[WHITE ON WHITE]


Sage Symfonia Handel

Prowadzisz działania handlowe? Obsługujesz magazyn? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie elastyczne oprogramowanie wspierające sprzedaż i zarządzanie magazynem, które dodatkowo możesz zintegrować ze swoim kanałem e-commerce.

Sprzedaż tradycyjna oraz internetowa pod Twoją kontrolą 

Sprawna obsługa procesu handlowego ma ogromny wpływ na to, czy nasz klient będzie zadowolony z transakcji i kontaktu z firmą oraz sprzedawcą. Wróci do nas, a może porzuci koszyk w trakcie zakupu?

Większość firm prowadzących sprzedaż spotkała się z takimi zdarzeniami, jak zamówienie przez klienta towaru, którego akurat nie ma w magazynie, zakup w złej cenie, gdy np. promocja na dany produkt już minęła, opóźnienia w kompletacji zamówienia i jego wysyłce. Tego typu problemów można jednak uniknąć, dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem. Można także znacznie przyspieszyć, rozwinąć i zwiększyć sprzedaż, gdy dostęp do wszystkich ważnych informacji jest w jednym miejscu, są one aktualne, uporządkowane, wiele czynności można wykonać mobilnie, za pomocą smartfona, a dodatkowo łatwo da się powiązać dane z tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem internetowym (e-commerce).

Na to wszystko pozwala ekosystem Sage Symfonia Handel, rozwijany przez nas od kilkunastu lat, we współpracy z przedstawicielami różnych branż.

Sprawdź, co zyskasz w standardzie rozwiązań wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem Sage Symfonia Handel

Intuicyjna obsługa i szybki start

Program podpowiada użytkownikowi kolejne kroki do wykonania zadania, a wbudowane mechanizmy kontroli wewnętrznej przyspieszają obsługę i pozwalają uniknąć błędów.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Użytkownik ma możliwość dostosowania funkcji programu do specyfiki branży czy działalności, a także integracji systemu z innymi rozwiązaniami informatycznymi. 

Integracja ze sprzedażą w internecie

Dostępna jest integracja z popularnymi platformami sprzedaży online, m.in. Baselinker, Sote, Shoper, e-bay, Shoplo, IdoSell Shop, Opencart, Magento, Shop Gold, Presta Shop czy Woo Commerce.

Bezpieczeństwo prawne

Oprogramowanie jest aktualizowane zgodnie ze zmieniającym się prawem, m.in. podatkowym, a użytkownik otrzymuje regularne informacje o zmianach prawnych.

Mobilne aplikacje wspierające obsługę

Użytkownicy telefonów i urządzeń z system Android mogą korzystać z aplikacji do bieżącego zarządzania planami handlowców oraz różnego typu zadaniami związanymi z prowadzeniem działu handlowego czy operacjami magazynowymi.

Szerokie możliwości analityczne

Program został wyposażony w wiele gotowych raportów i zestawień odpowiadających na typowe potrzeby związane z pozyskiwaniem informacji (np. dla kadry kierowniczej).

Zobacz, jakie procesy handlowe i magazynowe obsłużysz dzięki rozwiązaniom Sage Symfonia

Sprzedaż i zakupy są często najważniejszymi procesami w przedsiębiorstwach. Ich podstawą jest prawidłowa ewidencja dokumentów przychodowych oraz kosztowych wraz z wynikającymi z nich operacjami magazynowymi oraz płatnościami. A to dopiero początek. System Sage Symfonia Handel daje o wiele większe możliwości zarządzania całym procesem handlowym – opis kluczowych funkcjonalności znajdziesz poniżej.

Sage Symfonia wspiera Cię w podejmowaniu decyzji na każdym etapie procesu handlowego poprzez :

 • Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży dzięki automatyzacji standardowych czynności, takich jak : utworzenie oferty, rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru. Kolejne dokumenty powstają na bazie poprzednich z pełną kontrolą tego procesu.  
 • Narzędzia do śledzenia, opisywania i koordynowania całego procesu biznesowego, poprzez tworzenie powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami magazynowymi oraz płatności i zleceniami. Łatwo odnajdziesz ofertę, na bazie której zrealizowano sprzedaż czy dokument dostawy, którym została przyjęta partia towarowa sprzedana klientowi.  
 • Możliwość wprowadzania zmian i edycji wystawianych dokumentów aż do momentu zatwierdzenia dokumentu w module księgowym, co daje pełną elastyczność oraz ogranicza ilość wystawianych dokumentów czy korekt. 
 • Powielanie transakcji, tworzenie kopii już istniejących dokumentów i ich wydruk z wykorzystaniem szablonu faktury, który łatwo dostosujesz do swoich potrzeb dzięki nowoczesnemu, graficznemu kreatorowi wydruku. 
 • Zarządzanie fakturami elektronicznymi, które mogą trafić do Twojego klienta za pomocą poczty e-mail lub poprzez dedykowany portal miedzyfirmami.pl, co pozwala dodatkowo śledzić stan dokumentu oraz otrzymać informację o pobraniu faktury przez odbiorcę.  
 

Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupu pozwoli Ci na :

 • Prowadzenie prostej lub złożonej polityki cenowej, gdzie oprócz rabatów dla towaru czy wybranego kontrahenta możesz prowadzić zaawansowane cenniki okresowe, promocje na wybrane grupy towarowe lub obowiązujące tylko konkretną grupę klientów. 
 • Ewidencję danych kontrahenta zarówno podstawowych (dane teleadresowe, NIP), jak i dodatkowych, zdefiniowanych przez użytkownika. Możesz dodać dowolną ilość cech kontrahenta, opisując jego typ, definiując jego opiekuna czy inne dane wymagane w procesie sprzedaży.  
 • Generowanie raportów na temat przebiegu procesów biznesowych. Dostęp do szczegółowych analiz i szablonów pozwoli je zautomatyzować, przyspieszyć i maksymalnie usprawnić. Począwszy od zakupu a skończywszy na wydaniu towaru i rozliczeniu transakcji – daje pełną kontrolę nad każdym procesem oraz szybki dostęp do informacji zarządczych, m.in. do realizacji planu sprzedaży handlowca, procentowego poziomu rabatu czy rentowności produktu.
 • Prezentację danych modułu w postaci czytelnych zestawień operacyjnych czy zaawansowanych analiz przekrojowych. 
 

Sage Symfonia Handel zapewnia bieżącą kontrolę nad gospodarką magazynową oraz ewidencję każdego typu operacji, jaka ma wpływ na magazyn : przyjęcia, wydania czy operacje wewnętrzne (np. produkcyjne czy przesunięcia).  W obszarze zarządzania magazynem do Twojej dyspozycji są :  

 • Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa poprzez tworzenie dodatkowych magazynów reprezentujących oddziały firmy czy wydzielonych na cel prowadzenia konkretnych operacji (np. kompletację, produkcję czy magazyn reklamacji).
 • Wystawianie i ewidencja różnych typów dokumentów (np. WZ, PZ, RW, PW, MM, IN +/-) mających wpływ na stan magazynowy oraz jego wartość. 
 • Precyzyjna identyfikacja partii towarowych (dostaw) z możliwością definicji dodatkowych cech takich jak data ważności, numer seryjny czy parametry fizyczne (wilgotność, rozmiar, inne).
 • Szereg raportów i analiz związanych z magazynem, zestawianie pogrupowane na rodzaj towaru, typ operacji, dowolnie zawężane do okresu czy kontrahenta.  
 • Śledzenie rotacji towarów, np. łatwe wyszukiwanie dostaw przyjętych przed określoną datą (np. towary zakupione wcześniej niż rok temu) pozwala na ograniczenie strat oraz lepsze zarządzanie towarem np. planując promocję na te towary.  
 • Tworzenie dokumentów magazynowych na bazie poprzednich, np. wydanie do zamówienia czy przyjęcie do faktury zakupu. Pełna elastyczność tego procesu dopuszcza wydanie częściowe (np. kilka wydań do jednej faktury czy zebranie wszystkich zamówień jednym wydaniem). 
 • Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu innych modułów (np. zarządzanie produkcją), gdzie realizacja magazynowa zlecenia utworzy przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn oraz wydanie surowców według receptury. 
 

Kontrola stanu rozrachunków jest kluczowa do zapewniania przedsiębiorstwu stałego dopływu gotówki oraz bieżących informacji o należnościach i zobowiązaniach. Współpraca z systemami bankowości elektronicznej zarówno przy imporcie wyciągów bankowych, jak i generowaniu przelewów wychodzących, zapewnia automatyzację tego procesu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.   W obszarze zarządzania rozrachunkami masz możliwość :  

 • Przypisania warunków płatności do kontrahenta lub rodzaju transakcji.  
 • Przyjmowania wpłat częściowych do transakcji z uwzględnieniem kompensat czy korekt do dokumentu źródłowego.
 • Ewidencji kilku numerów kont bankowych z możliwością weryfikacji ich na białej liście podatników VAT.
 • Wygenerowania szeregu raportów związanych z rozrachunkami z kontrahentami, dających pełny obraz zobowiązań i należności, sortując je według terminu płatności, typu transakcji czy rodzaju kontrahenta.
 • Współpracy z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych oraz generowanie płatności wychodzących. 
 

Oprogramowanie wspierające sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie powinno być zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. To podstawa bezpiecznej działalności gospodarczej. W ramach Sage Symfonia Handel masz pewność, że 

 • Program jest stale aktualizowany i zapewnia wymaganą polskimi przepisami sprawozdawczość (m.in. pliki JPK, Intrastat).
 • Ewidencjonowane są dane przekazywane do generowania danych JPK_V7: grupy towarowo-usługowe (GTU) czy typy transakcji (atrybuty JPK_V7).
 • Weryfikowani są kontrahenci jako czynni podatnicy w Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich numery kont na białej liście podatników VAT. 
 • Prowadzona jest kontrola poprawności wystawianych dokumentów oraz tych, które powstają jako kolejne w procesie realizacji sprzedaży (np. weryfikacja ilości na WZ i fakturze). 
 • Ponadto dostępne jest wystawianie i przesyłanie dokumentów elektronicznych do kontrahentów oraz kontrola ich stanu (przyjęta, odrzucona), a także integracja z urządzeniami fiskalnymi większości producentów działających na rynku polskim. 

Sage Symfonia Handel odpowiada na potrzeby większości firm działających na polskim rynku. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje szczególne procesy lub działa w specyficznych branżach, z pewnością wykorzystasz możliwości adaptacji oprogramowania do Twoich wymagań biznesowych lub integracji z branżowymi rozwiązaniami informatycznymi poprzez :  
 

 • Programowanie własnych rozwiązań, np. dodatkowe procedury sprzedażowe (informacja o przekroczeniu limitu kontrahenta przed zatwierdzeniem faktury), nowe okna dorabiane na etapie wdrożenia czy definicja dodatkowych pól, jakie wykorzystywane są w dokumencie.
 • Integrację z zewnętrznymi systemami dedykowanymi dla branży, np. systemu zamówieniowego, sklepu internetowego, obiegu dokumentów czy obsługujących szczególny typ produkcji.
 • Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do towarów, kontrahentów, pracowników, dokumentów handlowych, słowników miejsc powstawania kosztów i ich raportowanie w module Business Intelligence.  
 • Przenoszenie wartości wymiarowania dokumentów między modułami systemu Sage Symfonia na poziome profesjonalnym - np. oznaczenie projektem rozchodu wewnętrznego, oznaczenie zamówienia handlowcem, co przełoży się na wystawioną fakturę i finalnie trafi do modułu księgowego. 
 

Na dopasowanie systemu do Twoich potrzeb pozwalają także :

 • Możliwość definiowania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowanie własnych widoków dokumentów w zależności od roli użytkownika w organizacji.
 • Możliwość konfiguracji własnych układów kartotek, prezentacji wybranych pól z dokumentu oraz zapisywanie ich dla określonych ról w firmie.
 • Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z dedykowanym dla branży procesem).
 • PluginSQL – możliwość wdrożenia własnej logiki biznesowej w dokumentach w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów lub wywołanych na żądanie użytkownika (np. przeliczanie rabatu, wyliczanie daty realizacji, metody pakowania czy podsumowanie wagi, wyliczanie średniej wartości zamówienia, ostatniej ceny sprzedaży). 
 • Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie własnych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z systemu lub innych źródeł, obsługa dedykowanych dla branży procesów biznesowych. 
 

Dopasuj poziom zaawansowania rozwiązań wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem Sage Symfonia Handel do swoich potrzeb

Sage Symfonia Handel

Pakiet Profesjonalny

od
1490 zł rocznie
Skonfiguruj swoje rozwiązanie

Dedykowany dla firm handlowych, usługowych lub produkcyjnych o złożonych procesach biznesowych, wymagających szerokiego dostosowania programu do specyfiki branży oraz zautomatyzowanej integracji z systemami zewnętrznymi, rozbudowanej analityki biznesowej
 

 • Wszystkie funkcjonalności Pakietu Ekonomicznego oraz Uniwersalnego
 • Zaawansowane możliwości analityczne 
 • Zautomatyzowana współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym (np. własna platforma B2B)
 • Szerokie możliwości dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb
 • Business Inteligence (dodatek)
 • WebAPI (dodatek)
Sage Symfonia Kadry i Płace

Poziom Uniwersalny

od
1250 zł rocznie
Skonfiguruj swoje rozwiązanie

Dedykowany dla firm jedno- lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi
 

 • Wszystkie funkcjonalności Pakietu Ekonomicznego
 • Własne pola kontrahentów i specyfikacja towarów
 • Elastyczne dopasowanie procesów i raportów
 • Integrator do rozwiązań e-commerce (dodatek)
 • Mobilny Handel (dodatek)
 • Mobilny Magazyn (dodatek)
 • Analityk Sprzedaży (dodatek)
 
Sage Symfonia Handel

Pakiet Ekonomiczny

od
490 zł rocznie
Skonfiguruj swoje rozwiązanie

Dedykowany dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi 
 

 • Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupu
 • Elastyczna gospodarka magazynowa
 • Rozbudowane mechanizmy rozliczeń z kontrahentami
 • Zaawansowana kontrola bezpieczeństwa podatkowego
 • Pełna integracja z urządzeniami fiskalnymi
 • Szkolenia produktowe - Sage University Basic