search icon

Praktyki zawodowe w Sage

Kariera

Postępuj zgodnie z zatwierdzonym programem studiów i zdobądź uznane kwalifikacje.

Połącz pracę ze studiowaniem, zdobywając kwalifikacje w trakcie pracy i podczas wykładów

Praktykanci w Sage są zatrudniani do wykonywania prawdziwej pracy jeszcze podczas studiów, zazwyczaj przez jeden dzień w tygodniu na uczelni lub w centrum szkoleniowym. Studenci realizują zatwierdzony program kształcenia, a po zakończeniu stażu uzyskują uznane kwalifikacje.

Sage oferuje praktyki w wielu krajach na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Francji, Niemczech i w Republice Południowej Afryki. Dokładna forma praktyk będzie się różnić w zależności od kraju. Szczegóły dotyczące każdego formatu praktyki zawodowej będą zawarte w opisie stanowiska – który można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kariery.

Efekty praktyk

Szukamy kolejnych pokoleń twórców biznesu, których nadrzędnym celem będzie zapewnianie ponadprzeciętnej satysfakcji klientom na całym świecie, czerpiąc przy tym korzyści z pracy w firmie wchodzącej w skład indeksu FTSE 100.

Program Sage dla praktykantów może otworzyć Ci drogę do kilku ścieżek kariery. Niektóre z naszych programów mają charakter rotacyjny, co ułatwi Ci dostęp do wielu różnych działów. Być może zdecydujesz się na pracę w dziale, który nigdy wcześniej nie był brany przez Ciebie pod uwagę! Przykładowe stanowiska po zakończeniu praktyk to: opiekun klienta, partner biznesowy, asystent kierownika projektu, analityk biznesowy i analityk finansowy.

Wiele stanowisk w Sage ma zasięg globalny, więc jeśli chcesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie, możemy być dla Ciebie właściwym wyborem.

Proces Rekrutacji

Daty naboru na staż różnią się w zależności od kraju, ale większość oddziałów rozpocznie rekrutację praktykantów między wrześniem a grudniem każdego roku. Praktykanci dołączą do Sage w kolejnym roku kalendarzowym.

Oferty praktyk będą ogłaszane na naszej stronie karier, a podania powinny być składane drogą elektroniczną.

Po przesłaniu zgłoszenia kandydaci przystąpią do serii testów i rozmów kwalifikacyjnych (telefonicznych lub wideorozmów). Jeden z naszych zespołów rekrutacyjnych skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia, czy Twoja kandydatura została zakwalifikowana do etapu oceny zintegrowanejj, tzw. assessment centre.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w assessment centre trwającym pół dnia lub cały dzień w biurze Sage. Etap assessment centre obejmuje zazwyczaj szereg zadań zespołowych i indywidualnych. Jest to również doskonała okazja dla kandydatów, aby dowiedzieć się więcej o karierze zawodowej i praktykach w Sage.

Studia przypadków

Brooke Heywood- Praktykantka działu PR, Wielka Brytania

Skończyłam szkołę w czerwcu (kiedy miałam 18 lat) i zdecydowałam, że nie pójdę na studia, jak większość moich rówieśników, tylko od razu zacznę pracę w dynamicznym londyńskim środowisku. W szkole uczyłam się 3 głównych przedmiotów; praktycznej nauki biznesu, ekonomii oraz wychowania fizycznego. Każdy z tych przedmiotów odegrał konkretną rolę w przygotowaniu mnie do pracy, niezależnie od tego, czy było to wyrabianie w sobie dyscypliny poprzez uprawianie sportu, czy też zarządzanie czasem przy ustalaniu priorytetów dla zadań i ich terminów.

Jakie praktyki odbywasz?

Dołączyłam do Sage jako praktykantka ds. PR produktu. Jestem częścią zespołu One Sage Communications Team (funkcja globalna). Oznacza to, że mam kontakt ze współpracownikami w 23 krajach, w których działa Sage i razem tworzymy zespół realizujący globalne projekty. Jak do tej pory stworzyłam film i plan dla mediów społecznościowych związany z gorącym tematem sztucznej inteligencji. Inne projekty obejmowały uczestnictwo w publicznej sesji Izby Gmin przy udziale Kriti Sharma, Wiceprezes ds. Sztucznej Inteligencji, planowanie i realizację wydarzeń oraz ciągłe doskonalenie moich umiejętności pisania poprzez różnorodne blogi i biuletyny informacyjne.

Co czeka Cię dalej na twoim stażu?

W nadchodzących miesiącach mam nadzieję kontynuować pracę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych podczas stażu, zdobywając jednocześnie doświadczenie i współpracując z innymi zespołami w Sage. Zamierzam również wykorzystać moje 4 pozostałe dni wolontariatu w Fundacji Sage.