search icon
Leadership

Komisje Zarządu

Kierownictwo

Komisje Zarządu

Komisje Zarządu zajmują się określonymi aspektami działalności Grupy. Komisje te to: Komisja ds. Wynagrodzeń, Komisja ds. Audytu oraz Komisja ds. Nominacji. Zadania i obowiązki każdej z Komisji określają ich regulaminy. Dostęp do regulaminów poszczególnych Komisji można uzyskać, klikając łącza u dołu strony.

Komisja ds. Wynagrodzeń

Przewodniczący: A. Court. Pozostałymi członkami Komisji są niezależni członkowie Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych: D. Hall i dr John Bates. Zgodnie z regulaminem Komisji jej członkowie spotykają się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Audytu i Ryzyka

Komisji ds. Audytu i Ryzyka przewodniczy: J. Bewes. Pozostałymi członkami Komisji są niezależni członkowie Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych: D. Hall and A. Court. Komisja zbiera się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Nominacji

Komisji ds. Nominacji przewodniczy Prezes Zarządu, D. H. Brydon, a w jej skład wchodzą również niezależni członkowie Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych – D. Hall i dr John Bates. Komisja ds. Nominacji zbiera się doraźnie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Komisja ds. Ujawnień

Komisji ds. Ujawnień przewodniczy Prezes Zarządu, D. H. Brydon, a w jej skład wchodzi również niezależny członek zarządu niepełniący funkcji wykonawczych J. Bewes, Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy oraz radca prawny i. Komisja ds. Ujawnień spotyka się doraźnie w razie potrzeby.

Dokumenty

Data Dokument
11 września 2019 r.
Regulamin Komisji ds Audytu i Ryzyka
11 września 2019 r.
Regulamin Komisji ds Wynagrodzeń
28 luty 2019 r. Regulamin Komisji ds Ujawnień
20 luty 2019 r.
Regulamin Komisji ds Nominacji