[WHITE ON WHITE]

Sage Symfonia 50cloud
Finanse i Księgowość

to nowa generacja popularnego i lubianego programu
Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Sage Symfonia 50cloud

Naszą inspracją są najlepsze doświadczenia klientów. Dzięki nim procesy księgowe każdej firmy obsłuzysz w prosty i intuicyjny sposób.

moduł finansowo-księgowy

zintegrowany z Office 365 Business Premium

Aplikacje w chmurze

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania w subskrypcji?

Dostępność

Możliwość natychmiastowego korzystania z programu z każdego miejsca na każdym urządzeniu online.

Aktualność

Pracujesz zawsze na najnowszej wersji programu, który jest na bieżąco aktualizowany przez producenta.

Lepsza płynność finansowa

Rozpoczynasz pracę z programem za ułamek jego całościowej ceny, rozkładając finansowanie w czasie.

Bogatsza funkcjonalność w standardzie

W cenie aktualizacje prawne i funkcjonalne, otrzymujesz także dodatkowe moduły, szkolenia i funkcje.

Skalowalność

Wraz z rozwojem biznesu możesz rozbudować program do wyższych wersji dodawać nowe moduły lub nowych użytkowników.

Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość

jako rozwiązanie nowoczesne i przyszłościowe, jest rozwijana funkcjonalnie, obudowywana dodatkowymi funkcjami i opartymi o nowe technologie, szybciej dostosowywana do zmian prawnych. Jej zaktualizowanie jest prostsze dla użytkowników, niemal nieodczuwalne dla biznesu, a przede wszystkim – dzięki subskrypcyjnemu modelowi zakupu – nie jest obciążone dodatkowymi kosztami.

Zobacz co zyskasz przechodząc na nową wersję Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość

Obsługa rozrachunków
Możliwość rejestracji rozrachunków z kontrahentem, pracownikiem, urzędem; wystawianie dokumentów, takich jak kompensata, kompensata walutowa, monity i noty odsetkowe.

Rejestry VAT
Pełna informacja o kwotach VAT do zapłacenia. Niezwykła łatwość rozliczeń VAT od początku do końca.

Import z Excela
Łatwy import do excela faktur zakupu i sprzedaży, poleceń księgowania, korekt i danych kontrahentów, a także takich danych jak waluty, stawki VAT, MPK, odwrotne obciążenie, księgowania równoległe czy terminy płatności.

Arkusze Analityczne
Najwygodniejsze narzędzie do raportowania wielu danych i zestawień dzięki bezpośredniemu dostępu do danych z modułu finansowo-księgowego (bez konieczności importowania, metodą drop and down).

Przeksięgowania
Automatycznie przeksięgowania VAT, np. weryfikacje sumy księgowań na kontach VAT należny i VAT naliczony, a także symulacje przeksięgowań i automatyczne przeksięgowanie zapisów.
Rozliczenia międzyokresowe
Automatyzacja rozliczeń kosztów czynnych i biernych, a także automatyczne rozliczanie przychodów przyszłych okresów.

Obsługa Split Payment
Szybka i bezbłędna obsługa przelewów split payment dzięki automatyzacji z możliwością ręcznej weryfikacji.

Sage Connect
Automatyzacja wymiany danych pomiędzy aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach – np. wysyłanie dokumentów z programu handlowego i odbieranie ich w programie księgowym.
W związku z dynamicznym rozwojem nowej programu generacji Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku wycofujemy wsparcie i aktualizację dla programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość. Wszystkie usługi abonamentowe, uwzględniające zarówno same usługi aktualizacji, jak i ewentualnie usługi wsparcia technicznego oraz usługi powiązane, zostaną zakończone z dniem 30 czerwca 2020 roku. Posiadane przez Państwa usługi do programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość zostaną skrócone, a opłaty abonamentowe proporcjonalnie wyliczone do dnia wycofania programu (tj. do 30 czerwca 2020 r.). Zapewniamy niezbędne narzędzia umożliwiające łatwą kontynuację pracy w programie nowej generacji Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość. Zasady przejścia na Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość