search icon

Zarząd

Kierownictwo

Zarząd

Zarówno nasza Spółka, jak i cała Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewniać zgodność z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego. Zarząd odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za utrzymywanie właściwego ładu korporacyjnego.

Sir Donald Brydon CBE

Prezes

Sir Donald Brydon dołączył do zarządu w lipcu 2012 r., a funkcję prezesa objął 1 września 2012 r. Jest również członkiem Komisji ds. Nominacji. Sir Donald Brydon jest obecnie przewodniczącym Komisji ds. Dziedzictwa w Radzie Badań Medycznych (MRC), w ostatnich latach był prezesem Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) oraz był prezesem spółki Royal Mail plc, Smiths Group plc, Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exchange), Amersham plc, Taylor Nelson Sofres plc, IFS School of Finance i EveryChild. Oprócz powyższych funkcji sir Donald Brydon zajmował również stanowisko starszego niezależnego członka zarządu spółek Allied Domecq plc i Scottish Power plc. 

Przez 20 lat sir Brydon pracował w Barclays Group – przez ten czas pełnił funkcję prezesa i dyrektora naczelnego BZW Investment Management oraz p.o. dyrektora naczelnego BZW. Później spędził 15 lat w AXA Group, gdzie obejmował stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego AXA Investment Managers oraz prezesa AXA Framlington. 

Steve Hare

CEO

Steve rozpoczął pracę w firmie Sage w styczniu 2014 r. Przedtem zajmował stanowisko partnera operacyjnego i jednego z dyrektorów Portfolio Support Group w spółce niepublicznej (private equity) Apax Partners, do której dołączył w 2009 r. Wcześniej przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie, zajmując ważne stanowiska finansowe w trzech brytyjskich spółkach giełdowych. Najważniejszym okresem były pod tym względem lata 2006–2009, kiedy to pełnił funkcję dyrektora finansowego globalnej spółki technologicznej Invensys plc – jednej ze 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie (FTSE 100). W latach 2004–2006 Steve był dyrektorem finansowym grupy w jednej ze spółek tworzących indeks FTSE 250 – Spectris plc – produkującej przyrządy precyzyjne i elementy obsługowe, a w latach 1997–2003 pracował w spółce Marconi PLC, gdzie od roku 2001 pełnił funkcję dyrektora finansowego.

Steve zyskał uprawnienia biegłego księgowego w 1985 r. w firmie Ernst & Whinney, która teraz jest częścią spółki Ernst & Young i otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie handlu na Uniwersytecie Liverpoolskim.

Steve’a można obserwować na Twitterze @SteveHare

Jonathan Howell

Dyrektor finansowy

Jonathan dołączył do Zarządu 15 maja 2013 r. jako niezależny członek niepełniący funkcji wykonawczych. Od listopada 2013 r. do grudnia 2018 r. był przewodniczącym Komisji ds. Audytu. Po odejściu ze stanowiska dyrektora finansowego grupy, które Jonathan zajmował w Close Brothers Group plc przez 10 lat, 4 grudnia 2018 r. został mianowany dyrektorem finansowym firmy Sage. Wcześniej, od 1999 r., pełnił tę samą funkcję w London Stock Exchange Group plc. Jonathan był również członkiem zarządu niepełniącym funkcji wykonawczych w EMAP plc oraz prezesem FTSE International. Swoją karierę rozpoczynał w Price Waterhouse, gdzie zdobył uprawnienia biegłego księgowego.
Blair Crump

Blair Crump

Prezes, Sage

Blair Crump został mianowany członkiem zarządu 1 stycznia 2018 r. W firmie Sage pracuje od sierpnia 2016 r., kiedy to objął nowo utworzone stanowisko prezesa odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta w obrębie całej Grupy.

Blair zdobył duże doświadczenie jako lider w sektorze technologicznym – przed dołączeniem do firmy Sage pracował w PROS Holdings, teksańskiej firmie specjalizującej się w znajdowaniu nowych źródeł zysku, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjnego. Wcześniej Blair kierował globalnym przedsiębiorstwem Salesforce.com, gdzie podlegał dyrektorowi generalnemu Markowi Benioffowi, a przedtem spędził pięć lat w firmie Verizon, gdzie pełnił funkcję prezesa Grupy. Blair pracował również w MCI Communications przez 23 lata, dopóki spółka ta nie została przejęta w 2006 r. przez Verizon. Dysponuje on ogromną wiedzą na temat sprzedaży, obsługi klienta i działań rozwojowych.

Blair ukończył Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie zdobył stopień licencjata (BSc) w dziedzinie ekonomii.

Blaira można obserwować na Twitterze @Blair_Crump

Drummond Hall

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Drummond dołączył do zarządu 1 stycznia 2014 r., jest również członkiem Komisji ds. Wynagrodzeń, Komisji ds. Audytu i Komisji ds. Nominacji. Obecnie zajmuje stanowisko starszego niezależnego członka zarządu niepełniącego funkcji wykonawczych w WH Smith plc. 

Przedtem Drummond był starszym niezależnym niewykonawczym członkiem zarządu w FirstGroup, a następnie prezesem Mitchells & Butlers plc i dyrektorem naczelnym Dairy Crest Group plc, natomiast wcześniej pracował w firmach Procter & Gamble, Mars i PepsiCo. 

Dr John Bates

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

John dołączył do zarządu 31 maja 2019 r. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora wykonawczego w Eggplant, firmie specjalizującej się automatyzacją testów oprogramowania z wykorzystaniem SI. 

Wcześniej John realizował pionierską wizję w branży analityki strumieniowej jako współzałożyciel, prezes i dyrektor ds. technologii w Apama (teraz jest to część grupy Software AG). Wspierał rozwój cyfrowych platform dla działalności biznesowej, jednocześnie obejmując funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. strategii korporacyjnej oraz dyrektora ds. technologii w firmie Progress Software z listy NASDAQ oraz dyrektora ds. technologii w Big Data, dyrektora ds. rozwiązań przemysłowych oraz dyrektora ds. marketingu w firmie Software AG z Frankfurtu. Jako dyrektor wykonawczy w Plat.One (firma przejęta przez SAP w 2016 r.) wspierał komercyjny rozwój platform wspierających zastosowania związane z internetem rzeczy. 

John posiada tytuł doktora informatyki z Cambridge University i jest autorem książki „Thingalytics: Smart Big Data Analytics for the Internet of Things”.

Jonathan Bewes

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Jonathan Bewes został nominowany na członka zarządu w dniu 1 kwietnia 2019 r. oraz jest członkiem Komisji ds. Audytu i Ryzyka. Od kwietnia 2017 r. był wiceprezesem ds. bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej w Standard Chartered Bank i jest członkiem rady nadzorczej Next plc od października 2016 r., a także zasiada w Komisji ds. Audytu.

Pan Bewes uzyskał kwalifikacje biegłego księgowego w firmie KPMG i spędził 25 lat w bankowości inwestycyjnej w bankach Robert Fleming, UBS i Bank of America Merrill Lynch. Jako starszy bankowiec świadczył usługi doradcze dla rad nadzorczych wielu firm w Wielkiej Brytanii i w innych krajach w zakresie kwestii finansowych, strategicznych oraz związanych z zarządzaniem. Jonathan należy do Instytutu Biegłych Księgowych (ICA) w Anglii i Walii.

Annette Court

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Annette Court została nominowana na członka zarządu 1 kwietnia 2019 r. i zasiada w Komisji ds. Wynagrodzeń, a także jest członkiem Komisji ds. Audytu i Ryzyka. W 2017 r. Annette Court została prezesem Admiral Group, gdzie wcześniej była członkiem zarządu od 2012 r.

W latach 2007–2010 była prezesem firmy Europe General Insurance for Zurich Financial Services. Pani Court jest byłym prezesem Direct Line Group (wcześniej znanej jako RBS Insurance) i była też członkiem zarządu Association of British Insurers (ABI). Była niewykonawczym członkiem zarządu Foxtons Group plc od sierpnia 2013 r. do maja 2017 r.

 

 

Soni Jiadani

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Soni została członkiem zarządu 28 lutego 2017 r. Zasiada ona również w komisji ds. nominacji.

Soni jest byłym starszym wiceprezesem ds. marketingu w Cisco. W ciągu 22 lat spędzonych firmie Soni była członkiem zespołu, któremu udało się odnieść wiele sukcesów i który odegrał znaczącą rolę w działaniach służących zdobyciu źródeł przychodu wartych wiele miliardów dolarów poprzez dotarcie na rynki urządzeń łączeniowych, sieciowych pamięci masowych i serwerów. Soni uczestniczyła również w tworzeniu start-upów, które firma Cisco sfinansowała, a później nabyła, wkraczając w ten sposób na nowe sąsiednie rynki i budując owocne struktury biznesowe. Przed dołączeniem do Cisco Soni była kierownikiem ds. marketingu w UB Networks, a jeszcze wcześniej pracowała w firmie Excelan, którą później przejęło przedsiębiorstwo Novell.

Cath Keers

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Cath Keers została członkiem zarządu w dniu 1 lipca 2017 r. i jest członkiem Komisji ds. Wynagrodzeń. Keers jest niewykonawczym członkiem zarządu Funding Circle Holdings plc oraz jest prezesem Ustwo – studia zajmującego się produkcjami cyfrowymi i grami. 

Keers była niewykonawczym członkiem zarządu TalkTalk Telecom Group plc, spółki Royal Mail, Liverpool Victoria Friendly Society Limited (LV) oraz Home Retail Group Limited. Pani Keers rozpoczęła karierę w handlu detalicznym pracą w firmie Thorn EMI, później zajmowała szereg stanowisk marketingowych i dotyczących rozwoju biznesowego w firmach Sky TV, Avon i Next, a w 1996 r dołączyła do BT Group. Pełniła też szereg funkcji w obszarze handlu, takich jak dyrektor ds. marketingu w O2, prezes Tesco Mobile czy dyrektor ds. obsługi klientów w O2.