[WHITE ON WHITE]
Sage logo
Sage Production Banner


Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją

Wsparcie każdego rodzaju produkcji oraz procesów okołoprodukcyjnych w Twojej firmie.

Zarządzanie produkcją w pełnym zakresie

Do sprawnego zarządzania firmą produkcyjną niezbędne jest wiele elementów – wykwalifikowana kadra, sprawny park maszynowy oraz dobrze dobrane narzędzia informatyczne, które wspierają procesy biznesowe oraz logistykę magazynową, a także pozwalają na wymianę danych z aplikacjami do obsługi finansowo-księgowej czy sprzedażowej.

System Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją dedykujemy firmom produkcyjnym, handlowo-produkcyjnym oraz wielobranżowym o mieszanych profilach handlowo-produkcyjno-usługowych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. 

Jeśli poszukujesz oprogramowania do zarządzania technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami, wspierającego ewidencję cen oraz czasu pracy, to rozwiązania Sage Symfonia są właśnie dla Ciebie. 

 

Sprawdź, co zyskasz w standardzie rozwiązań do zarządzania produkcją Sage Symfonia  

Dopasowanie do specyfiki branży i procesów produkcyjnych

Wiele możliwości personalizacji, w tym dodawania własnych rozwiązań programistycznych.

Integralność danych z innymi obszarami biznesowymi

Możliwość wymiany danych pomiędzy modułami finansowo-księgowym, handlowym oraz kadrowo-płacowym.

Automatyzacja i optymalizacja przepływów magazynowych

Koordynacja i kontrola przepływu towarów w procesach zakupu, sprzedaży i wewnętrznych przesunięć magazynowych.

MES – Panele meldunkowe

Prosta rejestracja czasu trwania operacji oraz tworzenie dokumentów magazynowych – pobrania surowców oraz przyjęcia wyrobów gotowych na magazyn.

WMS – Mobilny Magazyn

Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem operacyjnym Android, wspierająca procesy magazynowe wraz z automatyzacją lokalizacji towarów.

Różne wersje językowe

Obsługa dostępna nawet w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim oraz białoruskim.

Zobacz, jakie procesy związane z zarządzaniem produkcją obsłużysz dzięki rozwiązaniom Sage Symfonia

Rozwiązania Sage Symfonia przeznaczone do zarządzania produkcją rozwijamy już blisko 10 lat. Stawiamy na ergonomię i funkcjonalność, opierając się na doświadczeniach w realizacji projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z wielu różnych branż. Nasze programy obsługują zadania operacyjne w pełnym zakresie wymagań stawianych systemom do zarządzania i planowania potrzeb oraz zasobów materiałowo-produkcyjnych. Można je dopasować do wymagań większości firm produkcyjnych, by prosto, efektywnie i kompleksowo zarządzać prowadzoną działalnością.

Karta technologiczna agreguje dane projektowe dotyczące m.in. parametrów produkcyjnych wyrobu, jak typ wyrobu (wyrób gotowy, półprodukt, inne), precyzja, pracochłonność, wielkość szarży wyrobu, wielkość partii wyrobu. Z Sage Symfonia:

 • Zdefiniujesz normy w postaci kart technologicznych (przewodników technologicznych), pozwalających na tworzenie zmiennych wariantów (rewizji) do tego samego wyrobu, uwzględniających w specyfikacji materiałowej (BOM’ie) użycie równoważnych konstrukcyjnie surowców („zamienników”), operacje technologiczne, odpady oraz produkcyjne straty technologiczne.
 

Elastyczne zarządzanie technologiami oznacza, że:

 • Obsłużysz wiele kart technologicznych do jednego kodu towarowego.
 • Przypiszesz kartę technologiczną do wydziału produkcyjnego.
 • Zyskasz dostęp do dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej w formie plików graficznych (dowolny format pliku, np. pdf, dwg).
 • Zaprojektujesz proces technologiczny korzystając z wielopoziomowej obsługi technologii zarówno wyrobów gotowych, jak i półproduktów, z zastosowaniem surowców (lub ich równoważnych konstrukcyjnie zamienników) lub półproduktów. 
 

W ramach planowania i przygotowania produkcji:

 • Utworzysz plany produkcyjne, w których decyduje się zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji.
 • Masz możliwość tworzenia wielu wariantów planów produkcyjnych wraz z możliwością wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji.
 • Przygotujesz także plan produkcji zgodnie ze strategią produkcyjną - w oparciu o zamówienia klientów (zarejestrowane w module handlowym) lub na zapas.
 • Sprawdzisz, jaki jest status zaawansowania zlecenia produkcyjnego, a handlowcy będą śledzić stan realizacji zamówienia od klienta.
 

W oparciu o aktualne stany we wszystkich magazynach, rezerwacje w magazynach, produkcję w toku, przyjęte zamówienia, planowane zlecenia produkcyjne czy historyczną fluktuację:

 • Przeprowadzisz symulację zapotrzebowania na surowce, materiały, normalia.
 • Przygotujesz i zrealizujesz zamówienia własne na brakujące towary.
   
 

Z Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją:

 • Rozliczysz i zaewidencjonujesz surowce, półprodukty i wyroby gotowe.
 • Dokonasz rejestracji i ewidencji szarży i partii produkcyjnej.
 • Zarejestrujesz czas wykonywania operacji technologicznej.
 • Zmodyfikujesz kartę technologiczną w zakresie marszruty, surowców, materiałów, normaliów bezpośrednio na hali w module Sage Symfonia Panele Meldunkowe.
 • Zameldujesz wykonanie (status) operacji technologicznej, części lub całości zlecenia produkcyjnego z informacją o ilości wyrobów wadliwych, tzw. braków w czasie rzeczywistym.
 • W edytorze wydruków przygotujesz i wydrukujesz etykiety na produkty, opakowania zbiorcze i logistyczno-transportowe.
 • Dokonasz także rozliczenia ilościowego oraz wartościowego produkcji (Techniczny Koszt Wytworzenia, TKW).
 • Rozliczysz straty technologiczne.
 • Zarządzisz kartami pracy oraz gospodarką odpadami produkcyjnymi.

Do planowania produkcji w czasie możesz wykorzystać:

 • Zarządzanie harmonogramowaniem operacji technologicznych, zleceń oraz maszyn wraz z ich alokacją.
 • Zarządzanie zleceniami z poziomu wykresu Gantta oraz optymalizację planów produkcyjnych „ręcznie”, zgodnie z potrzebami planisty.
 

W ramach zaawansowanych opcji dopasowania systemu do Twoich potrzeb:

 • Do Twojej dyspozycji jest uniwersalny interfejs API, który pozwala na dodawanie do programu własnych rozwiązań programistycznych rozbudowujących logikę biznesową w zakresie m.in. menu głównego, formatek dokumentów, list elementów.
 • C# Scripting umożliwi Ci wpinanie się z kodem po zdarzeniach w programie np. wystawienie dokumentu, zamknięcie, przed i po walidacji itp.
 

Panele meldunkowe to aplikacja klasy MES, służąca do rejestrowania (meldowania) przez operatora informacji o stanie zaawansowania wykonania operacji technologicznych i zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej:

 • W prosty sposób umożliwia rejestrację czasu trwania operacji oraz tworzenie dokumentów magazynowych – pobrania surowców oraz przyjęcia wyrobów gotowych na magazyn.
 • Dodatkowo usprawnia sterowanie produkcją w zakresie: planowania kolejności wykonywania operacji technologicznych, realizacji prostych operacji magazynowych wydania i pobrania, definiowania etykiet na opakowania zbiorcze i wyroby gotowe.
 • Obsługa modułu prowadzona jest z zastosowaniem czytników kodów kreskowych i/lub monitorów dotykowych.
 

Jeśli prowadzisz gospodarkę magazynową, to dzięki rozwiązaniu Mobilny Magazyn Twoja firma zyskuje:

 • Maksymalizację efektywności procesów magazynowych poprzez automatyzację standardowych czynności, takich jak:przyjęcie towaru, przesunięcie towaru, wydanie.
 • Narzędzie do śledzenia, opisywania i koordynowania procesów zakupu, sprzedaży, konfekcjonowania oraz magazynowania.
 • Bezbłędną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.
 • Zredukowanie ryzyka popełnienia błędu poprzez kontrolę ilościową i asortymentową przyjmowanego lub wydawanego z magazynu towaru.
 • Pracę na popularnych urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android – smartfonach, tabletach, kolektorach.
 • Obsługę aplikacji w języku polskim, angielskim, ukraińskim i białoruskim.
   

Dopasuj poziom zaawansowania rozwiązań do zarządzania produkcją Sage Symfonia do swoich potrzeb

Poziom Profesjonalny

 • Karty technologiczne
 • Zarządzanie technologiami
 • Planowanie potrzeb produkcyjnych
 • Łańcuch dostaw
 • Realizacja produkcji
 • Rozliczenie produkcji
 • Raportowanie
 • Zamienniki półproduktów
 • Harmonogramowanie
 • API + C# Scripting
 • Obsługa wielu firm w programie (dodatek)
 • Panele Meldunkowe - MES (dodatek)
 • Mobilny Magazyn (dodatek)
 

Poziom Uniwersalny

 • Karty technologiczne
 • Zarządzanie technologiami
 • Planowanie potrzeb produkcyjnych
 • Łańcuch dostaw
 • Realizacja produkcji
 • Rozliczenie produkcji
 • Raportowanie
 • Obsługa wielu firm w programie (dodatek)
 • Panele Meldunkowe - MES (dodatek)
 • Mobilny Magazyn (dodatek)