search icon

Aktualności

Przedsiębiorcy

Aktualności

 

Analizując zawód księgowego w perspektywie kolejnej dekady można mieć pewność, że oczekiwania klientów wzrosną, a technologia umożliwi bardziej wydajne sposoby pracy, co spowoduje przeformułowanie podstawowych założeń tej profesji.

Trzecia edycja raportu „Practice of Now”, wydana w 2019 roku, zawiera wnioski z niezależnego badania ankietowego, w którym udział wzięło 3000 księgowych na całym świecie. Wyniki znakomicie charakteryzują obecne środowisko pracy dla pracowników księgowości, a także zapewniają wgląd w przyszłość. Są także wiarygodnym źródłem rzeczywistych perspektyw na osiągnięcie sukcesu w branży analityki finansowej i księgowości.

Pobierz raport jeszcze dziś, aby dowiedzieć się na czym polegają zmiany zachodzące w branży księgowej, w jaki sposób księgowi radzą sobie z tymi zmianami, dlaczego klienci wymagają zróżnicowanego personelu oraz jak pracownicy działów finansowych przygotowują się na trzecią dekadę XXI wieku.

Pobierz kompletny raport (PDF, 6,75 MB)

Publikacja „Rachunkowość i zmiany – praktyczny poradnik dla księgowych” jest napisana przez księgowych dla księgowych. Ten e-book zawiera zbiór porad i wskazówek, które pomogą bezpiecznie wejść w świat cyfryzacji.

Mając na celu popularyzację wiedzy i informacji o przyszłym kształcie księgowości, ten praktyczny poradnik skupia się na czterech głównych zagadnieniach: talentach, kulturze, przygotowaniu i wdrożeniu cyfrowej zmiany.

Jennifer Warawa, EVP – Partners, Accountants and Alliances, komentuje: „W ciągu ostatnich 20 lat technologia na dobre zmieniła sposób pracy i życia codziennego. Dotyczy to także jednej z najstarszych profesji świata – księgowości. W tym tygodniu na Światowym Kongresie Księgowych wygłoszę odczyt o zmianach zachodzących w naszym zawodzie, a ten poradnik będzie nam towarzyszył w dyskusji, pomagając księgowym w przygotowaniach na najbliższe lata".

Pobierz pełny raport (PDF, 629 kB)

Opracowanie zawiera najważniejsze wnioski z niedawnej dyskusji przedstawicieli rządu i międzynarodowego biznesu, zorganizowanej przez Sage i poświęconej tematyce branżowego wsparcia dla ludzi w celu zrozumienia etycznych implikacji sztucznej inteligencji (ang. AI).

Sztuczna inteligencja (ang.AI) jest źródłem przydatnej wiedzy wykorzystywanej w praktycznych rozwiązaniach na całym świecie. Jej globalna obecność przejawia się w innowacjach w biznesie, badaniach akademickich oraz inicjatywach rządowych. AI wpływa na życie zawodowe i prywatne – zarówno menedżera działu HR szukającego odpowiednich kandydatów na stanowisko techniczne, jak i kogoś szukającego najbliższego lekarza dla swojego dziecka. Jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia w celu demistyfikacji sztucznej inteligencji dla społeczeństwa w sposób etyczny, zrównoważony i godny zaufania. Firmy powinny kierować tym procesem, umożliwiając uczciwą, globalną dyskusję o korzyściach AI dla gospodarki, rządu i codziennego życia prywatnego.

Niniejszy raport zawiera fragmenty i zalecenia zaproponowane podczas dyskusji, które podkreślają, jak przemysł może przybliżyć rozwój AI zwykłym ludziom, zyskać wewnątrzfirmowe wsparcie dla etycznych praktyk AI, przyjąć etyczne standardy dla rozwoju AI oraz wdrożyć etyczne podejście do rozwoju AI w rzeczywistym świecie. Zawiera fragmenty i zalecenia zaproponowane podczas dyskusji.

Pobierz pełny raport (PDF, 4.85 MB)

Sage uruchamia inicjatywę FutureMakers Labs, która ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych i zawodowych w zakresie AI dla osób w wieku poniżej 18 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Firma Sage zauważyła zachęcające oznaki, że pionierska rola Wielkie Brytanii w segmencie sztucznej inteligencji (ang. AI) może być wzmocniona przez krajowe talenty, ponieważ 1 na 4 (25%) osoby w wieku od 8 do 18 lat bierze pod uwagę przyszłą karierę w tej branży.

Ankietę przeprowadziła firma YouGov, a wyniki opracowano na podstawie odpowiedzi 1484 dzieci w wieku od 8 do 18 lat w Wielkiej Brytanii. Wyniki wskazują, że bazą dla młodych talentów są osoby ogólnie zafascynowane nowymi technologiami (66%), oraz przekonane, że kariera w AI jest interesująca i motywująca (37%) lub chcące pracować z wykorzystaniem najnowszych technologii (31%).

Mimo tych optymistycznych przejawów zainteresowania, występują także symptomy ostrzegawcze, takie jak zagrożenie dla różnorodności, która umożliwi tworzenie inkluzywnej branży AI i jednocześnie minimalizującej negatywne perspektywy zawodowe w przyszłości. Podczas ankiety młodzi ludzie, którzy nie są zainteresowani karierą w branży AI (56%), przytaczali następujące uzasadnienia:

 • Najczęściej wskazywaną przyczyną (29%) jest chęć zaangażowania się w bardziej kreatywną profesję
 • Niemal jedna czwarta (24%) twierdzi, że nie posiada odpowiedniego wykształcenia.
 • Zastanawiająca ilość 21% po prostu nie uważa się za wystarczająco inteligentnych, aby móc działać w branży AI

Te wyniki wskazują, że nadal jest zbyt duża liczba młodych ludzi nieświadomych faktu, że istnieje wiele rodzajów specjalizacji, doświadczenia i edukacji, które umożliwiają budowanie kariery w branży AI: od artystów, przez kreatywnych redaktorów i językoznawców po programistów i doradców. Może to potencjalnie ograniczyć rozwój Wielkiej Brytanii jako lidera sztucznej inteligencji.

Badania inicjują w Wielkiej Brytanii cykl wydarzeń przybliżających AI młodym ludziom, organizowanych przez Sage FutureMakers Labs i Fundację Sage przy współpracy z organizacją charytatywną Tech for Life. Sesje mają na celu edukowanie młodych w zakresie różnorodnych umiejętności niezbędnych do pomyślnej kariery w branży AI na wczesnym etapie nauki. Program obejmuje także etyczne projektowanie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Firma Sage już w 2017 r. w raporcie „Etyka kodowania” podkreśliła potrzebę dbałości o różnorodną i liczną bazę talentów w Wielkiej Brytanii, aby móc wspierać klientów, społeczność biznesową oraz brytyjską gospodarkę oraz aby uzyskać potencjalne korzyści w zakresie wydajności. Teraz firma Sage wzywa rząd i sektor technologiczny do bardziej zdecydowanych działań na rzecz likwidacji elitaryzmu w branży AI i segmencie innowacji.

W ciągu kolejnych sześciu miesięcy Sage FutureMakers Labs będzie prowadzić bezpłatne inicjatywy edukacyjne na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii dla 150 osób w wieku do 18 lat. Po kursach wstępnych około 30 osób otrzyma propozycję udziału w bardziej szczegółowym jednodniowym kursie, który odbędzie się we wrześniu. Następnie około 15 uczestników otrzyma możliwość pracy w Sage lub u partnera Sage zajmującego się sztuczną inteligencją.

Obserwuj @sagefoundation i @TechforLifeUK, aby poznać najnowsze wiadomości o programie Sage FutureMakers Lab.

Aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swój udział w sesjach, odwiedź stronę Tech for Life.

Nowy raport Sage potwierdza bardzo negatywny wpływ opóźnień w płatnościach na małe i średnie firmy na świecie.

Opublikowany przez Sage raport zawiera analizę szkodliwego wpływu opóźnień w płatnościach na małe i średnie firmy, co powoduje globalne koszty rzędu 3 bilionów dolarów. Badanie wykazało, że 1 na 10 faktur jest opłacona po terminie, a 8% faktur pozostaje niezapłacona lub jest opłacona tak późno, że firmy są zmuszone do rozliczenia ich jako straty.

„Opóźnienia w płatnościach: efekt domino” to ostrzeżenie, że niemal 40% małych i średnich firm doświadcza bezpośredniego negatywnego wpływu opóźnień w płatnościach – powoduje to m.in. ograniczenie inwestycji w innowacje, anulowanie premii świątecznych, a nawet redukcję płac pracowniczych.

Czytaj dalej

Firma Sage przeprowadziła ankietę wśród tysięcy osób, obejmującą różne technologie i społeczności konsumenckie w USA i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest lepsze zrozumienie rzeczywistego nastawienia ludzi do sztucznej inteligencji (ang. AI).

Sztuczna inteligencja to zjawisko o globalnej skali oddziaływania. Postrzeganie AI zmienia się w zależności od branży, stosowanych technologii i społeczności konsumentów na całym świecie, ale jedno jest pewne: wpływ sztucznej inteligencji na biznes – a wkrótce także na codzienne życie – jest głównym wyzwaniem technicznym naszych czasów.

Firma Sage przeprowadziła ankietę wśród tysięcy osób, obejmującą różne technologie i społeczności konsumenckie w USA i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest lepsze zrozumienie rzeczywistego nastawienia ludzi do sztucznej inteligencji (ang. AI), tak aby określić, gdzie i jak ludzie rozwijają swoje postrzeganie AI, oraz aby kontynuować pracę nad identyfikacją faktycznych i bezpośrednich kwestii wymagających rozwiązania.

„Niektóre z wyników badania nas zaskoczyły”. Stwierdził Kriti Sharma, wiceprezes Sage ds. botów i AI. „Mimo że większość ludzi optymistycznie postrzega AI, wielu – niemal połowa ankietowanych konsumentów – szczerze przyznało, że nie ma pojęcia, czym jest sztuczna inteligencja”.” Osoby aktywne w branży technologicznej uważają AI za jedną z najważniejszych kwestii bieżących, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia w celu lepszego edukowania świata o sztucznej inteligencji i jej możliwościach”.

Pobierz pełny raport (PDF: 553 kB)

Fundacja Sage i LKMco publikuje nowe opracowanie o sytuacji młodocianych osób bezdomnych oraz przedstawia propozycje możliwych działań, mających na celu wspieranie młodych w ich staraniach o lepszą przyszłość.

#placetocallhome
Śledź dyskusję na @sagefoundation

Raport został zlecony przez Fundację Sage i opracowany przez think&action-tank LKMco ds. edukacji i rozwoju młodych osób. (lkmco.org.uk |  @LKMco)

Postawiliśmy jedno podstawowe pytanie.

Jak to możliwe, że młoda osoba znajduje się w sytuacji bez dachu nad głową?

Niestety, każdego dnia taki los jest udziałem tysięcy osób. Bezdomność nieletnich jest olbrzymim, niewystarczająco zbadanym, a jednocześnie rosnącym problemem, z którym trzeba się natychmiast zmierzyć.

Firma Sage zleciła pracę nad tym raportem, ponieważ fascynuje nas potencjał młodych ludzi i w ramach działań filantropijnych Fundacji Sage angażujemy się na rzecz świata, gdzie potencjał kolejnych pokoleń nie będzie ograniczany.

Uznaliśmy, że niezmierne ważne jest przeprowadzenie niezależnej analizy problemu bezdomności wśród nieletnich w Wielkiej Brytanii, aby lepiej zrozumieć skalę zjawiska, poznać już prowadzone działania oraz zrozumieć, jak możemy pomóc. Zdecydowaliśmy, że skoncentrujemy się na obszarach Londynu i Newcastle – to drugie jest miejscem założenia firmy Sage.

Dlaczego jest to ważne dla naszej społeczności przedsiębiorców?

Eliminacja bezdomności wśród młodocianych i zapewnienie im niezbędnego wsparcia jest nie tylko możliwe, ale przede wszystkim jest to nasz obowiązek jako nowoczesnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Mierząc się z problemem, działamy na rzecz lepszej przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że w kwestii likwidacji bezdomności firmy mają do odegrania główną rolę. Musimy wykorzystać dostępne zasoby, aby wspierać i współpracować z lokalnymi władzami, ustawodawcą, organizacjami charytatywnymi i edukacyjnymi w celu wzmocnienia, promowania i tworzenia usług eliminujących główne przyczyny bezdomności.

Wyniki badań: co odkryliśmy?

Rzeczywistość bezdomności młodocianych wykracza poza proste pojmowanie go jako spanie na rogu ulicy – często tego problemu nie można dostrzec z pozycji obserwatora.

Skala problemu w kraju okazała się zaskakująca. Osoby w wieku 16-24 lat określane mianem osoby bezdomnej to zaledwie 12% (16 000) łącznej liczby młodocianych, którzy zwrócili się do lokalnych władz o wsparcie; niemal dwukrotnie więcej osób nie otrzymało pomocy (22%, 30 000).

Te liczby nie pomagają określić skali „ukrytej bezdomności”, czyli ludzi żyjących na ulicy lub nocujących tymczasowo u znajomych. Szacuje się, że każdej nocy około 255 000 młodocianych doświadcza ukrytej bezdomności. Każda z tych osób jest zagrożona i wszyscy potrzebują pomocy. Jednak pozostają niewidoczni i prawdopodobnie nie otrzymują odpowiedniego wsparcia.

Wiele zagrożeń związanych z bezdomnością wśród młodocianych można zauważyć wcześniej i w razie odpowiedniego postępowania zaradczego możliwe jest znaczne ograniczenie problemu. Na przykład około jedna piąta bezdomnych młodocianych to osoby usamodzielniające się z opieki zastępczej, jedna czwarta to osoby LGBT (często w skłócone z rodziną), a 14% ma konflikt z prawem. Lepsza reakcja na każde z tych doświadczeń życiowych może pomóc młodym ludziom w drodze do lepszej dorosłości.

Wsłuchanie się w potrzeby młodych: nasze podejście badawcze

Głos bezdomnych młodocianych jest często pomijany w debacie, ale nasze badanie wykazało jak ważna jest zależność między organizacjami edukacyjnymi a bezdomnością.

Stwierdziliśmy, że wady w systemie powodują, że zbyt wielu młodych ludzi jest zmuszonych zaprzestać edukacji mimo często zgłaszanych wysokich aspiracji w tym zakresie. Młode osoby często potrzebują stabilizacji i możliwości edukacyjnych.

Dlatego w ramach tego raportu chcieliśmy przede wszystkim wysłuchać i podzielić się historiami wysłuchanymi bezpośrednio u źródła, i nie przyjmować założeń odnośnie życia lub pomocy, której osoby bezdomne mogłyby chcieć lub potrzebować.

Dzięki pomocy organizacji Grenfell Housing Association oraz Your Homes Newcastle nawiązaliśmy współpracę z 10 młodymi osobami w celu opracowania niniejszego raportu. Miały od 17 do 23 lat i odbyły warsztaty w zakresie fotografii i prowadzenia wywiadów – w ten sposób zostały przygotowane do przedstawienia swojej historii, bardzo osobistej i często dramatycznej. To zaszczyt móc przybliżyć ich sylwetki w naszym raporcie.

Co dzieje się teraz?

Niniejszy raport to dla firmy Sage zaledwie początek i mamy nadzieję na kontynuację; nasze rekomendacje stanowią plan działania dla każdego, kto może współuczestniczyć.

Raport jest wezwaniem do podjęcia współpracy i działań. W 2018 r. zamierzamy rozpocząć współpracę z firmami, organizacjami charytatywnymi, edukacyjnymi, społecznością oraz przedstawicielami rządu w celu opracowania zaleceń wynikających z raportu. Nadal będziemy współpracować i konsultować się z młodymi ludźmi. Rozpoczniemy w miejscu powstania firmy Sage – w Newcastle. Oczywiście będziemy także szukać innowacyjnych i praktycznych metod wsparcia, które wyeliminuje ryzyko bezdomności dla młodocianych.

Śledź nas na @sagefoundation, aby uzyskać więcej informacji o tym projekcie.

Pobierz podsumowanie (PDF: 1 MB)

Pobierz pełny raport (PDF: 4.13 MB)

Sage z przyjemnością informuje o możliwości zgłaszania się do uczestnictwa w pierwszej edycji „Atlanta Newcastle Start-up Exchange”

Z przyjemnością zawiadamiamy o uruchomieniu platformy kooperacji „Atlanta Newcastle Start-Up Exchange”, powstałej we współpracy z brytyjskim Wydziałem Handlu Międzynarodowego, Radą Miejską Newcastle, organizacją Invest Atlanta oraz Miejskim Biurem ds. Zagranicznych Atlanty.

 • Czy prowadzisz start-up z brytyjskiego regionu North East, specjalizujący się w branżach inteligentnego miasta, cyberbezpieczeństwa lub przemysłu lotniczego, i dysponujesz produktem lub usługą przygotowanymi dla inwestorów oraz do wejścia na rynek?
 • Szukasz możliwości rozwinięcia swojej firmy w USA?
 • Chcesz wiedzieć, jakie szanse czekają na start-upy z regionu North East w USA? Tak? Zatem szukamy właśnie Ciebie!

Platforma Exchange oferuje dwa miejsca dla wyższej kadry kierowniczej z firm z regionu North East, specjalizujących się w technologiach inteligentnych miast, cyberbezpieczeństwa i lotnictwa, w celu uczestnictwa w 5-dniowej inicjatywie Start-up Exchange w Atlancie w USA.

W ten sposób można nawiązać kontakty z lokalnymi i krajowymi decydentami, a także z inwestorami i liderami biznesu z sektorów inteligentnego miasta, cyberbezpieczeństwa lub przemysłu lotniczego. 

Atlanta, zamieszkała przez ponad 450 000 ludzi, jest centrum 9-tego największego ośrodka metropolitalnego obejmującego ponad 5,7 mln mieszkańców. Atlanta jest siedzibą amerykańskich, znanych na całym świecie, koncernów takich jak Coca-Cola, Delta Air Lines, SunTrust Bank oraz CNN, a także pełni funkcję południowo-wschodniego centrum biznesowego USA. Miasto oferuje 66 szkół wyższych i uniwersytetów, dużo terenów zielonych oraz jedne z najniższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w amerykańskich obszarach metropolitalnych. Dzięki temu Atlanta zapewni firmom z brytyjskiego regionu North East fantastyczne możliwości rozwoju zagranicznych kontaktów i przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

Zgłoszenia należy przesłać do godz. 17.00 (czasu Wielkiej Brytanii) w piątek 11 sierpnia.  Ich przegląd odbędzie się w ramach panelu złożonego z liderów biznesu, organizacji i opiniotwórców z regionu North East.

TERMIN WYDŁUŻONY: WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ MOŻLIWE DO DNIA 18 SIERPNIA

Pierwszych 50 wnioskodawców otrzyma również bezpłatną 12-miesięczną subskrypcję oprogramowania online do obsługi księgowości i płac Sage One.

Pobyt jest przewidziany na czas imprezy Atlanta Cyber Week (1-7 października) lub Venture Atlanta Week (8-14 października), więc wnioskodawcy powinni mieć możliwość podróży w tych dniach.

Przelot, zakwaterowanie, dedykowane miejsce co-workingowe oraz transport naziemny będzie zapewniony dla jednego przedstawiciela z każdego start-up'u. Posiłki nie będą opłacone.

Można aplikować na piśmie (maks. 1200 słów) lub przesłać krótki film (maks. 3 min), zawierając następujące informacje:

 • Przedstawienie firmy i zespołu, a także wskazanie, kto brałby udział w programie
 • Na jakim etapie rozwoju jest firma i jakie działania zostały dotychczas zrealizowane bądź osiągnięte
 • Dlaczego firma zamierza wziąć udział w platformie Start-up Exchange
 • Jakie nadzieje wiążecie z wyjazdem i w jaki sposób rynek USA przyczyni się do Waszego sukcesu
 • Jak region North East i jego ekosystem start-upów do tej pory przyczynił się do Waszego sukcesu
 • Czy obecnie dysponujecie już kontaktami międzynarodowymi
 • Wraz z aplikacją należy przesłać list przewodni, zawierający nazwę firmy, numer rejestracyjny, adres siedziby, adres strony internetowej oraz dane do kontaktu. Jeśli film jest zbyt duży, aby go przesłać jako załącznik, proszę przesłać skompresowany plik lub skorzystać z serwisu takiego jak WeTransfer.

Prześlij swoje zgłoszenie na adres [email protected]

Etyka kodowania: pięć głównych zasad odpowiedzialnej sztucznej inteligencji opublikowano jako wytyczne dla tworzenia etycznej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji dla firm

W firmie Sage jesteśmy dumni z pozycji mistrza dla małych i średnich firm – wiąże się z tym szeroka odpowiedzialność: od komunikowania trudności lokalnym rządom, przez projektowanie wyjątkowych produktów do wspierania naszych klientów za pomocą najnowszej i najwydajniejszej technologii.

Ponieważ bierzemy udział w 4 rewolucji przemysłowej, sztuczna inteligencja (ang. AI) jest kluczowym hasłem na liście inwestycji dla większości firm. Ten trend wyraźnie staje się coraz bardziej widoczny i dlatego uważamy, że bardzo ważne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących AI, a także zachęcanie firm z branży technologicznej do opracowywania rozwiązań AI, które są etyczne i odpowiedzialne w swych działaniach.

Przeczytaj więcej o tym jak pracujemy nad pozycją „Etyka kodowania: pięć głównych zasad dla odpowiedzialnej sztucznej inteligencji”.

Firma Sage współpracowała z think-tankiem Entrepreneurs Network, tak aby w ramach dużej grupy ekspertów i przedsiębiorców opracować nowe koncepcje i polityki umożliwiające łatwe prowadzenie działalności we wszystkich regionach kraju.

Do dziś 66 przedsiębiorców i ekspertów biznesowych podpisało się pod listem do rządu, wzywającym do stworzenia spójnego planu wsparcia brytyjskich firm.

List otwarty do nowego Premiera

Uważamy, że program działań powinien uwzględniać plany wsparcia dla brytyjskich firm – plany, które będą przeznaczone do natychmiastowego wdrożenia.

Kolejny rząd, niezależnie od jego orientacji politycznej, powinien nadać wysoki priorytet wsparciu milionów firm nowych i istniejących, tak aby zapewnić ich rozwój, a także promocję przedsiębiorczości w Wielkiej Brytanii. Te firmy tworzą miejsca pracy i będą nadal czynnie wzbogacać gospodarkę, podnosić produktywność, efektywnie wykorzystywać nadarzające się możliwości, zwiększać podatki gromadzone przez rząd oraz przyczyniać się do pokrycia kosztów funkcjonowania krajowej edukacji i opieki zdrowotnej.

Właśnie dlatego popieramy zestaw wykonalnych inicjatyw wyszczególnionych w opublikowanym dzisiaj szczegółowym raporcie, które można wdrożyć natychmiast w celu utworzenia kultury przedsiębiorczości oraz wzmocnienia firm w całej Wielkiej Brytanii. Wspomniane działania obejmują następujące propozycje:

 • Organizowanie bardziej ukierunkowanego wsparcia biznesowego.
 • Zachęcanie młodych ludzi do pozyskiwania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub do identyfikacji szans biznesowych.
 • Nadanie cyfryzacji wysokiego priorytetu w programie gospodarczym rządu, aby zlikwidować lukę w wydajności.
 • Zreformowanie systemu wizowego, aby przyciągać więcej talentów.
 • Uproszczenie procedur podatkowych dla najmniejszych firm.
 • Wdrożenie zasady innowacyjności do przepisów oraz stosowania środowiska umożliwiającego przeprowadzanie testów, aby uregulować warunki dla tworzenia przełomowych technologii bez tłumienia ducha innowacji.
 • Przygotowanie innowacyjnego rynku cyfrowego w celu promocji inwestycji w małych i średnich firm.
 • Przygotowanie narzędzia dla małych i rosnących firm w celu zagospodarowania możliwości eksportowych.

Te działania powinny być niezależne od negocjacji związanych z brexitem lub głównych inwestycji publicznych. Ich realizacja będzie wyraźnym sygnałem, że Wielka Brytania jest najlepszym miejscem na zakładanie i rozwój firmy. Dlatego wzywamy następnego Premiera do realizacji opisanych działań.

Sygnatariusze
Giles Andrews, współzałożyciel i Dyrektor Generalny, Zopa; Peter, Bance, Dyrektor Generalny, Origami Energy; Mairi Bannon, współzałożyciel i Dyrektor, Strategic Dimensions; Maxine Benson, założyciel, Everywoman; Mark Brownridge, Dyrektor Generalny, EISA; Ed Bussey, założyciel & Dyrektor Generalny, Quill; Glen Calvert, założyciel & Dyrektor Generalny, Affectv; Zabetta Camilleri, założyciel & Dyrektor Generalny, Shopological; Duncan Cheatle, założyciel, Prelude Group & Rise To; James Codling, współzałożyciel, VentureFounders; Rachel Coldicutt, Dyrektor Generalny, Doteveryone; Alison Cork, założyciel i Dyrektor Generalny, Alison at Home; Rachael Corson, założyciel Afrocenchix; Gareth Davies, współzałożyciel i Dyrektor Generalny, Adbrain; Dana Denis-Smith, założyciel i Dyrektor Generalny, Obelisk Support & First 100 Years; Romilly Dennys, Dyrektor Wykonawczy, Coadec; Rajeeb Dey MBE, Dyrektor Generalny, Learnerbly; Sam Dumitriu, ekonomista, Adam Smith Institute; Steve Folwell, współzałożyciel i Dyrektor Generalny, LoveSpace; Lance Forman, Dyrektor Zarządzający, H. Forman & Son; Jonathan Gan, założyciel, Whichit; Gemma Godfrey, założyciel i Dyrektor Generalny, Moola; Sam Gordon, współzałożyciel, Gordon & Eden; Kate Grussing, założyciel i Dyrektor Zarządzający, Sapphire Partners; Chris  Haley, Dyrektor Wykonawczy, Policy & Research, Nesta; Nick Halstead, Dyrektor Generalny & założyciel, DataSift; David Holloway, założyciel i Dyrektor Generalny, Marlin Hawk; Mike Jackson, założyciel i Dyrektor Generalny, Webstart Bristol; Simon Johnson, Prezes, Association of British Jewellers; Husayn Kassai, współzałożyciel, Onfido; Stephen Kelly, Dyrektor Generalny, Sage; Laurence Kemball-Cook, Dyrektor Generalny i założyciel, Pavegen Systems; Marta Krupińska, współzałożyciel, Azimo; Kate Lester, założyciel i Dyrektor Generalny, Diamond Logistics; Stuart Lucas, założyciel i Wicedyrektor Generalny, Asset Match; Jeff Lynn, Dyrektor Generalny, Seedrs; Alex MacDonald, współzałożyciel i Wicedyrektor Generalny, Velocity; Graeme Malcolm OBE, założyciel i Dyrektor Generalny, M Squared Lasers; Chris McCullough, współzałożyciel, RotaGeek; Fiona McIntosh, współzałożyciel i Dyrektor Kreatywny, Blow Ltd; Simon McVicker, Dyrektor ds. Polityk i Spraw Zewnętrznych, IPSE; Cyrus Mewawalla, założyciel i Dyrektor Zarządzający, CM Research; Charlie Mowat, założyciel i Dyrektor Zarządzający, The Clean Space; David Murray-Hundley, Prezes, Efundamantals; Guy Myles, założyciel, Flying Colours; Michael Nabarro, współzałożyciel i Dyrektor Generalny, Spektrix; Pierre-Simon Ntiruhungwa, Dyrektor, Founders of the Future; Irina Pafomova, współzałożyciel, Engelworks; Alastair Paterson, Dyrektor Generalny i współzałożyciel, Digital Shadows; Stephen Phillips, Dyrektor Generalny, ZappiStore; Edward Poland, współzałożyciel i Dyrektor Operacyjny, Hire Space; Sean Ramsden, Dyrektor Generalny, Ramsden International; Modwenna Rees-Mogg, założyciel i Dyrektor Generalny AngelNews; Karina Robinson, Dyrektor Generalny, Robinson Hambro; Philip Salter, założyciel, The Entrepreneurs Network; Alexander Schey, współzałożyciel, Vantage Power; Tobyy Schulz, współzałożyciel, Vantage Power; Russ Shaw, założyciel, Tech London Advocates; Sam Smith, założyciel, finnCap; Patrick Stobbs, współzałożyciel i Dyrektor Operacyjny, Jukedeck; Will Swannell, współzałożyciel i Dyrektor Generalny, Hire Space; Jeffrey  Thomas, Prezes i współzałożyciel, UKCloud; Michele Trusolino, współzałożyciel i Dyrektor Operacyjny, Debut; Elizabeth Varley, założyciel, TechHub; Ross Williams, założyciel i Prezes, Venntro Media Group, Simon Woodroffe OBE, założyciel, YO! Sushi, YOTEL & YO! Strona główna

W uzupełnieniu do listu, think-tank The Entrepreneurs Network opublikował szczegółowy raport dotyczący polityki działań pomocowych Impuls dla brytyjskich firm. Zawiera on materiały opracowane przez organizacje takie jak Institute of Directors, Federation of Small Businesses, Nesta, Adam Smith Institute, Sage, IPSE, SQW, Coadec oraz Nesta. Sponsorem projektu jest firma Sage. Pobierz pełny raport.

Rekomendowane działania pomocowe są wynikiem najnowszych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, nie są zależne od negocjacji związanych z brexitem i mogą być zaadoptowane przez wszystkie partie polityczne. Ponadto ich realizacja nie wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym dla Skarbu Państwa.

Philip Salter, założyciel think-tanku The Entrepreneurs Network, podsumowuje: „List i raport pokazują, że przedsiębiorcy potrzebują lepszych warunków dla prowadzenia swoich działalności. Ponadto w tych dwóch dokumentach zawarto dużą liczbę znakomitych pomysłów, które pomogą zwiększyć konkurencyjność brytyjskiej gospodarki. Nie jest to ostatnie słowo w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość, ale początek ogólnokrajowego dialogu o rzeczywistych potrzebach biznesu”.

Stephen Kelly, Dyrektor Generalny Sage i były Dyrektor Operacyjny grupy ERG w brytyjskim rządzie, komentuje: „Mimo spowolnienia gospodarczego i brexitu małe i średnie firmy wykazały się dużą odpornością, tworząc ponad dwie trzecie spośród nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Wysłuchanie opinii brytyjskich przedsiębiorców – niezależnie od inklinacji politycznych – powinno mieć obecnie kluczowe znaczenie dla brytyjskiego rządu. Główne hasło, które regularnie pojawia się w raporcie, to uproszczenia warunków prowadzenia działalności. Niezależnie czy chodzi o inwestycje, przepisy, podatki, umiejętności lub wsparcie dla biznesu, możliwość uproszczenia i uwolnienia firm z przestarzałych regulacji i nadmiernej legislacji ma fundamentalne znaczenie dla odblokowania potencjału firm”.

Madryt, 6 lutego 2017 r.: Firma Sage, światowy lider w segmencie systemów księgowych działających w chmurze, opublikowała plan pomocy realizacji projektów transformacji cyfrowej dla małych i średnich firm na Półwyspie Iberyjskim.

3 mln euro funduszu pomocowego wesprze około 5400 firm, umożliwiając pozyskanie nowych rozwiązań zarządzających, które firma Sage niedawno udostępniła: Sage 50c; Sage200c; Sage Despachos for Life oraz Sage X3.

Luis Pardo, dyrektor zarządzający Sage Iberia, podsumowuje: „Uruchomienie planu pomocowego podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości, a także firm eksperckich. Nasze wsparcie polega na włączeniu wiodącej technologii do ich działalności rynkowej, dzięki czemu procesy zarządcze zostaną ulepszone, a cyfryzacja – pomyślnie przeprowadzona.

16 January 2017: Najnowsze badanie Sage wykazało, że małe firmy czują się ignorowane przez Rząd. Badanie wykazało, że 67% małych firm ma poczucie niedostatecznej reprezentacji interesów przez polityków. Jednym z przejawów takiego traktowania jest fakt, że mały biznes został zupełnie pominięty w agendzie Światowego Forum Ekonomicznego (ang. WEF). Z tego powodu dyrektor generalny Sage, Stephen Kelly, ogłosił bojkot obrad w Davos drugi rok z rzędu.

Aby zapewnić przedsiębiorcom platformę komunikacyjną z ustawodawcą, firma Sage uruchomiła „Forum dla przedsiębiorców”. Forum udostępnia przedsiębiorcom z całego świata praktyczne informacje, a także aktualności o wydarzeniach oraz inicjatywach współpracy z ustawodawcami, tak aby utworzyć wspólny, słyszalny na całym świecie głos małego biznesu.

Firma Sage nieustannie angażuje się na rzecz bliższego współdziałania rządów i przedsiębiorców. W grudniu eksperci Sage odwiedzili premiera Malcolma Turnbulla w Australii oraz gościli premiera Irlandii, Endę Kenny'ego w Dublinie, aby rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzą się małe firmy w danym kraju. Ponadto firma Sage zorganizowała dwa spotkania w Wielkiej Brytanii, na które zaproszono ministrów oraz stowarzyszenia rzemieślnicze, aby omówić wpływ referendum unijnego na działalność gospodarczą.

Pierwsza część ogólnoświatowego badania przeprowadzonego w ramach Forum pokazuje, że przedsiębiorcy zachowują optymizm mimo globalnej niestabilności. Trzy czwarte (75%) przewiduje, że obroty ich firm wzrosną (26%) lub pozostaną bez zmian (49%) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a ponad jedna trzecia (34%) planuje wprowadzić na rynek nową usługę lub produkt. Jednak w 2017 roku biurokracja nadal była największym wyzwaniem (18%), a firmy oczekują lepszego wsparcia ze strony rządu; niemal połowa ankietowanych (49%) uważa, że to byłaby najbardziej pozytywna zmiana wprowadzona przez rząd w tym roku, a jako kolejne ulepszenia wskazano opodatkowanie (46%) i finansowanie innowacji (34%).

Dyrektor generalny Sage, Stephen Kelly, komentuje: „Gdy politycy dyskutują o globalnej gospodarce, zbyt często pomijają mały biznes. To było bardzo wyraźnie zauważalne podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie małe firmy zupełnie usunięto z agendy. Co gorsza 60% z nich nie wie, że takie wydarzenia miało miejsce. To niepoważne podejście, ponieważ małe przedsiębiorstwa tworzą dwie trzecie miejsc pracy w gospodarkach oraz reprezentują ponad 98% wszystkich firm.

Stephen Kelly uzupełnia: „Przedsiębiorcy są prawdziwymi bohaterami w gospodarce. Pracują o wiele dłużej niż większość z nas, poświęcając wolny czas na rozwój swoich firm i wspierając rodziny oraz społeczności. Ustawodawcy i wielki biznes muszą przyjąć do wiadomości fakt, że ci bohaterowie potrzebują wsparcia, a ich głos zasługuje na wysłuchanie, jeśli zamierzamy zachować zadowalający światowy wzrost gospodarczy w przyszłości”.

Forum jest skierowane do małych firm i będzie regularnie moderowane i uzupełniane o różne treści oraz wiadomości od doradców lub autorów gościnnych.