[WHITE ON WHITE]
Sage Symfonia Finanse Woman


Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Poznaj program finansowo-księgowy, z którym cała księgowość będzie pod Twoją kontrolą. 

Finanse i księgowość są w naszym DNA 

Jesteśmy pionierem rozwiązań informatycznych wspierających finanse i księgowość w Polsce. Ponad 25 lat temu wprowadziliśmy na rynek pierwszy powszechnie dostępny w środowisku Windows program finansowo-księgowy rozwijany do dzisiaj – Symfonia.

Program został zbudowany w taki sposób, by z jednej strony był bardzo elastyczny w obsłudze księgowej dowolnych zdarzeń ekonomicznych, a z drugiej ograniczał pole do popełnienia operatorskich błędów. To w Symfonii po raz pierwszy zastosowaliśmy bufor, czyli miejsce wstępnej rejestracji dokumentów do weryfikacji i sprawdzenia przed ostatecznym zapisem do ksiąg, który z biegiem czasu stał się standardem w polskim oprogramowaniu dla księgowości.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownych zmian prawa podatkowego i istotnych zmian prawa bilansowego, dlatego rozwijając rozwiązania finansowo-księgowe w Sage Symfonia koncentrujemy się na tym, by były zawsze aktualne. Tym samym dajemy przedsiębiorcom i specjalistom szerokie wparcie w przygotowywaniu do coraz nowszych wymagań prawnych. Ściśle współpracujemy z gronem ekspertów księgowych, podatkowych, finansowych i controllingowych. To dzięki nim możemy zaoferować Twojej firmie rozwiązanie sprawdzone przez tysiące użytkowników, bezpieczne i zawsze gotowe na zmiany. 

 

Sprawdź, co zyskasz w standardzie rozwiązań finansowo-księgowych Sage Symfonia 

Łatwy start i konfiguracja

Wygodny kreator prowadzący przez proces zakładania firmy oraz wybór formy ewidencji. Gotowy model księgowy (wzorcowe plany kont, układ RZiS i bilansu) dla różnych działalności gospodarczych.

Wygodna i szybka rejestracja danych

Wzorce księgowań i automatyczna kontrola poprawności wprowadzonych danych. Obsługa e-faktur i odczyt danych z faktur za pomocą OCR.

Szerokie możliwości dopasowania

Wygodne i bezpieczne modyfikowanie struktury planu kont w trakcie roku obrotowego. Wiele wariantów układu bilansu i RZiS.

Automatyzacja pracy

Dostęp do wielu narzędzi automatyzujących codzienną pracę, m.in. weryfikacji firm z białą listą podatników VAT, rozliczeń międzyokresowych, amortyzacji środków trwałych, obsługi umów leasingu.

Obsługa płatności

Obsługa płatności dla kontrahentów oraz pracowników. Kontrola rozliczeń i łatwe księgowanie wyciągów bankowych. 

Kontrola i bezpieczeństwo

Kontrola zmiany danych w programie. Narzędzia weryfikujące poprawność danych. Zarządzanie dostępem do informacji przez użytkowników.

Połączenie z chmurą

Wymiana danych online m.in. z programami sprzedażowymi Sage Symfonia, odbiór elektronicznych faktur od kontrahentów.

Rozbudowane opcje raportowania

Bogaty zestaw wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji – od prostych raportów po zawansowane narzędzia Business Intelligence.

Zobacz, jakie procesy finansowo-księgowe obsłużysz dzięki rozwiązaniom Sage Symfonia

Jeśli jeszcze nie masz pewności, że rozwiązania finansowo-księgowe Sage Symfonia są dla Ciebie, zadaj sobie pytanie – czy wśród poniższych zagadnień widzisz te, na których najbardziej Ci zależy? Przez 25 lat zweryfikowaliśmy i udoskonaliliśmy tysiące funkcji, by każdy proces finansowo-księgowy można było obsłużyć kompleksowo, intuicyjnie, bezpiecznie i tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wybierając system finansowo-księgowy Sage Symfonia dostajesz:

 • Pełną obsługę deklaracji CIT i PIT od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO – można m.in. bezpośrednio w programie zautomatyzować wyliczenia zaliczki podatku dochodowego i deklaracji rocznych.
 • Obsługę podatkowych różnic kursowych – program odróżnia podatkowe i bilansowe różnice kursowe, wylicza je automatycznie i na bieżąco dla zrealizowanych transakcji walutowych, uwzględniając wycenę bilansową.
 • Prowadzenie PKPiR – do obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą ze wsparciem dla uproszczonych rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowej.
 

Obsługę podatku VAT zrealizujesz dzięki:

 • Prowadzeniu ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi – obsłudze specyfiki rozliczeń podatku według zasad ogólnych i metody kasowej, miesięcznych i kwartalnych rozliczeniach VAT. Program daje także rozbudowane możliwości kontroli ewidencji czy obsługi ulgi na złe długi z perspektywy prawa i obowiązku korekt VAT.
 • Pełnej obsłudze deklaracji VAT i podatkowanych plików JPK od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO w oparciu o automatyczne sporządzanie aktualnych wzorów deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługę JPK_V7. Rozwiązanie oferuje też wygodne narzędzia do wizualizacji i weryfikacji deklaracji nowego JPK_V7, kontroli merytorycznej poprawności i spójności danych. Umożliwia ponadto szybką korektę JPK_V7 po stwierdzeniu nieprawidłowości przez algorytmy Krajowej Administracji Skarbowej.  
 • Obsłudze transakcji międzynarodowych w UE (WNT, WDT, transakcje trójstronne) oraz importu i eksportu poza teren UE. Program obsługuje deklaracje VAT UE, kontroluje limity sprzedaży wysyłkowej do krajów UE.
 • Należytej staranność w rozliczeniach VAT – np. na etapie dodawania nowego kontrahenta do bazy danych (import z GUS, import z KAS, weryfikacja z rejestrem VIES), sprawdzania on-line danych w wykazie podatników VAT, zapisywania historii sprawdzeń i zmian danych podatników dla wykazania przestrzegania procedur należytej staranności. Raporty kontroli biznesowej faktur pozwalają na wyszukanie powiązań faktur z innymi dokumentami w ewidencji. 

 

Program w pełni wspiera Cię i ułatwia obsługę transakcji z kontrahentami i urzędami w zakresie:

 • Generowania zleceń płatności elektronicznych (tzw. e-przelewy) złotówkowych lub walutowych do banków na podstawie dokumentów kosztowych pobierając z nich niezbędne dane, tj. data płatności, kwota, numer faktury.
 • Automatycznego sprawdzania statusu kontrahenta i numerów kont bankowych z tzw. białą listą podatników VAT.
 • Weryfikacji po kątem płatności metodą podzielonej płatności (split payment), gdzie generowany jest odpowiedni tytuł przelewu oraz wartości netto i brutto. 
 • Pobierania i rozliczania wyciągów bankowych – program rozpoznaje generowane przez banki pliki w formacie MT940 lub MT942 i na ich podstawie pozwala zaksięgować oraz rozliczyć przychodzące płatności od kontrahentów (także zrealizowane metodą podzielonej płatności) a także pobrane przez bank opłaty, prowizje i odsetki.  
 • Zaawansowanych wyciągów bankowych – program posiada zaawansowane możliwości konfiguracji oraz tworzenia własnych reguł księgowania pozycji na wyciągu bankowym na podstawie informacji znajdujących się w treści wyciągu. Z każdym użyciem program uczy się, zapamiętując Twoje poprzednie wybory, co sprawia, że każde kolejne jego użycie i księgowanie operacji bankowych będzie szybsze i łatwiejsze. 
 

System pozwoli Ci ograniczyć nakład pracy, jak również zadba o to, by zaplanowane czynności wykonały się automatycznie lub pojawiło się przypomnienie o konieczności ich wykonania dzięki:

 • Wymianie danych przez internet – w standardzie jest współpraca i wymiana danych z programami Sage Symfonia do obsługi sprzedaży, pracującymi w odrębnych sieciach. Program automatycznie sprawdza stan dokumentów i informuje o nowych dokumentach gotowych do pobrania do bufora.
 • Wzorcom dokumentów i księgowań, które służą jako szablony do szybkiego tworzenia i wprowadzanie dokumentów do systemu i zmniejszając ryzyko popełnienia błędów.
 • Zamykaniu lat obrotowych, wykonywanemu automatycznie na polecenie użytkowników systemu. 
 • Bilansowi otwarcia tworzonemu automatycznie na podstawie stanu kont zeszłego roku finansowego z zaksięgowanych dokumentów. 
 

Możesz korzystać z automatycznej realizacji zaplanowanych czynności m.in. poprzez:

 • Monitorowanie zmian w programie a dokładnie historię zmian wykonanych przez użytkowników, np. kto i kiedy wprowadził zmiany w dokumencie. Dodatkowo dla celów zgodności z przepisami (RODO) system rejestruje wszelkie dostępy, zmiany i pobieranie danych z kartoteki pracowników.
 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów wykorzystujące wygodny i intuicyjny kreator do tworzenia automatycznych planów rozliczeń kosztów i przychodów, np. zapłacony przez kontrahenta z góry czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodu. 
 • Przeksięgowania kont, czyli wbudowanego w system narzędzia wspierania użytkownika w procesie okresowych przeksięgowań z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych gotowych szablonów. 
 • Automat przeksięgowań VAT, który pomaga użytkownikom przy rozliczaniu z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT. System po pierwszej konfiguracji będzie pilnował uzgodnienia rejestru VAT z kwotami na dokumentach, księgując je na dedykowanych kontach VAT, tj. np. VAT należny przyszłych okresów, VAT naliczony bieżący, VAT w koszty.
 • Koszyk walut, czyli narzędzie do rozliczanie transakcji walutowych metodą FIFO, wyceny rozchodów zarejestrowanych na kontach walutowych i księgowania różnic walutowych. 
 

Zyskasz kontrolę nad tym, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny: 

 • System haseł i uprawnień umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy. W czasie pracy w programie każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych firmy.
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami pozwoli Ci jeszcze precyzyjniej definiować ich role w systemie, tworzyć wysoce wyspecjalizowane role i określać dostęp do wybranych elementów systemu księgowego.
 • Kalendarz pozwoli zarządzać i planować pracę swoją i innym użytkownikom przypisanym do firmy w bazie programu księgowego (zadania cykliczne lub jednorazowe). 
 

W zależności od wybranego poziomu zaawansowanie masz dostęp do:

 • Rejestru środków trwałych, gdzie prowadzona jest rejestracja zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania i automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych firmy i wyposażenia. 
 • Obsługi majątku trwałego, wspomagającej pracę działu księgowego, umożliwiającej ewidencję i nadzór nad użytkowaniem środków trwałych oraz przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych. 
 

Wypełnisz obowiązki sprawozdawcze dzięki:

 • Bilansowi i rachunkowi zysków i strat, automatycznie wyliczanemu po wprowadzeniu dowolnego zapisu w ewidencji na kontach księgowych. Przewidziane ustawą rachunkowości wzory bilansu i RZiS dla jednostek innych niż banki i instytucje ubezpieczeniowe dostępne są w standardzie. 
 • Generatorowi eSprawozdań finansowych – dostępna jest obsługa dowolnej wybranej przez użytkownika wersji pełnych i uproszczonych sprawozdań; obsługa wersji dla banków i ubezpieczycieli; obsługa sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.
 • Zestawowi raportów składających się na księgi rachunkowe jednostki, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Raporty można wykonywać grupowo i archiwizować wyniki na trwałych nośnikach. 
 • Deklaracjom i raportom JPK tworzonym z ewidencji prowadzonych w programie według aktualnych wzorów plików generowanych cyklicznie, tj. JPK_VAT lub JPK_V7. Dostępne jest także generowanie plików JPK składanych na żądanie organów podatkowych: JPK_KR, JPK_WB. Dane plików JPK możesz podpisać i wysłać do KAS. W codziennej pracy wspomogą Cię zaawansowane narzędzia do wizualizacji i wszechstronnej kontroli zawartości pliku JPK_V7.
 

Wypełnisz obowiązki sprawozdawcze dzięki:

 • Bogatemu zestawowi wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji m.in. bilans i RZiS.
 • Możliwości przenoszenia danych z przygotowanego przez użytkownika raportu do MS Excel, wydruku i zapisania przygotowanego raportu w formacie PDF, zautomatyzowanej wysyłki zestawienia jako załącznika do wiadomości mailowej.
 • Wbudowanemu w aplikację rozwiązaniu arkuszy analitycznych w formie arkuszy kalkulacyjnych i tabel przestawnych, umożliwiających generowanie szerokiej gamy raportów i zestawień opartych o zapisy na kontach księgowych, dane z rozrachunków, dane z ewidencji VAT. 
 • Możliwości kreowania indywidulanych zestawień, opartych na modyfikacji predefiniowanych arkuszy analitycznych dostępnych w programie.
 

Masz dostęp do zaawansowanych możliwości analizy zgromadzonych danych poprzez m.in. :

 • Rozszerzenie zakresu gromadzonych danych dzięki mechanizmowi wymiarowania bez nadmiernej rozbudowy planu kont. Wymiarowanie jest możliwe dla : zapisów dokumentów, kontrahentów oraz kont i stanowi dodatkowy zbiór informacji biznesowych, które pomogą w zaawansowanym raportowaniu zarządczym.
 • Możliwość wprowadzenia wielu założeń budżetowych: dla kont, pozycji w bilansie i RZiS oraz wybranych wymiarów, np. MPK, projekt z jednoczesnym raportowaniem realizacji określonego budżetu za pomocą przygotowanego arkusza w MS Excel.
 • Raporty i funkcje z wbudowanym mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel.
 

Dopasuj poziom zaawansowania rozwiązań finansowo-księgowych Sage Symfonia do swoich potrzeb

Poziom Profesjonalny

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa (m.in. wzorce księgowań, status kontrahenta)
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Rejestr środków trwałych
 • Zaawansowana obsługa płatności
 • Zaawansowana obsługa majątku trwałego
 • Zaawansowana automatyka księgowa (m.in. RMK, historia zmian, przeksięgowania)
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
 • Szerokie możliwości dopasowania systemu
 • Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym 
 • Szkolenia produktowe – Sage University Basic
 

Poziom Uniwersalny

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa (m.in. wzorce księgowań, status kontrahenta)
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Rejestr środków trwałyc
 • Zaawansowana obsługa płatności
 • Zaawansowana obsługa majątku trwałego
 • Zaawansowana automatyka księgowa (m.in. RMK, historia zmian, przeksięgowania)
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa
 • Szkolenia produktowe – Sage University Basic

Poziom Ekonomiczny

 • Rachunkowość bilansowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa (m.in. wzorce księgowań, status kontrahenta)
 • Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa
 • Zaawansowane rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Szkolenia produktowe – Sage University Basic

Poziom Start

 • KPiR, ryczałt, karta podatkowa
 • Obsługa podatku dochodowego i VAT
 • Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa
 • Obsługa płatności
 • Automatyka księgowa (m.in. wzorce księgowań, status kontrahenta)
 • Rejestr środków trwałych
 • Szkolenia produktowe – Sage University Basic