kolei JPK_VAT prezentuje listę faktur, a pochodzi z ewidencji VAT z programu finansowo-księgowego. JPK_VAT musi zatem zawierać dane spójne z JPK_FA. Jakiekolwiek różnice w raportowanej sprzedaży lub podatku VAT, które mogłyby się pojawić pomiędzy strukturami, będą interpretowane na niekorzyść podatnika.

Dla firm posiadających różne programy obsługujące różne procesy oraz dla biur rachunkowych, które je obsługują, wyzwaniem jest także to, że wytworzone w ten sposób pliki JPK są bardzo trudne do bezpośredniego porównania. Plik JPK jest zestawem danych, których nie da się (lub jest to niezwykle trudne i uciążliwe) sprawdzić bez użycia specjalistycznego programu. Tym bardziej nie da się porównać „ręcznie” wygenerowanych przez różne programy plików.

szkolenia

Sage Academy

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do ewentualnej kontroli…

Weź udział w szkoleniu Należyta staranność – przygotowanie do kontroli podatkowej, podczas którego:


  • poznasz wszystkie struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego i dowiesz się, jak poprawnie je przygotować
  • dowiesz się jak wygląda model ścieżek audytu danych dla JPK oraz jak korzystać z niego w praktyce
  • sprawdzisz co można wyczytać z plików JPK kiedy połączy się dane