search icon
Leadership

Zarząd

Kierownictwo

Zarząd

Zarówno nasza Spółka, jak i cała Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewniać zgodność z najwyższymi standardami ładu korporacyjnego. Zarząd odpowiada przed akcjonariuszami Spółki za utrzymywanie właściwego ładu korporacyjnego.

Sir Donald Brydon CBE

Prezes

Sir Donald Brydon dołączył do zarządu w lipcu 2012 r., a funkcję prezesa objął 1 września 2012 r. Jest również członkiem Komisji ds. Nominacji. Sir Donald Brydon jest obecnie przewodniczącym Komisji ds. Dziedzictwa w Radzie Badań Medycznych (MRC), w ostatnich latach był prezesem Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) oraz był prezesem spółki Royal Mail plc, Smiths Group plc, Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exchange), Amersham plc, Taylor Nelson Sofres plc, IFS School of Finance i EveryChild. Oprócz powyższych funkcji sir Donald Brydon zajmował również stanowisko starszego niezależnego członka zarządu spółek Allied Domecq plc i Scottish Power plc. 

Przez 20 lat sir Brydon pracował w Barclays Group – przez ten czas pełnił funkcję prezesa i dyrektora naczelnego BZW Investment Management oraz p.o. dyrektora naczelnego BZW. Później spędził 15 lat w AXA Group, gdzie obejmował stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego AXA Investment Managers oraz prezesa AXA Framlington. 

Steve Hare

CEO

Steve rozpoczął pracę w firmie Sage w styczniu 2014 r. Przedtem zajmował stanowisko partnera operacyjnego i jednego z dyrektorów Portfolio Support Group w spółce niepublicznej (private equity) Apax Partners, do której dołączył w 2009 r. Wcześniej przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie, zajmując ważne stanowiska finansowe w trzech brytyjskich spółkach giełdowych. Najważniejszym okresem były pod tym względem lata 2006–2009, kiedy to pełnił funkcję dyrektora finansowego globalnej spółki technologicznej Invensys plc – jednej ze 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie (FTSE 100). W latach 2004–2006 Steve był dyrektorem finansowym grupy w jednej ze spółek tworzących indeks FTSE 250 – Spectris plc – produkującej przyrządy precyzyjne i elementy obsługowe, a w latach 1997–2003 pracował w spółce Marconi PLC, gdzie od roku 2001 pełnił funkcję dyrektora finansowego.

Steve zyskał uprawnienia biegłego księgowego w 1985 r. w firmie Ernst & Whinney, która teraz jest częścią spółki Ernst & Young i otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie handlu na Uniwersytecie Liverpoolskim.

Steve’a można obserwować na Twitterze @SteveHare

Jonathan Howell

Dyrektor finansowy

Jonathan dołączył do Zarządu 15 maja 2013 r. jako niezależny członek niepełniący funkcji wykonawczych. Od listopada 2013 r. do grudnia 2018 r. był przewodniczącym Komisji ds. Audytu. Po odejściu ze stanowiska dyrektora finansowego grupy, które Jonathan zajmował w Close Brothers Group plc przez 10 lat, 4 grudnia 2018 r. został mianowany dyrektorem finansowym firmy Sage. Wcześniej, od 1999 r., pełnił tę samą funkcję w London Stock Exchange Group plc. Jonathan był również członkiem zarządu niepełniącym funkcji wykonawczych w EMAP plc oraz prezesem FTSE International. Swoją karierę rozpoczynał w Price Waterhouse, gdzie zdobył uprawnienia biegłego księgowego.

Sangeeta Anand

Niezależny niewykonawczy członek zarządu
 
Sangeeta dołączyła do zarządu 1 maja 2020 roku. W swojej karierze menedżerskiej zajmowała się technologiami oprogramowania, a także ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zyskami i stratami, stymulowania rozwoju czy przekształcania portfolio produktów pod kątem możliwości wykorzystania chmury. 

Sangeeta zajmowała stanowiska w wielu prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach, od spółek z rankingu Fortune 100 aż po startup z obrotami rzędu 30 milionów dolarów. Była również członkiem wyższej kadry kierowniczej w firmach takich jak F5 Networks Inc czy Cisco Systems oraz dyrektorem ds. marketingu w Alkira Inc, startupie zajmującym się oprogramowaniem typu cloud native w San Jose w Kalifornii. Sangeeta ukończyła studia MBA w Wharton School of Business na Uniwersytecie w Pensylwanii oraz w Symbiosis Institute of Management w Pune w Indiach.

Dr John Bates

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

John został członkiem zarządu 31 maja 2019 roku. Zasiada również w komisji ds. nominacji oraz komisji ds. wynagrodzeń. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora wykonawczego w Eggplant, firmie specjalizującej się w automatyzacji testów oprogramowania z wykorzystaniem SI (sztucznej inteligencji) 

Wcześniej John realizował pionierską wizję w branży analityki strumieniowej jako współzałożyciel, prezes i dyrektor ds. technologii w Apama (obecnie część grupy Software AG). Rozwijał platformy dedykowane cyfrowemu biznesowi jako wiceprezes wykonawczy ds. strategii korporacyjnej i dyrektor ds. technologii w spółce Progress Software z listy NASDAQ oraz dyrektor ds. technologii w Big Data, dyrektor ds. rozwiązań przemysłowych i dyrektor ds. marketingu w spółce Software AG notowanej na giełdzie we Frankfurcie. Jako dyrektor wykonawczy w Plat.One (firmie przejętej przez SAP w 2016 roku) wyznaczał kierunek komercyjnego rozwoju platform wspierających zastosowania związane z internetem rzeczy. 

John posiada tytuł doktora informatyki nadanego przez Cambridge University i jest autorem książki „Thingalytics: Smart Big Data Analytics for the Internet of Things”.

Jonathan Bewes

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Jonathan Bewes został nominowany na członka zarządu w dniu 1 kwietnia 2019 r. oraz jest członkiem Komisji ds. Audytu i Ryzyka. Od kwietnia 2017 r. był wiceprezesem ds. bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej w Standard Chartered Bank i jest członkiem rady nadzorczej Next plc od października 2016 r., a także zasiada w Komisji ds. Audytu.

Pan Bewes uzyskał kwalifikacje biegłego księgowego w firmie KPMG i spędził 25 lat w bankowości inwestycyjnej w bankach Robert Fleming, UBS i Bank of America Merrill Lynch. Jako starszy bankowiec świadczył usługi doradcze dla rad nadzorczych wielu firm w Wielkiej Brytanii i w innych krajach w zakresie kwestii finansowych, strategicznych oraz związanych z zarządzaniem. Jonathan należy do Instytutu Biegłych Księgowych (ICA) w Anglii i Walii.

Annette Court

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Annette Court została nominowana na członka zarządu 1 kwietnia 2019 r. i zasiada w Komisji ds. Wynagrodzeń, a także jest członkiem Komisji ds. Audytu i Ryzyka. W 2017 r. Annette Court została prezesem Admiral Group, gdzie wcześniej była członkiem zarządu od 2012 r.

W latach 2007–2010 była prezesem firmy Europe General Insurance for Zurich Financial Services. Pani Court jest byłym prezesem Direct Line Group (wcześniej znanej jako RBS Insurance) i była też członkiem zarządu Association of British Insurers (ABI). Była niewykonawczym członkiem zarządu Foxtons Group plc od sierpnia 2013 r. do maja 2017 r.

Drummond Hall

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Drummond dołączył do zarządu 1 stycznia 2014 roku. Zasiada również w komisji ds. wynagrodzeń, komisji ds. audytu i komisji ds. nominacji.

Wcześniej Drummond był starszym niezależnym niewykonawczym członkiem zarządu w WH Smith plc i FirstGroup plc, a także niewykonawczym członkiem zarządu, a później prezesem spółki Mitchells & Butlers plc oraz dyrektorem generalnym Dairy Crest Group plc. Przed objęciem tych stanowisk jego kariera zawodowa była związana głównie z takimi firmami jak Procter & Gamble, Mars i PepsiCo.

Irana Wasti

Niezależny niewykonawczy członek zarządu

Irana została członkiem zarządu 1 maja 2020 roku i jest prezesem w GoDaddy w regionie EMEA, gdzie kieruje międzynarodowym rozwojem firmy, umożliwiając przedsiębiorcom zakładanie, rozwijanie i prowadzenie firm online. 

Zanim objęła to stanowisko była starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym sekcji ds. wydajności w GoDaddy, gdzie kierowała zespołami zapewniającymi małym przedsiębiorstwom narzędzia oraz usługi wspomagające realizację ich przedsięwzięć. Wcześniej Irana pracowała w Intuit, gdzie nadzorowała uruchomienie punktu sprzedaży QuickBooks z zintegrowanymi płatnościami mobilnymi, co pozwoliło ponad 200 000 sprzedawców przejść na platformy mobilne. Piastowała też stanowiska w sekcjach produktu oraz rozwoju biznesowego w Google i IBM.