search icon

Komisje Zarządu

Kierownictwo

Komisje Zarządu

Komisje Zarządu zajmują się określonymi aspektami działalności Grupy. Komisje te to: Komisja ds. Wynagrodzeń, Komisja ds. Audytu oraz Komisja ds. Nominacji. Zadania i obowiązki każdej z Komisji określają ich regulaminy. Dostęp do regulaminów poszczególnych Komisji można uzyskać, klikając łącza u dołu strony.

Komisja ds. Wynagrodzeń

Przewodniczący: D. Hall. Pozostałymi członkami Komisji są niezależni członkowie Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych: N. Berkett i C. Keers. Zgodnie z regulaminem Komisji jej członkowie spotykają się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Audytu i Ryzyka

Komisji ds. Audytu i Ryzyka przewodniczy N. Berkett. Jej drugim członkiem jest niezależny członek Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych, D. Hall. Komisja zbiera się co najmniej 4 razy do roku.

Komisja ds. Nominacji

Komisji ds. Nominacji przewodniczy Prezes Zarządu, D. H. Brydon, a w jej skład wchodzą również niezależni członkowie Zarządu niepełniący funkcji wykonawczych – D. Hall i S. Jiandani. Komisja ds. Nominacji zbiera się doraźnie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Komisja ds. Ujawnień

Komisji ds. Ujawnień przewodniczy Prezes Zarządu, D. H. Brydon, a w jej skład wchodzi również niezależny członek zarządu niepełniący funkcji wykonawczych N. Berkett, Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy oraz radca prawny i sekretarz spółki. Komisja ds. Ujawnień zbiera się doraźnie w razie potrzeby.

Dokumenty

 

Data Dokument
28 lutego 2018 r. Regulamin Komisji ds. Ujawnień
1 października 2017 r. Regulamin Komisji ds. Audytu i Ryzyka
13 września 2017 r. Regulamin Komisji ds. Nominacji
25 lipca 2017 r. Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń