search icon
Leadership

Komisje Zarządu

Kierownictwo

Komisje Zarządu

Komisje zarządu zajmują się określonymi aspektami spraw grupy. Komitety te to: Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Nominacji. Zadania i obowiązki komitetów są określone w ich zakresie zadań. Specyfika zadań dla każdego komitetu jest dostępna po kliknięciu poniższego linku.

Komisja ds. Wynagrodzeń

Przewodniczący: A. Court. Pozostałymi członkami Komisji są niezależni dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych: Pan D. Hall i Dr John Bates. Zgodnie z regulaminem Komisji jej członkowie spotykają się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Audytu i Ryzyka

Komisji ds. Audytu i Ryzyka przewodniczy: J. Bewes. Pozostali członkowie Komisji to niezależni dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych: Pan D. Hall, Pani A. Court, Pan D. Harding i Pani Anand. Komisja zbiera się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Nominacji

Na czele Komitetu ds. Nominacji stoi przewodniczący zarządu, Sir Donald H Brydon, a w jego skład wchodzą przewodniczący i niezależni dyrektorzy niewykonawczy, pan D Hall i dr John Bates. Komisja ds. Nominacji zbiera się doraźnie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Komisja ds. Ujawnień

Komitetem ds. Ujawnień kieruje przewodniczący zarządu, Sir Donald Brydon, a w jego skład wchodzą: przewodniczący, niezależny dyrektor niewykonawczy, pan J Bewes, chief executive officer, dyrektor finansowy oraz radca prawny i sekretarz firmy. Komisja ds. Ujawnień spotyka się doraźnie w razie potrzeby.